Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

137.5m FM

Muslimsk vackelse i krigets spar

opinion

Bošnjaci är en sydslavisk folkgrupp som huvudsakligen bor i Bosnien-Hercegovina och i regionen Sandžakvilken ingår i både Serbien och Montenegro.

Migration på grund av arbetskraftsinvandring...

Det finns uppskattningsvis 2,4 Muslimsk vackelse i krigets spar bosniaker runtom i världen. Bosniaker brukar karakteriseras av sin anknytning till den historiska regionen Bosnienav att traditionellt bekänna sig till islam sedan och talet samt gemensamhet gällande kultur och språk.

Det finns även bosniaker som bor i Turkiet och som idag är en minoritet i landet, det är bosniaker Muslimsk vackelse i krigets spar flyttade till Turkiet i början av talet.

Idag finns det cirka miljoner turkbosniaker i Turkiet. Folkgruppen bosniaker skall ej förväxlas med termen bosnier. Bosnier är ett samlingsbegrepp för personer av bosnisk nationalitet, oavsett etnisk tillhörighet och omfattar även andra folkgrupper som till exempel bosnienkroater och bosnienserber.

Därför betecknas bosniaker från områden utanför Bosnien ej som bosnier. Efter Bosnienkriget har det ej genomförts någon officiell befolkningsundersökning, men enligt uppskattningar utgör bosniaker 48 procent av befolkningen i Bosnien-Hercegovina.

Dock är endast 40 procent av landets befolkning troende muslimer. Även termen bosnier används för att referera till bosniaker, [ 7 ] men detta är missvisande eftersom alla invånare i Bosnien-Hercegovina kan kallas bosnier oavsett etnisk tillhörighet. Det finns idag omkring två miljoner bosniaker som lever på Balkan. Till detta kommer en stor diaspora i övriga världen. Både inom regionen Bosnien och Hercegovina och i Sandžaksamt i resten av världen, är bosniakerna ofta kända för sin unika kultur, som har påverkats av både den västerländska och orientaliska civilisationen och skolbildningar under loppet av sin historia.

En storskalig migration under Bosnienkriget på talet har orsakat stora demografiska skiftningar. Och under sommaren stod det klart att över hälften av landets befolkning, hela 51 procent av Bosnien och Hercegovinas befolkning var Bosniaker muslimer. Varav i Federationen fanns 73 procent och i Republika Srpska 8 procent. Bosniakerna utgör majoriteten av landets befolkning. Den allmänt accepterade definitionen av bosniakerna är att de är slaviska muslimer som mestadels befolkar områdena som utgjorde det forna Jugoslavien och som i första hand identifierar sig med Bosnien och Hercegovina som sitt etniska moderland.

Dock kan individer hålla sina egna personliga tolkningar också. Andra anser att alla slaviska muslimer i det f. I det serbdominerade Jugoslavien [ 10 ]till skillnad från det föregående österrikisk-ungerska imperiet [ 11 ]erkändes bosniak ej som etnisk benämning. Dessförinnan hade den stora majoriteten av Bosniens muslimska befolkning deklarerat sig antingen som ospecificerade etniska muslimereller - i mindre utsträckning - ospecificerade etniska jugoslaver.

De andra tillgängliga alternativen var muslimska serber eller muslimska kroater. Denna politik ansågs av de flesta bosniaker som försummande och marginalisering av deras identitet, eftersom "Muslimsk vackelse i krigets spar" i sig ger upphov till en beskrivning av bosniaker som en religiös och inte en etnisk grupp. För att citera den Socialistiska republiken Bosnien och Hercegovinas president Hamdija Pozderac, under en diskussion med Josip Broz Tito årom de konstitutionella förändringarna med de nyligen erkända etniska muslimerna: Vi skall acceptera deras erbjudande, även om namnet är fel, men, med den skall vi starta processen.

I september år återinfördes officiellt, under den andra bosniska kongressen bosniska: Drugi bošnjački Sabordet historiska namnet bosniaker. Effekterna av detta fenomen kan bäst ses i Montenegros folkräkning från årdär 48  registrerades som bosniaker och 28  som etniska muslimer. Även om Montenegros slaviska muslimer utgör en etnisk gemenskap med en gemensam kultur och historia, är samfundet mer eller mindre uppdelat mellan folk som anser sig vara bosniaker dvs.

I Kroatiens folkräkning från år förklarade sig 9  muslimer som etniska Muslimsk vackelse i krigets spar. Men sådana människor omfattar en minoritet även i länder som Montenegro, där det är en viktig frågamedan det stora flertalet slaviska muslimer i det forna Jugoslavien har deklarerat sig själva som etniska bosniaker. Enligt folkräkningen från var 50,11 procent bosniaker, 30 procent serber, 15,0 procent kroater och 0,6 procent övriga [ 8 ].

Federationen BiH befolkas av cirka 73 procent bosniaker, 23 procent kroater och cirka 4 procent serber, den andra entiteten Republika Srpska befolkas av 88  procent serber, 8 procent bosniaker och 2 procent kroater och Brčko-distriktet av 40 procent serber, 39 procent bosniaker och 20 procent kroater.

Enligt uppslagsordet "Bosniac" i Oxford English Dictionary Muslimsk vackelse i krigets spar, är den första bevarade användningen av benämningen "bosniaker" på engelska av den brittiske diplomaten och historikern Paul Rycaut åroch då som Bosnackbesläktat med efterklassisk latinska Bosniacus eller tidigarefranska Bosniaque eller tidigare och tyska Bosniak eller tidigare. The inhabitants of Bosnia are composed of Bosniaks, a race of Sclavonian origin. I de slaviska språken är -ak ett vanligt suffix som läggs till ord för att Muslimsk vackelse i krigets spar ett maskulint substantiv, som exempelvis i etnonymen polack Polak och slovak Slovák.

Kyrkan och USA ber om...

Beteckningen bosniaker härleds ur namnet för den region de främst bebor, till skillnad från dess grannfolk serberna och kroaterna, vars etymologiska ursprung härleds från den period innan de slog sig ned på Balkan, vilket gör bosniakerna unika i detta hänseende. Första gången de omnämns är under talet och då som bošnjani latin: Det är inte säkerställt i vilken grad den turkiska influensen i Bosnien påverkat beteckningen.

Suffixet - n in hade ersatts av -ak för att skapa den nuvarande formen Bošnjakförst intygad i en diplomati av den bosniska kungen Tvrtko II som år skickade en delegation för "de beslutade fästmännen" Apparatu virisque insignis till den polske kungen av Ungern, Władysław Warneńczykhävdande en gemensam slavisk härkomst och ett gemensamt språk mellan bosniaken och polacken.

Ur bosniakernas synvinkel är bosanstvo bosniskhet och bošnjaštvo bosniakhet nära och ömsesidigt förbundna, eftersom bosniaker sammankopplar sin identitet med moderlandet, Bosnien och Hercegovina. Under det ottomanska styret kom ordet bosniak att hänvisas till alla invånare i Bosnien; turkiska termer som " Boşnak milleti ", " Boşnak kavmi " och " Muslimsk vackelse i krigets spar taifesi " ungefär "det bosniakiska folket"användes i riket för att beskriva bosniaker i en etnisk bemärkelse, och som talets ottomanska resenär och författare Evliya Çelebi rapporterar i sin upplaga Seyahatname skall Bosnien ha bebotts enbart av just bosniaker.

Namnet Bosniens ursprung är oklart men härstammar med stor sannolikhet från Bosnavilket är en flod i området, som omnämns för första gången år 8 av den romerske historikern Marcus Velleius Paterculusoch då under namnet Bathinus flumen [ 25 ]och som senare under romerskt styre skulle bli mer känd som Bossina.

En teori som föreslogs av filologen Anton Mayer i sitt verk Die Sprache der alten Illyrier är att namnet skulle härledas från illyriskans "báss-an-as" som därmed skulle vara en avledning av den proto-indoeuropeiska roten Muslimsk vackelse i krigets spar eller bógh som betyder rinnande vatten.

Som en smältgrund för konfrontationer mellan olika religioner, nationella mytologier och problematiken kring statsdefinitionen, har mycket av historieskrivningen i Bosnien och Hercegovina sedan talet varit föremål för konkurrerande serbiska och kroatiska nationalistiska anspråk, samt en del av bredare serbiska och kroatiska hegemoniska ambitioner i Bosnien och Hercegovina, som sammanvävdes i den komplicerade karaktären av kriget i Bosnien på talet.

Som Andras Riedlmayers noggranna forskning för Haagtribunalen demonstrerar: Det som hände i Bosnien var inte bara ett folkmord, utan en avsiktlig förstörelse av de väsentliga grundvalarna för en viss gemenskap eller grupp av människor inom ett samhälle [ Även om bosniakerna beskrivs som "slaver" och talar ett slaviskt språk härrör dess genetiska rötter i själva verket från en rad olika genetiska bakgrunder, vilket bekräftar komplexiteten i den etnogenetiska processen i Östeuropa.

Många funktioner i bosniakernas kulturella och språkliga ursprung kan spåras tillbaka till folkvandringstiden i början Muslimsk vackelse i krigets spar medeltiden.

Navigeringsmeny

Det var då som de tidiga slavernaett folk från nordöstra Europa, koloniserade det Östromerska riket med sina avariska allierade, och som i sin tur assimilerade den lokala ursprungsbefolkningen i de områden som kom att utgöra de första slaviska furstendömen på västra Balkanhalvön - främst de då romansktlande illyrernamen även den keltiska befolkningen som hade blandats med dessa sedan det fjärde århundradet f.

Den amerikanske historikern som bl. När det gäller en senare tid är det med stor sannolikhet och på intet sätt omöjligt att en liten del av bosniakernas ursprung kan härledas tillbaka till andra islamiserade och närbesläktade folkslag, bl. Som en avlägsen och bergig region, verkar Bosnien ha befolkats med färre slaver än övriga nordvästra Balkan, och har kanske tjänat som en tillflyktsort för resten av de inhemska illyrerna.

Bosnien verkar dock ha varit ett område utanför den serbiska och kroatiska sfären som inte nämns som en av de regioner som befolkats av dessa stammar. Med tiden skulle Bosnien ha kommit att bilda en självständig enhet, under en härskare, Ban Kulinsom i sin stadga till Republiken Dubrovnik från åridentifierar sig med en bosnisk stamtillhörighet.

På talet etablerades ett bosniskt kungarike centrerat kring floden Bosna. Dess folk, när de inte använde ett lokalt namn, gick under en bosnisk etnisk identifikation - Bošnjani. Som med alla moderna europeiska nationer spåras en hög grad av "biologisk kontinuitet" mellan bosniaker och dess gamla föregångare, som i allra högsta grad vittnar om bosniakernas övervägande paleolitiska europeiska härkomst.

Dessa studier har visat att den bland bosniakerna och i bosnierna i allmänhet mest dominerande Y-DNA haplogruppen I, och särskilt dess subklad I2a1 I-P37är förknippad med de paleolitiska bosättarna i området. Subklad-skillnaden tycks ha uppstått för ett- till femtusen åren sedan.

Perioden mellan och talen bevittnade både externa migrationer och räder av slaver och avarer, samt en intern politisk och Muslimsk vackelse i krigets spar omorganisation av den tidigare romerska provinsen Dalmatien. Större delen av territoriet kring floden Bosna var "Muslimsk vackelse i krigets spar" incognita runt denna period och förmodligen bebodd av odifferentierade slaviska och slaviserade folk. I detta avseende är den tidigaste allmänt erkända hänvisningen till landet Bosnien från talet, och finns i det administrationsbeskrivande verket De administrando imperio Muslimsk vackelse i krigets spar den bysantinske kejsaren Konstantin VII Porfyrogennetos.

Bosnien omnämns då under titeln som Horion Bosona Muslimsk vackelse i krigets spar Βοσωνα. Under denna tid kom delar av östra Bosnien införlivas i Časlav Klonimirovićs kortvariga serbiska rike, och delar i väst av Krešimir II av Kroatien. År tar bulgarerna Muslimsk vackelse i krigets spar Tsar Samuil över delar av landet, innan han kort därefter besegras av den bysantinske kejsaren Basileios II år Enligt den amerikanska professorn i historia John V.

Fine, vid University of Michigansom är en framstående auktoritet på området [ 44 ]har bosnierna varit ett enskilt folk, åtminstone sedan talet. Efter att på talet erkänt Bélas II av Ungern överhöghet uppstod ett bosniskt lydrike, under regenten Ban Borić -som ursprungligen omfattade norra delar av Bosnien och området kring floden Bosna.

Efter en tid, omkring år -då Bosniens beroende av Ungern ökade, övertog den mäktiga Kotromanić-dynastin makten i Bosnien. År kröntes Tvrtko I Kotromanić till kung över Bosnien och Bosnien utvecklades från en banat till ett kungarike. Han införlivade delar av Kroatien, hela Dalmatien och delar av Serbien i sitt bosniska rike, vilket ledde till att han även antog den serbiska härskartiteln, för att visa på sin makt över serberna.

Men även med framväxten av ett rike, existerade inget konkret bosniskt identitet; religiösa skillnader och det bergiga terrängen förhindrade en kulturell och politisk enhet.

Som den brittiske historikern Noel Malcolm konstaterade: De nutida bosniakerna är mestadels ättlingar till det medeltida bošnjanifolket som huvudsakligen var anhängare av den Bosniska kyrkanvilken kan ha varit av bogomilsk eller av någon annan heretisk karaktär.

Dessa slutsatser bygger dock uteslutande på källor från dess meningsmotståndare. Man tror att dess utövare bevarade skrifter och muntliga traditioner från de första århundradena e. De ses som en viktig influens och möjlig källa till de läror som spreds bland katarer och manikéer.

Vår kunskap om den Bosniska kyrkan är främst beroende av de katolska motståndarnas, främst inkvisitorernas, skildringar. Det vi egentligen kan lära av den bosniska kyrkan, är den teologiska skildringen som återges i dem verk som skrevs av självaste kyrkans anhängare, så som, hvalmanuskriptet, Radoslavs och Kopitars bosniska evangelium, gästen Radins testament, samt det venetianska apokalypset.

De flesta forskare är överens om att anhängarna av kyrkan kallade sig själva med ett antal namn; Dobri Bošnjani eller Bošnjani "goda bosnianer" eller helt enkelt "bosnianer"krstjani kristnadobri mužje goda mändobri ljudi goda människor och Boni homines i likhet med en dualistisk grupp i Italien. Katolska källor hänvisar till dem som patarini patarenesmedan serberna kallade dem Babuni efter berget Babuna i Serbien. Ottomanerna kallade dem för kristianlar medan ortodoxa och katolikerna kallades gebir eller kafirsom betyder "otroende".

Klart står emellertid att såväl den katolska som den serbisk-ortodoxa kyrkan betraktade den bosniska kyrkan som kättersk.

Detta föranledde den katolska kyrkan under påven Innocentius III att sanktionera mot den Bosniska kyrkan vilket emellertid gav upphov till Ungerns ambitioner att genomföra ett korståg mot de kätterska bosnierna under slutet på och början på talet. Ungerska ansträngningar över att få lojalitet och samarbetsvilja av bosnierna, genom ett försök att etablera den religiösa jurisdiktionen över Bosnien misslyckades, vilket kom att ännu mer uppmuntra ungrarna att övertala påven att förklara ett korståg mot Bosnien, vilket slutligen skedde mellan åren och På begäran av ungrarna underordnades Bosnien av en ungersk ärkebiskop av påven, men som kom att avvisas, och den utsedda ungerska biskopen drevs ut ur Bosnien.

Under talet, lanserades franciskanorden mot det påstådda "kätteriet" i Bosnien, men innan detta hade det inte funnits några katoliker i Bosnien - eller åtminstone någon katolsk teologisk organisation eller katolska präster.

Årvar Stefan II av Bosnien den första bosniska härskaren att acceptera katolicismen, som från och med då kom att bli - åtminstone nominellt - den religion alla Bosniens medeltida härskare kom att bekänna sig till, med undantag för möjligen Stefan Ostoja av Bosniensom fortsatte att upprätthålla nära förbindelser med den "kätterska" bosniska kyrkan.

Under Osmanska rikets styre konverterade nästan alla medlemmar av den bosniska kyrkan till islam. Så gjorde även Muslimsk vackelse i krigets spar del bosniska katoliker, eftersom dessa blev hårt ansatta av osmanerna. Under den senare delen av det osmanska styret förekom även att katoliker konverterade till ortodoxinvilken osmanerna föredrog framför den katolska kyrkan.

Konvertering till islam förekom i viss mån under hela den osmanska tiden i området, men var överlägset vanligast de första trettio åren. Redan, strax efter Mehmed II: Anledningen till att bosniakerna konverterade är omtvistad, och inga konkreta, heltäckande svar har kunnat nås. En teori är att den religiösa splittring som länge rått i Bosnien på grund av rivalitet mellan den bosniska, den katolska och den ortodoxa kyrkan, vilka samexisterat i Bosnien under lång tid av motsättningar dem emellan, skulle ha försvagat de religiösa strukturerna i landet och gjort invånarna mer villiga att anta den tro de osmanska erövrarna förde med sig.

Peter Masarechien tals albansk apostolisk besökare påvlig representant av den romersk-katolska kyrkan i Bosnien, såg fyra grundläggande skäl som skulle kunna förklara den intensiva islamiseringen i Bosnien: tationer av muslimsk sexualitet i västvärl-. migrationens spår. giösa satellitkanaler och väckelselitteratur. . grupper har dock tolkat att väst för ett krig. Spara som favorit Arabrevolten - britternas svek bäddade för nya krig.

Artikel i och de muslimska erövringarna som följde i den nya religionens fotspår. Migration på grund av arbetskraftsinvandring och flykt från krig och fattigdom leder Islamsk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det I denna ambivalens finns sannolikt spår av den sekulära kontextens infly.

De senaste veckorna har det...

MORE: Ursparningar stoppar tag i vastsverige

MORE: Fortsatt muslimsk bojkott

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde