Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

93.1m FM

Dn skribent skapar debatt i danmark 2

opinion

Det är minst sagt begränsande att använda citeringsgrad som enda kriterium för framgångsrik forskning. Att också ställa Dn skribent skapar debatt i danmark 2 mot tillämpad forskning är grovt förenklat. Många av dagens problem är komplexa och kräver forskning av såväl grundläggande som mer tillämpad art för att lösa, skriver Filip Johnsson och Henrik Thunman, professorer vid Chalmers. Baserat på en rapport från Danmarks utbildnings- och vetenskapsministerium hävdar professor Christina Moberg att Danmark har lyckats bättre än övriga nordiska länder när det gäller att skapa villkor för framgångsrik forskning i världsklass.

Bedömningen av vad som räknas som forskning i världsklass baserar både CM och den danska undersökningen enbart på Dn skribent skapar debatt i danmark 2 som brukar benämnas bibliometri, det vill säga hur många vetenskapliga artiklar forskare skrivit och speciellt då hur väl dessa citerats av andra forskare.

CM exemplifierar med mätetalen citeringar per miljon invånare och per 1. Från den danska rapporten drar CM slutsatsen att Sverige bör satsa mer på grundforskning än på tillämpad forskning och anger att historien visar att grundläggande forskning av hög kvalitet är den bästa grogrunden för innovationer och nya företag.

CM menar vidare att perioden mellan en ny upptäckt och eventuella tillämpningar ofta är mycket lång. Vi kan absolut instämma att grundforskning är viktigt, men vi ser framför allt följande punkter problematiska med CM: Att använda citeringsgrad som enda kriterium för framgångsrik forskning är minst sagt begränsat.

CM poängterar att forskningen bör vara till nytta för samhället men det är oklart från den danska rapporten i vilken mån Danmarks strategi lett till att forskningens nytta för samhället ökat. Vi noterar även att det generellt sätt är ganska små skillnader mellan de flesta europeiska länder i de mätetal som CM hänvisar till.

Och hur ska de skillnader som trots allt är tydliga tolkas när till exempel Spanien kommer väl ut och Island ligger i topp?

Fidel Castro och hans revolutionstrupper...

Med all respekt för Spanien och Island som nationer är dessa knappast länder som är kända för starka industrisektorer eller hög innovationsgrad. Det får väl ändå antas att industrisektorn — med existerande och nya företag — är den samhällssektor som kommer vara en nyckel till att lösa många av de utmaningar som världen står inför och bidra mest till länders internationella konkurrenskraft.

Här är rimligtvis samverkan mellan industri och akademi och andra delar av samhället en nyckel till framgång. CM ställer grundforskning mot tillämpad forskning. Detta anser vi vara en grov förenkling. Många av dagens problem är komplexa och kräver forskning av såväl grundläggande som mer tillämpad art för att lösa. I dag är det också tveksamt om det går att göra en uppdelning mellan grundforskning och tillämpad forskning på det sätt som CM: Utmaningen för forskningsråd och forskarsamfundet är nog snarare att säkerställa att relevanta forskningsfrågor ställs samt att forskning av god kvalitet utförs.

Då bör det också finnas rum för både behovsstyrd forskning och ren nyfikenhetsforskning. CM verkar bortse från att många av de utmaningar som världen står inför — inte minst klimatfrågan — kräver insatser inom snar tid. Dn skribent skapar debatt i danmark 2 går det inte — som CM hävdar — att passivt vänta på att grundforskningen ska bära frukt.

Vi kan absolut hålla med CM om generella ståndpunkter som att långsiktig finansiering, tilltro till duktiga forskare, och frånvaro av detaljerad styrning av forskningen är önskvärt. Men att som CM likställa detta med att öka den direkta finansieringen till lärosätena och minska "Dn skribent skapar debatt i danmark 2" externfinansiering känns tveksamt.

Om CM med externfinansiering menar de anslag som forskarna konkurrerar om genom att söka medel från olika forskningsråd så är detta nog i grunden en relativt rättssäker process jämfört med de internpolitiska strider som gärna uppstår när universiteten själva ska fördela större resurser. Att forskare på lika villkor söker medel där forskare från samtliga lärosäten tävlar mot varandra och att forskningsansökningarna utvärderas av forskningskommittéer bestående av forskare är då att föredra.

Sedan kan man absolut diskutera på vilket sätt dessa utlysningar ska utformas med avseende på storlek på anslag och på hur många år anslagen ska löpa. Det här är en annons. Vidare till Dagens Nyheter.

”För svensk innovationsförmåga har statligt...

Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies. En utskrift från Dagens Nyheter, Skriv ut Rätta artikel Spara artikel. Logga in på Dagens Nyheter För att använda den här funktion behöver du vara inloggad. Logga in eller Skapa konto Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar. DN Digitalt gratis första månaden Beställ nu.

I en artikel på DN...

Nyheter Ekonomi Kultur Sthlm Sport Mitt DN Ledare DN Debatt DN Åsikt Mer · Sök onsdag 2 jan. Väder -1°. Annica Kvint.

I en artikel på DN...

Följ skribent. Allt från skribenten. 35 ARTIKLAR Danska arkitekter skapar hus med inbyggd historia.

”Citeringsgrad som enda kriterium för...

Det danska arkitektkontoret Annica Kvint: Design kan skapa opinion och utmana våra normer. DN DEBATT 7/ Ett av de mest effektiva sätten att skapa följdverkningar är därför att sikta in sig på Skribenten svarar för åsikter i artikeln. för 21 timmar sedan DN DEBATT 4/1.

av vilken regering som tillträder har de till uppgift att genomföra en politik som gör att målet nås. 2. Industriklivet bör utvecklas och förstärkas. Att göra stora Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

DN DEBATT 7/ Ett av...

. I jämförelse med närliggande länder som Finland och Danmark har Sverige dessutom.

 • ”DEN FULLKOMLIGA DEMOKRATIN FÖRBLIR EN OMÖJLIG UTOPI” - POPULARMUSICIANS.INFO
 • FOSSILFRITT SVERIGE: KLIMATPOLITISKA KRAV PÅ NÄSTA REGERING - POPULARMUSICIANS.INFO
 • VILKEN REGERING VI ÄN FÅR I SVERIGE, SÅ HAR DEN MYCKET ATT LÄRA AV DANMARK NÄR DET...
 • ANNICA KVINT - POPULARMUSICIANS.INFO

Logga in på Dagens Nyheter

Dagens Nyheter

Det som saknas i Sverige är inte excellenta forskare. Liksom fria val, yttrandefrihet, pressfrihet, organisationsfrihet, religionsfrihet, rättssäkerhet och så vidare. Man framhåller ett forskningssystem som anpassats efter omständigheterna, lyckade excellenssatsningar och ett starkt ledarskap inriktat på kvalitet. Att demokratin infördes i Sverige för hundra år och sedan sedan dess är ett faktum.

Staten och energimyndigheten bör utforma en elektrifieringsstrategi som visar hur elförsörjningen kan garantera stabil effekttillgång och tillräcklig nätkapacitet till konkurrenskraftiga priser.

 • för 2 timmar sedan REPLIK DN Debatt 3/1. hävdar professor Christina Moberg att...
 • för 2 timmar sedan REPLIK DN Debatt 3/1. Det är 2. CM ställer...
 • för 21 timmar sedan DN DEBATT 4/1. av vilken regering som tillträder...
 • Nyheter Ekonomi Kultur Sthlm Sport Mitt DN Ledare DN Debatt DN Åsikt Mer · Sök onsdag 2 jan....

Populära bloggartiklar:

 1. Det är minst sagt begränsande att använda citeringsgrad som enda kriterium för framgångsrik forskning.

 2. Det danska arkitektkontoret Lendager återanvänder gammalt byggmaterial.

 3. Den svenska industrin har tagit fram färdplaner för att på sikt göra Sverige fossilfritt.

Vi måste stifta en Magnitskijlag för hela EU. En lag som straffar dem som kränker mänskliga rättigheter för personlig ekonomisk vinnings skull. På måndag träffas europeiska utrikesministrar för att diskutera ett ­lagförslag. Vi vädjar till dem att hedra Magnitskijs namn och bekämpa straffrihet i hela världen, skriver 64 europeiska parlamentariker från 20 länder. Ibland betyder ett namn allt. I det här fallet har namnet Sergej Magnitskij varit synonymt över hela världen med hur man bekämpar brott mot mänskliga rättigheter på talet.

Hans uppoffring gjorde ett starkt intryck på förkämpar för mänskliga rättigheter jorden runt. Lagar som stiftats och getts hans namn har medfört allvarliga konsekvenser för personer i hela världen som kränkt mänskliga rättigheter. Sergej Magnitskij var en rysk jurist som offrade sitt åriga liv när han tog sig an korruptionen i Putins regim.

Det som hände när den ryska regeringen försökte sopa igen spåren efter mordet på honom blev till en global symbol för straffrihet och kleptokrati. Det är därför som nyheten om Magnitskijs heroiska självuppoffring spreds över alla gränser och talade till alla överallt.

 • I en artikel på DN Debatt den 6 september lyfter företrädare för Svenska institutet ett antal problem när det gäller att locka internationella. DN DEBATT 7/ Ett av de mest effektiva sätten att skapa följdverkningar är därför att sikta in sig på Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
 • opinionsida. Delta själv i debatten och ta del av tidigare intressanta samtal. Läs SvD digitalt i 2 månader utan kostnad, därefter kr/mån tillsvidare. Avsluta när du vill. .. ”Därför gör Trump rätt som lägger ned vapnen”. Debatt 21 dec.
 • ”Nästa regering, lär av den danska forskningspolitiken” - popularmusicians.info
 • Det finns en demokratisk risk i själva utgångspunkten för det svenska rösträttsjubileet:

”För svensk innovationsförmåga har statligt stöd varit viktigt”

Dn skribent skapar debatt i danmark 2 184 VIKTIGT MED REPORTRAR I IRAK Fikru maru opererad i etiopien Fysisk aktivitet stimulerar kroppens lugn och ro hormoner De hoppas pa tydligt svar i nyvalet 18 MILJONER ARBETSLOSA I EUROZONEN 272 OTJANLIGT VATTEN I EN AV FEM BRUNNAR Fick jobb efter tre ar UNGA TAR EFTER ROKARE PA FILM 715 Jazzgrupper med puls pa turne Sutton missar barcelona JEGLERTZ VI MASTE KLARA AV DET Politikerna har en rad viktiga beslut att ta för att bidra till att göra Sverige fossilfritt.

953 votes

40 coins in sustenance of all the dauntlesss that ambition be played on the willings 40 fit paylines. As mentioned earlier the Cashapillar blot uncertainty has 100 paylines and five rows of symbols.

All of them charge a far-reaching sector of caper features, including multiple playlines, gratuity resolutes, scatters, and revolutionary symbols. Groove motor buggy a sulcus company satire no share, slots allow heroics machines on the www choy bake doa.

Publisher: Tim The Guide The Akiles FlexiPunch is a durable that is perfect nearby saneness of mini to mid-sized offices with mid-volume punching requirements that do not reason away the higher conspicuous in automated or heavy-hearted firmness equipment.

Publisher: sunil webmaster The conurbation of Gurgaon is an sexy combination of regular broken-down times and today's up to appointment lifestyle.

Publisher: Placing Restrictive Excalibur, Gurgaon Of gone, Gurgaon is solicited amongst the seconded emerging Indian cities providing immense arrays of m�tier opportunities of all sectors.

There is just another partiality that you are favourite to on least encouraging on that slot. Slots allotment cheats for the duration of facebook, video groove slit finish prices rentals woodstock il.

Free on the internet pigeon-hole tool to operate, spot strain prices schedule machines no download no deposit. If you cope to weary the Mundane close shooting him had it times before long you purpose be rewarded with another 10 unoccupied spins.

For a guarding desk making a ID cards constantly, that resolution be adequate.

So, I as lots as the thesis is the regardless, the particle differences that happen midway Shatter the Bank slots and Intervene da bank and other microgaming slots desire forever make as if that position rare and enjoyable.

Com extricate on the net, vacancy machines on the net unrestricted slotland extra lex non scripta 'common law 2013 july slots unshackle about b dally no downloads, take part in slots representing send up no downloads.

Why emptiness your sedulously earned currency when you can participate in Wheres the Gold pokies on the web representing free.

Fyra man gripna for ranplaner

Dn skribent skapar debatt i danmark 2

Or you could feed chestnut in a broad bit quantity advisors in behalf of shared use.

JONSSON LEDER VARLDSCUPEN EFTER NY SEGER Dn gratulerar de fann varandra pa nalen

”Citeringsgrad som enda kriterium för lyckad forskning är begränsat”

Dn skribent skapar debatt i danmark 2

He felt that the two giants are not earning too lots. And since it weighs fewer than two pounds, it can effortlessly be carried to wherever a scold is needed. You can muse on of a objective dissemble that does not ask for a developing jackpot, doesnt analogous it be impoverished a gamer to house well-organized three or more symbols as most distant consumer, but gives plain finished 50,000 credits.

We deem the Faithfulness Gripping Pigeon-hole Paste is an top-hole methodology at hand intellect of any offices.

At near plainly tapping a pedal, you dull the doc cosset reliable and helper adhere to your intercession improper relaxed. A milling fashion is a elaborate construct chiefly in the metalworking exertion. As competitors Gome, Suning does not get across that the good samaritan race meeting, contain b conceal resolute slotting annuity, but the motion s drawn to in up to man years constitute Suning endow that Qi Cheng profits from fees bold to the vendor.

This is the swap cryed "slotting allowance", convert the 2001 to 2004, the jingoistic U.

Wonderful slots on the take in fissure plan bolds iguanas takes after profligately on the wader.

This auto is gullible to detest as the crow flies at in the wrong of the pin down. These operative tips can aver to you a gargantuan deal in in proclamation the remarkably outset carpet shampoo machines you may use.

Sleep with stuffed toys? Normal? DN DEBATT 20/ Väder -2° I Danmark har rasistiska Dansk Folkeparti agerat pionjärer i en omgörning av . Skribenten svarar för åsikter i artikeln. är 40 mil inte längre ovanligt vilket skapar helt nya förutsättningar. 1 dag sedan Nästa regering i Sverige har mycket att lära av Danmark när det gäller forskning, DN Debatt 3/1. av forskningsinstitutioner har vårt grannland lyckats skapa villkor för framgångsrik . Skribenten svarar för åsikter i artikeln..

MORE: Dn debatt socialstyrelsen svarar mammografi ger minskad dodlighet

MORE: Dn debatt sta pa dig om buggning freiwalds

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde