Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

114.5m FM

Hon rojer i snarskogen av grona begrepp

opinion

Sociala värden är en del av riksdagens miljömål Levande skogar. I skogsvårdslagens första paragraf anges att hänsyn ska tas till allmänna intressen. Men många skogs­ägare är osäkra på vad begreppet skogens sociala värden faktiskt innebär.

Therese Bjärstig som är forskare i statsvetenskap Hon rojer i snarskogen av grona begrepp Umeå universitet har undersökt 57 skogsägares syn på dessa värden och funnit att de flesta inte var bekanta med begreppet. Det handlar om de värden som skogsupplevelser kan ge oss, säger Sofia Blomquist.

Många av dem efterlyser enligt henne mer information, råd och ledning från Skogsstyrelsen. Sofia Blomquist som är specialist på skogens sociala värden på Skogsstyrelsen berättar att det finns sådan information på myndighetens hemsida, men att den är uppdelad på flera olika ställen och det kan vara svårt att skaffa sig en helhetsbild. Även i myndighetens faktabladssamling Målbilder för god miljöhänsyn finns exempel på hur man ska tänka. Det ingår i Skogsstyrelsens uppdrag att ge rådgivning på området och just nu ser man över hur det ska göras bäst.

Dagens Nyheter

Sofia Blomquist nämner att även många skogsbolag har information på sina hemsidor. Dessutom erbjuder SLU en utbildning i ämnet. Vad innebär då sociala värden i skogen konkret? Sofia Blomquist berättar att det handlar om en rad olika saker, till exempel hälsa och en god livsmiljö, friluftsliv och turism, upplevelse- och estetiska värden, kunskap om skog och miljö, sociala relationer, identitet och kulturarv — kort sagt, allt från jakt och fiske till retreat i Hon rojer i snarskogen av grona begrepp för utbrända.

Det behöver inte vara svårt att ta sociala hänsyn i sin skog, säger ­Therese Bjär­stig. När man bedömer om en skog har sociala värden spelar tillgängligheten en roll. Finns parkeringsplats eller busshållplats i närheten? Skogen kan vara hur fin som helst, men om ingen känner till den så är den inte heller tillgänglig. Vilka krav ställs då på skogs­ägaren? Föreskrifter från Skogsstyrelsen säger att allvarliga körskador ska förhindras och stigar ska återställas efter åtgärd i skogen.

Utöver dessa grundläggande krav finns de gemensamma målbilderna för skogsbruket, Skogsstyrelsen och ideella organisationer som rekommenderar att skogsägare informerar dem som använder skogen om planerade åtgärder och också tar hänsyn till brukarnas åsikter.

Det kan vara skola, förskola, mulleskola eller kommun. För att få kompensation för sina insatser kan skogsägaren sluta naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. Det betyder att skogsägaren får ersättning för att andra använder hennes eller hans skog. Det finns några sådana avtal i landet, mest för tätortsnära skogar.

Aktivitet och utmaning i skog. Forskaren Therese Bjärstig anser, utifrån intervjuerna med skogsägare, att de lokala skogsägareföreningarna skulle kunna spela en viktig roll för att koordinera skogsskötseln.

Dels för att informera om hur sociala värden kan främjas, dels för att samordna. Om jag vill främja sociala värden i min skog kanske jag inte vill att de närmsta grannarna runtomkring kalavverkar. Om man gallrar och röjer skogen på normalt sätt, påpekar Therese Bjärstig, så tillgängliggör man den genom att den blir lättare att ta sig fram i och genom att skogsbilvägarna finns där.

Det viktigaste är att det finns ett medvetet tänk även kring det värdet, jämte de ekonomiska och ekologiska, säger hon. Sju aspekter Sociala värden bedöms enligt sju olika kvaliteter: För övriga går det att  köpa ett lösnummer här». Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

Hoppa "Hon rojer i snarskogen av grona begrepp" huvudinnehåll tillbaka x. En julklapp till våra läsare! Mer läsning, helt enkelt.

Hon röjer i snårskogen av...

Bli medlem - rädda världen! Skogsbruk kan rädda världen. Ett gott skogsbruk är bra för klimatet, för välstånd, upplevelser och en rik natur. I Föreningen Skogen vill vi rädda världen genom att ta vara på skogens alla möjligheter. Så främjas sociala värden.

Skogen och samhället – om...

Sociala värden i skogen kan vara till exempel samvaro, upplevelser och aktiviteter — kanske i form av så kallat lajv med alver och andra sagofigurer.

Enligt lagen ska skogsägare ta hänsyn till skogens sociala värden, men det är många som är osäkra på vilka de är och därmed också på Hon rojer i snarskogen av grona begrepp man ska främja dem. Ange summan av talet: Inventeringar efter stormen Alfridas pågår. Stormfällningarnas omfattning tycks begränsade men lokalt har skogsägare drabbats hårt.

LäromedelSkogen i Skolangrundskola. MångbrukEkoturismNaturturismturism. För Håkan Strotz och Ulrika Krynitz har turism och upplevelser blivit ett miljon­företag. I dag börjar Skogsstyrelsen inventera skogar i Uppsala, Stockholms och Gotlands län för att bedöma skadorna efter stormen Alfrida.

Nätverk, certifieringar och utbildningar.

Lämnade sitt jobb för att...

Det finns i alla andra näringar, så varför inte i mångbruket? Då kan det bli en bransch som ger resurser till landsbygden, säger Erik Hjärtfors, entreprenör och nätverkare med mera. Ta del av skogsdebatten: Helt gratis, en gång i veckan. Fler nyheter Fler nyheter Populära nyheter Lokalt slog stormen hårt Inventeringar efter stormen Alfridas pågår. Många fåglar i produktionsskogen En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktion.

Hur ska vi komma tillrätta med betesskadorna på framför allt tall?

Klokt tycker jag, även om...

Är älgstammen för stor i dag? Frågelådan Varför finns det olika typer av skogar? Tusentals har redan fått svar på sina frågor.

från Västerås stad med särskilt...

Läs svaret på skogssverige. Skogen i skolan Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Besök Skogen i skolan. Skogssverige SkogsSverige är sedan en gemensam informationsplattform för allt som rör skogsnäringen.

Skogsbruket i bild - mycket mer än naturbilder. från Västerås stad med särskilt fokus på den så kallade Råbyskogen och dess förvaltning. Uppsatsen tar hjälp av analytiska begrepp från sociologin som hjälper. studierna fokuserar Hon rojer i snarskogen av grona begrepp användningen av grönområden i Västerås stad där Roger Mälström, förskolelärare, Fredriksbergsförskola, Västerås stad. Intervjuerna. Skogsmulle är en trolliknande, grönklädd figur som bor i en koja i skogen.

begrepp. Roger Säljö () skriver att den engelska termen literacy har en vid Björklund () refererar till tidigare forskning när hon skriver att begreppet. Lämnade sitt jobb för att släcka bränderna i Ljusdal.

Hon fick tillstånd att släppa allt för att göra en insats: "Det var en självklarhet.".

MORE: Forseningar pa t banans grona linje

MORE: Vittne om polisskottet skot honom i laret

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde