Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.8m FM

Erik wegraeus ny riksantikvarie

opinion
Eketorp: den befästa byn på...

Vad söker du efter? Spelifiering dominerade History Hack i Malmö. Hur går det att berätta om det förflutna med framtidens teknik, på platser där spännande händelser en gång ägde rum?

Så löd frågan när Trelleborgs Museum anordnade ett Erik wegraeus ny riksantikvarie Hackathon vid Stapelbäddsparken i Malmö den 18 augusti. Lars Lundqvist från Riksantikvarieämbetets enhet för informationsutveckling fanns på plats i stödpanelen. Nya föreskrifter om fornlämningsförklaring och metallsökare. Den 1 juli träder nya föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare KRFS Fornlämningsförklaring Genom kulturmiljölagens fornlämningsbegrepp, där fornlämningar endast utgörs av lämningar som tillkommit före , har vissa yngre lämningar som tidigare varit skyddade i kulturminneslagen kommit att förlora sitt skydd som fornlämningar.

Det gäller exempelvis vissa fartygslämningar, milstolpar och kolerakyrkogårdar. Mycket kan göras som kan minska skadorna på skogens kulturmiljöer. Det redovisar Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet i en rapport som nu lämnats till regeringen. De senaste åren har ett flertal studier visat att både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar skadas i samband med skogsbruk. Inventeringarna utförda — visar att någon egentlig förbättring inte har…. Svar om Callenbergs målningar i Kolingsborg i Stockholm.

Riksantikvarieämbetet har fått frågor om inte myndigheten kan kräva ett bevarande av Ingemar Callenbergs välkända väggmålningar inne i Kolingsborg, vid Slussen, då byggnaden rivs. Detta är inte möjligt. Callenbergs fresker i Kolingsborg kommer av allt att döma Erik wegraeus ny riksantikvarie att sparas i sitt befintliga skick.

Stockholms stadsmuseum har gjort bedömningen att museet inte har möjlighet att ta…. Skillnader i länsstyrelsernas tillsyn av de kyrkliga kulturminnena. Länsstyrelsernas tillsyn och tillståndsprövning av de kyrkliga kulturminnena är inte enhetlig i hela landet. Det visar en granskning som Riksantikvarieämbetet gjort på uppdrag av regeringen.

Skillnaderna beror dels på en otydlig lagstiftning, dels på bristande resurser på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter. Den 30 september överlämnade Riksantikvarieämbetet rapporten Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena till regeringen. Riksantikvarieämbetet överklagar att Vänershofshallen inte skyddas.

Riksantikvarieämbetet Erik wegraeus ny riksantikvarie länsstyrelsens beslut att inte byggnadsminnesförklara Vänershofshallen i Mariestad. Skälet är att byggnaden har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Den 5 juni avslog länsstyrelsen i Västra Götaland en ansökan om att byggnadsminnesförklara Vänershofshallen i Mariestad. Vänershofshallen ägs av Mariestads kommun, som vill riva hallen. Riksantikvarieämbetet menar att Vänershofshallen har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde….

Visby Hansestad firades med en ringmurskram. Många hundra människor slöt upp den 6 augusti för att fira att Visby Hansestad varit utnämnt till världsarv i 20 år.

Exempelbild från Bebyggelseregistret med nya...

Den ambitiösa planen var att omsluta hela ringmuren och ge den en "Erik wegraeus ny riksantikvarie." Antalet deltagare räckte dock inte riktigt för det, men två mänskliga ormar ringlade sig kring muren Erik wegraeus ny riksantikvarie att mötas vid Östergravar. Riksantikvarieämbetet överklagar förvaltningsrättens dom om Caroli kyrka. Riksantikvarieämbetet överklagar idag förvaltningsrättens dom gällande Caroli kyrka i Malmö. Caroli kyrkas ägare vill ta ut den fasta inredningen med kyrkbänkar, predikstol, samt hela arrangemanget kring altaret ur Caroli kyrka, något som myndigheten menar skulle skada byggnadens kulturhistoriska värde.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till Caroli kyrkas ägare att ta ut de fasta inventarierna ur kyrkan…. Riksantikvarieämbetet har beslutat att kommunerna Kramfors, Landskrona och Trollhättan ska tilldelas års pris för bästa kulturmiljökommuner. Under våren utlyste Riksantikvarieämbetet en tävling med namnet Årets kulturmiljökommun för att uppmärksamma kommuneras breda kulturmiljöarbete.

Projektet är ett pilotprojekt och vände sig till de tre län som Riksantikvarieämbetet har överenskommelser om regional utvecklingssamverkan med — Västernorrland, Västra….

Erik Wegraeus, riksantikvarie år ,...

Riksantikvarieämbetets roll i miljömålssystemet. Riksantikvarieämbetet har nyligen redovisat till regeringen om vårt bidrag till, och vår roll i miljömålssystemet. Vi har också lämnat vårt remissvar till Naturvårdsverket med anledning av den fördjupade utvärderingen av Erik wegraeus ny riksantikvarie 16 miljökvalitetsmålen.

Här följer i korthet en beskrivning av vår roll och vårt ansvar i miljömålssystemet. Riksantikvarieämbetet har ett utpekat ansvar som genomförandemyndighet. Äldre inlägg Nyare inlägg. Före detta riksantikvarien Erik Wegraeus från Arvika har avlidit. – Det är en tung dag Erik wegraeus ny riksantikvarie hela musei-Sverige och alla som jobbar med. Exempelbild från Bebyggelseregistret med nya digitala ytor. (Lindholmens. Erik Wegraeus, riksantikvarie århar avlidit.

Före detta riksantikvarien Erik Wegraeus,...

Många av oss på. Eketorp: den befästa byn på Ölands Alvar / [text av Bengt Edgren, Gustaf Trotzig och Erik Wegraeus ; utg. av Riksantikvarieämbetet]; - [Ny uppl.] Bok.

MORE: Amerikanskt nara humlegarden

MORE: Klimatforandringar hotar amerikanska militarbaser

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde