Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

93.3m FM

Greenpeace nara fa atombomb

opinion

Men ny kärnkraft är inte någon framtidslösning. Här kommer några frågor och svar för att reda ut de moderna kärnkraftsmyterna.

Flera av de felaktiga påståendena om fjärde generationens Greenpeace nara fa atombomb upprepas av PM Nilsson i Dagens Industrimen de har också förts fram av andra debattörer. Fjärde generationens kärnkraft är samlingsnamnet för kärnkraftteknik som sägs kunna underlätta avfallsproblemet och öka tillgången på bränsle.

Inläggsnavigering

Förhoppningen är att generation IV-kärnkraft, som det populärt skrivs, på ett säkrare och effektivare sätt ska kunna producera el än vad dagens kärnkraft gör. Men det är förhoppningar som kommer på skam. I alla reaktorer som ger energi genom att klyva atomer, oftast uran, så blir bränslet varmt. Om kylningen upphör, så leder fortsatt värmeutveckling till att bränslet och konstruktionsmaterial smälter, om inte kylningen kan återställas.

Det kan man inte veta förrän de faktiskt har byggts. Greenpeace nara fa atombomb kan inte på ett meningsfullt sätt jämföra tänkta, skissade, reaktorer med dem som verkligen finns. Den franska kärnkraftinspektionen ifrågasatte om de sex koncept som kallas fjärde generationen innebär förbättrad säkerhet. Nej, i stort sett inte. Det är ett samlingsnamn på många gamla tekniker. Många av dem testades på och talet, men var antingen för farliga eller stod mest stilla.

Den mest omskrivna tekniken är så kallade snabba Greenpeace nara fa atombomb med smält metall som kylmedel, oftast natrium. Den första, Clementinetogs i drift Den senaste CEFR i Kina togs i drift efter tio års byggtid men producerade ingen el åren till och med De var inte särskilt framgångsrika. En av de bästa, Fort St Vrain, stängdes efter 13 års drift, då den fungerat 15 procent av driftstiden. En tysk reaktor stängdes efter bara tre års drift på talet. Smältsaltreaktorn går tillbaka till En del av fjärde generationen är däremot verkligen ny oprövad teknik.

Riskerna är därför inte väl analyserade. Toriumreaktorer utforskades efter andra världskriget i USA men utvecklingen lades ned Ja, framförallt namnet och en kampanjorganisation. De lanserades år och fick fart av den nyvalde president Bushsom i sin nya energipolitik dels hävdade att klimatfrågan inte var något problem  och dels att lösningen var ny kärnkraft.

USA, som drev fjärde generationen, bygger fyra nya reaktorer, som ska vara klara runt Ingen av dem är fjärde generationen. Under tiden har fem reaktorer stängts.

sammanlagda utsläppet från atombomberna som...

I hela Greenpeace nara fa atombomb har kärnkraften minskat, och allt som syns av fjärde generationen är möjligen en reaktor som byggs i Kina. För konventionella reaktorer tar det ofta 15—20 år från principbeslut tills de producerar el. För fjärde generationen har man ett eller flera utvecklingssteg, där man först bygger en mindre reaktor, sedan en i full skala och till sist startar serieproduktion.

Om det går alls kommer det att ta flera decennier. Det har talats om att Sverige skulle bygga en forskningsreaktor för fjärde generationen.

Dåvarande utbildningsminister Jan Björklund ville det, men Vetenskapsrådet var skeptisktoch menade att det inte fanns underlag.

sammanlagda utsläppet från atombomberna som...

Ny kärnkraft har generellt svårt att klara konkurrensen med vindkraft. Svenska Elforsk kom också fram till att vindkraft är billigare än kärnkraft. Fjärde generationen blir för överskådlig framtid ännu dyrare än vanlig kärnkraft, medan kostnaden för vind och sol faller.

Fördelen med fjärde generationen är att många koncept kan klara sig med mindre uran, men det är en liten del av kostnaden för el från kärnkraft. Uran är inte särskilt dyrt. En stor kostnad för nya sorters kärnkraftverk är tillståndsprövningen. Den kan ta många år och leda till stora ändringar i konstruktionen. Det blir givetvis dyrare att få tillstånd för en reaktor med annan teknik än för en reaktor som liknar dem som redan finns.

Finansieringen blir dyrare, för om en bank är tveksam att låna ut pengar till en vanlig reaktor så är den ännu mer tveksam till en ovanlig reaktor.

Det handlar ju om projekt i klassen 50 miljarder kronor, och lång tid till återbetalning, tekniska risker etc. Investeringen blir högre för en ny konstruktion med nykonstruerade stora komponenter jämfört med att göra samma sak en gång till. Driftskostnaderna per kilowattimme blir högre om reaktorn ofta står stilla. Sådana barnsjukdomar är alltid att vänta, och tar Greenpeace nara fa atombomb tid att åtgärda.

Avfallskostnaden är kostnaden för det avfall som uppstår vid drift,  före drift bränsletillverkning och för rivning. Flera fjärde generationen-koncept innebär svårare kemisk miljö och intensivare strålning. Det är åtminstone inte säkert att de ger lägre kostnader, om man räknar in kostaden för att riva upparbetningsanläggning och plutoniumbränslefabrik.

Ska man ha kärnkraft får man alltid avfall. Reaktorbränslet är oerhört radioaktivt när det tas ut ur reaktorn. En del radioaktiva ämnen strålar intensivt men klingar av inom dagar eller månader. Andra är farliga i längre perspektiv som Cesiumvars halveringstid är 30 år, eller plutoniummed halveringstiden år.

Detta är detsamma för alla reaktortyper. I stället för att gräva ned avfallet från dagens reaktorer sägs det att man kan återanvända det i nya reaktorer. Ja, genom så kallad upparbetning. Den innebär att man klipper upp de radioaktiva stavarna i 3—4 cm långa bitar och löser upp dem i kokande salpetersyra.

Sedan försöker man skilja ut plutonium, uran och övrigt, mest klyvningsprodukter som cesium i tre skilda strömmar. Som "Greenpeace nara fa atombomb" förstås Greenpeace nara fa atombomb processen dyr och farlig.

Den kom till för att utvinna plutonium till kärnvapen. I de flesta länder, däribland USA och Sverige övergav man alla planer på upparbetning för 30—40 år sedan. Ja förutom att processen är farlig så skapar den genvägar till kärnvapen. Det går inte att stjäla använt kärnbränsle, för den som kommer i närheten av det dör fort. Rent plutonium eller plutonium uppblandat med uran — som bildas vid upparbetning — går däremot att hantera i ett enklare laboratorium.

Det medför vissa risker, men det torde inte stoppa terrorister, eller dem som tvingas arbeta för dem. Om plutoniumbränsle fraktas över gränserna ökar givetvis risken för kapningar och stöld. Om upparbetning är legitim i ett land är det svårt att Greenpeace nara fa atombomb varför den inte ska få ske i ett annat land, till exempel länder som aspirerar på att skaffa kärnvapen.

Detta är en annons

Faran för terrorism kan motverkas genom att man bygger stora centrala komplex med upparbetning och reaktorer för att minska transporterna. Eller genom tungt väpnad militär eskort av transporter. Minskar upparbetning tiden för avfallets farlighet från   till år?

sammanlagda utsläppet från atombomberna som...

Kanske, om upparbetningen fungerar perfekt. Men den tekniken finns inte i dagens upparbetningsanläggningar, så det finns ett antal långlivade ämnen kvar till exempel americium Greenpeace nara fa atombomb efter att det mesta plutoniumet utvunnits.

Frågan är också vad som sedan händer med plutoniumet. I Sellafield i England finns över ton plutonium från upparbetning. I några år försökte man göra nytt bränsle av det, men den fabriken lades ned Nu ligger alltmer plutonium i små brevlådor i ett valv.

Ingen vet vad som hända med det. Vän av ordning frågar sig också — sedan när blev år av farligt avfall en lösning? I samband med fjärde generationen talas det ofta om mindre reaktorer.

Finns det ett samband mellan ny teknik och mindre skala? Mindre reaktorer har fördelen att det är lättare att bygga ut kraftsystemet i mindre steg och att de är lättare att finansiera. En bank kan lättare få loss ett par miljarder kronor än miljarder kronor. Lättvattenreaktorer — dagens dominerande teknik och alla svenska reaktorer — kan byggas i liten skala men de blir då orimligt dyra, eftersom säkerhetssystem, tillståndsprocess, personal och säkerhetsanordningar vakter, stängsel kostar nästan detsamma för en liten reaktor som för en stor.

Små reaktorer ger dyrare el. Det är samma sak med andra tungvattenreaktorer, bridreaktorer och heliumkylda reaktorer. Det finns i stort sett samma skalfördelar. Ja om vi bygger en egen upparbetningsanläggning och en fabrik för plutoniumbränsle, men det skulle Greenpeace nara fa atombomb kanske miljarder kronor att bygga dem. Om upparbetningen och bränsletillverkning sker utomlands ger det ingen självförsörjning. Vi kan lättare uppnå självförsörjning med befintlig vattenkraft, mer vindkraft, biokraftvärme och en mindre del solkraft.

Om vi minskar kärnkraft och ökar vindkraft så kan vi få ännu större självförsörjning och samtidigt minska kärnkraften till vilken vi nu importerar uran. Frågan är också varför vi ska ha procent självförsörjning på just detta område. Är det dåligt med handel?

Greenpeace-kortlek med ledare "efterlysta" för...

Uppenbart går det fortare att bygga ut vindkraft än att utveckla ny kärnkraftteknik. Generation III av kärnkraften, mindre av en teknisk utmaning än fjärde generationen, har visat sig ta lång tid från principbeslut till elproduktion. Finlands regering beslöt att bygga en ny reaktor, Olkiluoto 3. Den är nu nästan 10 år försenad och börjar i bästa fall elproduktion I England tar det ännu längre tid, om det blir av alls.

LONDON (AP) Miljöorganisationen Greenpeace försökte köpa en Planen var nära att sättas i verket, då den i Östtyskland stationerade löjtnanten med två soldater som enda hjälp skulle lyckats att få loss stridsspetsen.

nekas borrningstillstånd för fem så Greenpeace nara fa atombomb block nära Amazonflodens utlopp i Nio aktivister från miljöorganisationen Greenpeace har tagit sig upp på en Klimatbovar får pensionspengar AP-fonderna måste få en grönare profil.

Det blir givetvis dyrare att få tillstånd för en reaktor med annan att stjäla använt kärnbränsle, för den som kommer i närheten av det dör fort.

MORE: Tio meter lang knolval nara gotland

MORE: Flyktingkaos nara vid libyens grans

MORE: Amerikanskt nara humlegarden

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde