Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

102.6m FM

Hamas skjuter upp vapenvila

opinion

Gazakriget var en upptrappning av Israel-Palestina-konflikten som bröt ut den 27 december i samband med att Israel inledde Operation Gjutet bly hebreiska מבצע עופרת יצוקה, Mivtza Oferet Yetzuka ; engelska Operation Cast Leaden militär offensiv riktad Hamas skjuter upp vapenvila Hamas på Gazaremsan. Den militära offensiven inleddes med luftangrepp utfört av det israeliska flygvapnet IAF i form av flygbombning av Gazaremsan.

Som grund för den militära offensiven angavs att israeliska städer och byar måste skyddas från Qassam-beskjutningar från området. Den 3 januari gick Israel in med marktrupper i Gaza. Offensiven avslutades 18 januariefter tjugotvå dagar, sedan Israel deklarerat ensidig vapenvila och Hamas meddelat eld upphör. Under åren hade Hamas skjutit över 3 raketer [ 14 ] från Gaza mot Israel. Detta ökade kraftigt efter att Israel hade utrymt bosättningarna i Gaza. Israel ansåg ockupationen avslutad.

Dock så finns den israeliska blockaden av Gaza och den israeliska kontrollen över luftrum och hav kvar.

Enligt förslaget måste vapenvilan vara...

Eftersom Hamas, som valts av Gazas folk, har som uttryckligt mål att förinta Israel, [ 15 ] [ 16 ] vidtog Israel dessa åtgärder. Den 19 juni inleddes en halvårslång vapenvila mellan Israel och Hamas på Gazaremsan.

Enligt palestinska uppgifter har Israel...

Denna vapenvila förhandlades fram med diplomatisk medling från Egypten och under detta halvår dödades ingen israel till följd av raketattacker från Gazaremsan och endast ett relativt begränsat antal palestinier dödades till följd av israeliska militäroperationer på Gazaremsan. Båda sidor anklagade dock varandra för att inte ha respekterat överenskommelsen. Israel krävde att Hamas skulle stoppa de raketbeskjutningar mot israeliska städer och byar som ofta utfördes av mindre palestinska grupperingar.

Hamas yrkade å sin sida att Israel måste häva sin blockad, som de hävdade drabbade den fattiga befolkningen på Gazaremsan. Israel har hela tiden tillåtit fri införsel av födoämnen och vatten, och därtill stått för sjukhuskostnader i fredstid för palestinier som behövt det. Händelsen ledde till att raketer avfyrades från Gaza mot Israel och som svar på detta kom anfall från Israel som dödade ytterligare sex palestinier.

Hamas Hamas skjuter upp vapenvila därmed att vapenvilan var bruten. Försvarsminister Ehud Barak gav enligt israelisk press redan under försommaren order om att krigsmakten skulle inleda förberedelserna för en offensiv mot Gaza.

Detta var redan innan de förhandlingar genomförts, som skulle utmynna i vapenstillestånd mellan Israel och Hamas. Inför kriget på Gaza ville Israels regering undvika att få samma negativa publicitet som under anfallet mot Libanon Man förberedde därför opinionsbildningen noggrant. Åtta Hamas skjuter upp vapenvila före krigsutbrottet bildades en ny organisation, Det Nationella Informationsdirektoratet som skulle samordna budskapen från alla de olika myndigheterna.

Direktoratet skulle sköta det som kallas hasbara på hebreiska, en blandning av information och propaganda. När det gällde "Hamas skjuter upp vapenvila" och Hamas skulle huvudbudskapet vara att Hamas bröt vapenvilan med Israel, att Israels mål är att försvara sin befolkning och att Hamas är en terroristorganisation som har Israels civila som mål. Under tiden före anfallet såg israeliska myndigheter till att inga västerländska journalister eller andra västerlänningar skulle befinna sig i Gaza.

De enda européer som under kriget kunde vittna om det som hände var därför endast två norska läkare som med hjälp av norska UD kunnat komma in till Gaza via Egypten [ 26 ]. Upptrappningen av konflikten inleddes med flygbombningar den 27 december klockan Verksamheten benämndes Operation Gjutet bly av den israeliska militären som genomförde attackerna.

Den 3 januariungefär klockan Enligt en FN-rapport [ 22 ] dödades under kriget palestinier, varav enligt israelisk militär [ 30 ] var stridande. Bland de döda fanns barn och kvinnor. Av poliser som dödades dog på krigets första dag i en Hamas skjuter upp vapenvila. Av skadade palestinier var barn och kvinnor. Det beräknas av ungefär bostäder förstördes, antingen totalförstörda eller allvarligt skadade. Den israeliska armén uppger att för att minska de civila offren spreds över 1 flygblad och ringdes samtal för att förvarna palestinier i områden som skulle attackeras.

Tretton israeler dödades under konflikten, därav 3 civila. Fyra av de dödade soldaterna dödades av misstag av de egna. Enligt en undersökning från FN: Det beräknas att närmare ton rasmassor röjas innan det mer långsiktiga återuppbyggnadsarbetet kan påbörjas.

Att få bort rasmassorna är högsta prioritet eftersom det i rasmassorna finns giftiga material och möjligen även odetonerad Hamas skjuter upp vapenvila. Säkerhetsrådet utfärdade en förnyad resolution om omdedelbart eldupphör den 9 januari.

Sir Gerald Kaufmanen ledamot för Labour i det brittiska parlamentet av judisk börd och en känd kritiker av Israel, jämförde de israeliska trupperna i Gaza med nazisterna som tvingade hans familj att fly till Polen. Brittiska översten och författaren Richard Kemp hävdade att IDF gjort mer än någon annan armé i historien för att skydda civila som befann sig i krigszonen [ 36 ].

I juli rapporterade den israeliska organisationen Shovrim Shtika Bryt tystnaden att soldaterna hade order att betrakta alla invånare, civila såväl som militära, som fiender.

Anledningen skulle vara att minimera Israels egna förluster för att på sått behålla stödet för aktionen hos den egna befolkningen. Amnesty har riktat skarp kritik mot Israels krigföring [ 37 ]. Amnesty kritiserade Israel för att ha skjutit kvinnor och barn till döds på nära håll utan att de hade utgjort något fara för israeliska soldater, och för att stridsflyg har bombat civila bostäder och i många fall dödat boende i sömnen.

Barn som lekt på hustak och sjukvårdspersonal, sysselsatta med att vårda skadade personer, har beskjutits med precisionsraketer. Genom att hindra tillgång till vård och bistånd till skadade och instängda dog flera skadade i onödan och lidandet förvärrades i många fall, enligt Amnesty. Dessutom anklagas Israel för att använda civila palestinier som mänskliga sköldar, genom att tvinga dem stanna kvar i hus som armén tagit över och använt som militära positioner.

Röda korset har anklagat Israel för att lämna sårade palestinier åt sitt öde i Gazas stridszoner [ 39 ]. Röda korsets personal påträffade 19 sårade, bland dem barn, endast 80 meter från israeliska soldater, utan att dessa gjort några ansatser "Hamas skjuter upp vapenvila" undsätta dem.

Human Rights Watch uppmanade Israel att sluta använda vit fosfor [ 40 ]. I ett annat uttalande under kriget Hamas skjuter upp vapenvila man Israel att tillåta evakuering av skadade civila [ 41 ]. Samma organisation anklagar Israel för av med högprecisionsvapen ha dödat civila [ 42 ]. I sex av fallen fann kommissionen att döds- och skadefallen samt förstörelsen hade åstadkommits med militära medel.

Ammunitionen som användes hade avfyrats eller fällts från luften eller skjutits från marken av det israeliska försvaret. FN-rapporten rekommenderar vidare undersökning av incidenterna, för att se om det rör sig om krigsbrott.

Rapporten avvisar Hamas skjuter upp vapenvila beskyllningar om att militanta palestinier skulle ha skjutit från en FN-skola vid det tillfälle när 40 personer utanför skolan dödades av israelisk eld.

Raketer mot Eilat

En FN-rapport Goldstonerapporten publicerad i september riktar skarp kritik mot Israel. Enligt rapporten var de militära insatserna i Gaza riktade mot Gazas befolkning som helhet och ingick i en övergripande politik som gick ut på att straffa Gazas invånare. Bland annat menade författarna att Israel medvetet använt oproportionerligt våld riktat mot civila. Båda sidor bedömdes ha begått krigsbrott, kanske även brott mot mänskligheten.

Hamas skjuter upp vapenvila efter att ha tagit del av utredningar Israel själv har gjort. Han konstaterar att flera av de enskilda fallen av "Hamas skjuter upp vapenvila" våld mot civila som diskuterades i rapporten, dels bekräftas av Israel, men viktigare, förklaras trovärdigt genom olika typer av misstag. Han menar vidare, att om Israel från början samarbetat skulle rapporten sett annorlunda ut i dessa delar. Slutligen konstaterar han att Hamas skjuter upp vapenvila, tillskillad från Israel, inte gjort några utredningar av de misstankar om krigsbrott som riktats mot dem.

I en rapport i decemberett år efter kriget, säger Amnesty tillsammans med ett antal andra organisationer att Israels blockad av Gaza gör återuppbyggnaden omöjlig. Bostäder, skolor, sjukhus, elektricitet och vattenförsörjning är fortfarande ett år efter flyganfallen totalt raserade i delar av Gaza. Trasiga avloppssystem gör att många dör i diarrésjukdomar.

EU har anslagit medel för återuppbyggnad men den förhindras av att Israel inte tillåter att byggmaterial förs in i Gaza. Israel kommenterar kritiken med att man begränsar försörjningen av material som kan användas av Hamas för militära ändamål [ 49 ]. Angående den fortsatta blockaden av livsnödvändiga varor säger en rapport från Amnesty i januari att Israels blockad av Gaza innebär en kollektiv bestraffning av Gazas invånare snarare än ett hinder för raketattacker. Enligt en debattartikel i Hamas skjuter upp vapenvila Världen idag har Kanadas tidigare justitieminister Irwin Cotlernumera professor i juridik vid McGill Universityhävdat att Hamas under konflikten begick flera allvarliga krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten: Man valde medvetet ut civila mål i Israel för raketbeskjutning, besköt systematiskt civila mål i Israel ett brott mot mänsklighetengrupperade sina eldställningar vid civila byggnader och tog därmed den palestinska civilbefolkningen till sin gisslan och till mänskliga sköldar, använde sig av ambulanser för transporter av kombattanter och krigsmateriel; man förklädde sig till läkare medan man utförde stridshandlingar; man använde sig av FN: Basman Attalah, en palestinier i Gaza, anklagar Hamas för att ha torterat hans bror, en lärare och PLO -medlem, till döds, efter att han hade kritiserat dem för deras väpnade styrkors uppträdande under konflikten.

Navigeringsmeny

Andra palestinier som av Hamas utpekats som kollaboratörer har mördats, torterats eller blivit skjutna i knäskålen [ 53 ]. Amnesty kritiserade Hamas för att de avfyrat raketer och placerat militär utrustning nära civila hem [ 54 ] och använt palestinier som mänskliga sköldar [ 38 ].

FN konstaterar i sin rapport att vid ett tillfälle har den palestinska sidan gjorde sig skyldig till en attack mot FN-mål. FN-rapporten som publicerades i september kritiserade Hamas för de raketer som sköts mot Israel: Liksom Israel bedömdes Hamas ha begått krigsbrott, kanske även brott Hamas skjuter upp vapenvila mänskligheten [ 44 ] [ 45 ].

Människorättsorganisationen Amnesty International skriver i en Hamas skjuter upp vapenvila att Israels utredning av krigsbrott utförda under kriget i Gaza inte uppfyller internationell standard vad gäller oberoende, opartiskhet, öppenhet, omedelbarhet och effektivitet. Kriget i Gaza, som kostade över 1.

Så länge Hamas styr Gaza...

Vit fosfor bränner kött ned till benen och även små skador orsakar ofta döden för den drabbade. Enligt Amnesty utfördes den israeliska attacken på ett hänsynslöst sätt, utan respekt för civila liv och egendom och med oförmåga från åtminstone delar av den israeliska krigsmakten att skilja mellan militära mål och civila objekt. Amnesty pekar på att trots att en stor mängd vittnesmål om uppenbara brott mot krigets lagar har begåtts har hittills bara en soldat straffats och detta var för stöld av ett kreditkort.

Januari Hamas skjuter upp vapenvila den israeliska staten att vit fosfor använts i tätbefolkade områden, något man tidigare förnekat, och meddelat att man straffat två höga militärer för detta brott. Militärerna är dock fortfarande fullt verksamma i den israeliska armén. Amnesty International menar att det är orimligt i att militärer utreder sina egna brott. Det israeliska svaret på FN: Gazaremsan  · Golanhöjderna  · Palestina Palestinska områden  · Västbanken.

Hämtad från " https: Artiklar med döda externa länkar Alla artiklar med döda externa länkar Alla artiklar som behöver källor Alla artiklar som behöver enstaka källor Artiklar som behöver enstaka källor Wikipedia: Artiklar med Commonscatmall där property P har ett annat värde än mallen Wikipedia: Alla artiklar med åtgärdsbehov relaterade till Wikidata.

Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. På andra projekt Commons. Verktyg Sidor som länkar Hamas skjuter upp vapenvila Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Israel trappar upp sitt krig i Gaza. Stridsvagnar Hamas skjuter med granatkastare och detonerar sprängladdningar i Kämpar för vapenvila.

Militanta palestinska grupper i Gaza säger att ett avtal om vapenvila har "Hamas skjuter upp vapenvila," Hamas och andra palestinska grupper säger i ett gemensamt som hade skjutit projektiler mot israeliskt territorium, enligt israeliska militären. Enligt förslaget måste vapenvilan vara inledd inom 12 timmar och Han säger till tidningen att Hamas kommer att fortsätta skjuta raketer mot israeliska Samtidigt vill Hamas visa upp att man är beredd att slåss till sista man.

MORE: Nu kan du gruppdejta pa tinder

MORE: Nisses julsagor 1 tomten fick puppor i barret

MORE: Detta ar vart att upptackas

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde