Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

126.1m FM

Lararnas loner lagst dar c styr

opinion

Debatten om hur vi ska lösa dagens lärarbrist fokuserar på fel saker, menar Stefan Jakobsson, skolpolitisk Lararnas loner lagst dar c styr för Sverigedemokraterna. Istället för att ta till vara på de lärare som lämnat läraryrket försöker man utbilda nya. Dessutom borde skolan styras av en myndighet med helhetsansvar, yrkesrollerna förtydligas och duktiga lärare belönas enligt Singaporemodellen. Lararnas loner lagst dar c styr har hamnat helt fel.

Vi kommer aldrig komma tillrätta med problemen i skolan om vi fortsätter på den inslagna vägen. Låt mig förklara varför: En del av problemet är att vi tar in lärare på lärarutbildningen med endast 0,05 på högskoleprovet. Detta samtidigt som Fridolin vill öka antalet platser till lärarutbildningen.

Det är helt fel väg att gå. Vi vill istället se en kraftigt förbättrad och verklighetsanpassad lärarutbildning, införda lämplighetstest och ett minimikrav på 1. Lärarbristen består inte i att vi utbildar för få lärare, utan att vi inte kan behålla de utbildade som finns på grund av arbetsklimatet och dåliga möjligheter att avancera inom yrket.

Lösningen är därför snarare att vinna tillbaka de dryga 50 lärarna som har lämnat, och istället valt ett annat yrke, än att utbilda fler. Dessa lärare är redan utbildade men som har lämnat läraryrket för att de inte trivs.

I dagsläget tvingas lärare att vara nästan allt annat än lärare. Detta samtidigt som rektorer är allt annat utom pedagogiska ledare. Vi vill renodla de olika yrkesrollerna så att lärare får vara lärare, och ägna all sin tid åt undervisningen, och rektorer får vara pedagogiska ledare. Vi vill se till att detta blir möjligt genom att införa ett förstatligande av så kallad kringpersonal som kan hjälpa eleverna och bidra till att skapa ordning och trygghet. Vi vill också förstatliga skolhälsovården så att den blir mer likvärdig i hela landet, något som inte är fallet idag.

Dessa båda grupper används idag som kommunala budgetregulatorer som omnämns senare i texten. Dessutom vill vi införa jourklasser och pliktskola för de barn som inte fungerar i det vanliga klassrummet, så att de inte stör undervisningen och samtidigt får det stöd de själva behöver. I dagens debatt är man ofta fixerad vid att antalet elever i klassrummet ska vara Om lärare får vara lärare, och slipper agera såväl ordningspolis som allt i allo, är vi övertygade om att det är möjligt att undervisa och hålla lektioner för fler elever.

Så gör man i exempelvis i Singapore med mycket goda resultat som följd, vilket är en modell som vi har tagit inspiration av. Duktiga "Lararnas loner lagst dar c styr" ska belönas genom ett differentierat lönesystem, också detta enligt Singaporemodellen. Lägg därtill att skolans problem förstärks av att vi har hela 53 olika myndigheter som skall styra skolan.

Vi anser att skolan ska ha EN styrande myndighet som kan ta ett helhetsansvar.

Skolor får mest när blocken...

Då kan man också samtidigt komma tillrätta med det stora problemet som vi måste våga tala om, nämligen att kommunerna sedan talet har använt skolan som en kommunal budgetregulator. Lararnas loner lagst dar c styr har exempelvis sagt upp stora delar av kringpersonalen och dragit ned på tjänster som studievägledare, vaktmästeri och skolhälsovården. De negativa effekterna för elever och lärare har inte låtit vänta på sig.

Vi har tillsammans med lärare som arbetar ute i verkligheten tagit fram ytterligare ett trettiotal förslag. Förslag som vi hoppas blir verklighet senast För oss är det viktigt att rektorer och lärare som är autonoma utan klåfingriga kommunpolitiker hängande över axeln. Detta är endast möjligt att uppnå genom ett omtag och en konkret förändring av systemet. Det blir allt fler elever i den svenska skolan. Samtidigt kommer många lärare att gå i pension eller sluta av andra anledningar de kommande åren.

Altinget inleder ett tema med debatt om lärarbristen. Om viljan finns kan lärarbristen lösas Lärarnas löner måste upp till nivåer som visar att utbildning lönar sig. Samtidigt måste nya vägar prövas för att snabbt få in fler lärare i skolan, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Vi lärare vet hur man löser lärarbristen Läraryrket måste bli ett attraktivt framtidsyrke, och för att det ska lyckas måste lärare få större makt över sin egen yrkesutövning, mer tid till undervisning och högre löner, menar Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på debatt altinget. I dag lämnar Kerstin Evelius över ett förslag till regeringen om insatser för att öka studenters psykiska hälsa. Här är fem "Lararnas loner lagst dar c styr" åtgärderna som kan förbättra arbetsmiljön för studenterna, skriver Kerstin Evelius, Malin Påhls Hansson och Louise Aronsson. Riksdagen har beslutat att myndigheten Delegationen mot segregation ska läggas ned nästa år.

Flera statsbidrag till arbetet mot segregation sänks dessutom under med M-KD-budgeten. Hedersförtryck, soldatlöner och migrationspolitik var de debatter som lästes mest.

Plånbokskoll

Men på 10 i topp-listan finns det fler spännande ämnen. Se de mest lästa debatterna under året som gick. Altinget gör ett kort Lararnas loner lagst dar c styr och är tillbaka igen den 7 januari.

Valet dominerade politikeråret Lararnas loner lagst dar c styr våren positionerade sig partierna och i september röstade svenskarna. Men nu drygt dagar senare står vi fortfarande utan regering. Arbetsförmedlingen har inlett förhandlingar om personalneddragningar som följd av budgeten som har beslutats om i riksdagen. Till att börja med handlar det om 2 anställda. Det skiljer sig mycket åt i kommunerna i hur man informerar om skolvalet.

Men enligt Friskolornas riksförbund kan bättre information göra att boendesegregationen får mindre Lararnas loner lagst dar c styr i skolorna. Statskontoret riktar kritik mot Försvarsmakten och menar att resurser använts ineffektivt och resultatet är att den operativa förmågan försämrats. Även regeringen får en släng av sleven. Moderaternas och Kristdemokraternas budget innebär ett kraftigt minskad anslag för skydd av skog och ett stopp för den nationella skogsinventeringen. Problemen flyttas nu istället till oss skogsägare, skriver skogsbrukaren Leif Öster.

Bristande konkurrens och ett för högt pris gör att Statens servicecenter SSC beslutat att avbryta upphandlingen av en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Många detaljer återstår, men det råder ingen tvekan om att riksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Stefan Löfven röstades ned. Det kan mycket väl bli statsministeromröstningar i fyra akter. Där det blir avgörande vem som läggs fram i den sista omgången. Under förra höstens metoo skrev över 1 kvinnor med koppling till Försvarsmakten under uppropet  givaktochbitihop.

Altinget har hört av sig till Försvarsmaktens HR-avdelning för att höra vad som görs för jämställdheten. Stora it-projekt har kostat hundratals miljoner utan att leda till efterfrågade resultat. Riksrevisionens ledningsstruktur ska utredas. Om resultatet följer tidigare utredningar kan de tre riksrevisorerna om ett drygt år bli en. De svenska utsläppen av växthusgaser minskar med under en procent för tredje året i rad.

Minskningstakten behöver öka till mellan fem och åtta procent. Andelen svenskar som gillar att vara i solen har minskat jämfört med förra året och de som inte är intresserade av att vara solbruna har blivit fler, visar en undersökning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Kristdemokraterna får vika ner sig många miljarder på vårdområdet i budgetsamarbetet med Moderaterna. Bland annat stryks KD: Talmannen har föreslagit Stefan Löfven som statsminister.

Fackförbundet Lärarnas riksförbund, som organiserar...

Om alla partier står fast vid sina tidigare besked betyder det att han röstas ned på fredag. Fler kan tänka sig att skippa julskinkan, men den utrotningshotade ålen säljs glatt vidare i fiskebutikerna.

Miljö- och djurrättsorganisationerna använder julbordet för att lyfta sina frågor. Dödligheten bland äldre ökade under sommarens värmebölja, visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

SD tänker rösta på M och KD: Det sätter press på S att snabba på förhandlingarna. Det är inte alla gånger lätt för företag och myndigheter att navigera i den nya lagdjungeln. På grund av ökade restider vill de därför att riksdagsledamöternas arbetssätt ska förändras.

Tandvården är offentligt finansierad, därför bör alla tandvårdspatienter ha möjlighet att klaga hos en oberoende patientnämnd, anser Statskontoret. Organisationen Privattandläkarna instämmer, men är ändå avvaktande till förslaget. Antalet sökande för polisutbildningen har ökat avsevärt, skriver Polismyndigheten. Sammanlagt sökte 15 personer in till polisutbildningen i november, vilket var 4 mer än förra sökomgången.

Ryssland kan inom loppet av ett par timmar, invadera och skära av de tre baltiska länderna från resten av Nato, menar en dansk militäranalytiker. Med förmågan att mobilisera sig både snabbt och i stort antal kan Ryssland ta Nato på sängen. Globaliseringen, digitaliseringen och privatiseringen av samhällsviktiga verksamheter ställer krav på nya lösningar vid uppbyggandet av totalförsvaret.

Det krävs ett kraftfullt agerande för att bygga ett modernt civilt försvar, skriver Peter Lagerblad, ledamot av Kungl. Det är direkt oansvarigt att besluta om detta, skriver Ungsvenskarna.

Om Sverige ska kunna införa obligatorisk ursprungsmärkning av fisk och kött på restauranger och i storhushåll behöver EU-kommissionen övertygas på fyra punkter, enligt Livsmedelsverket.

Längre ifrån statsminister Stefan Löfven är inte centerledaren, trots den hårda retoriken från Lööf. Tidningens 5 årgång, fredag den 4 januariuppdaterat kl.

Redigerat av Mattias Croneborg. Dessa åtgärder för psykisk hälsa föreslås i dag till regeringen 28 december Myndighet läggs ned 28 december Grundskollärarnas lönesituation Statsvetenskap C . detta ur ett Lararnas loner lagst dar c styr där vi huvudsak kommer använda teorier om Enligt Jarl Maria popularmusicians.info styrs skolan på ideologisk väg genom de centrala .

diskare (lägst status). Vi riktar stöd till de skolor som har lägst resultat och svårast Vi vill öka attraktiviteten i läraryrket genom höjda löner, större För att få fler behöriga lärare behöver vi höja lärarlönerna och se till att Raymond Pettersson (C) distriktsordförande från Värnamo Beskedet: Alliansen kommer att styra Lararnas loner lagst dar c styr Lerum.

Vindeln lägger mest pengar på skolan. Här styr S och C tillsammans. "Lararnas loner lagst dar c styr" borgerligt styrda grannkommunen Bjurholm satsar man minst pengar på skolan.

MORE: Eleverna far en tredjedel av lararnas arbetstid

MORE: Mordarna kan ha hittats efter fyra ar

MORE: Mp satsar pa bredare rekrytering

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde