Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

130.5m FM

Regeringen satsar 7 miljarder pa bistand

opinion

Att bidra till utveckling, fattigdomsbekämpning och verka för mänskliga rättigheter är djupt förankrat i Sverige och det är något vi ska vara stolta över. Varje år satsas det stora pengar på biståndsbudgeten och under veckan har riksdagen antagit ny internationell biståndsbudget för Regeringen satsar 7 miljarder pa bistand föreslår en budget för det faktiska biståndet på ca 43 miljarder kronor, vilket förvisso är en ökning från förra året.

Sverigedemokraterna anser dock att insatserna för de mest utsatta och där de som mest behövs ännu är alltför svaga. Även om mediabevakningen inte är lika intensiv över flyktingkrisen som pågår det fortfarande flera kriser runt om i världen. Omfattande kränkningar och ökat våld i delstaten Rakhine i Burma har tvingat rohingyer att fly till Bangladesh sedan augusti Där lever de under eländiga förhållanden.

I Sydsudan som är ett av världens fattigaste länder pågår Afrikas största flyktingkris. I Jemen har 2 miljoner människor flytt från bombattacker och flyganfall. Detta "Regeringen satsar 7 miljarder pa bistand" en av världens största, mest akuta och kanske mest bortglömda kris. I Syrien har över halva befolkningen flytt landet. Även om det lugnat ner sig i delar av landet så är det mesta lagt i ruiner och människor är i behov av humanitärt stöd.

Hit går stora delar av...

Samtidigt pågår också en stor svältkatastrof och matkris i delar av Afrika. Därför vill Sverigedemokraterna utöver det generella humanitära biståndet satsa 10 miljarder kronor av biståndsbudgeten på flyktinghjälp i olika krisers närområde samt 1,4 miljarder öronmärkta pengar i svältdrabbade delar av Afrika.

Sexualundervisning blir ett viktigt fokus...

Som exempel skulle detta kunna räcka till ca tält, 1,3 miljoner vinterpaket med bland annat en kamin inför vintern samt 2,7 miljoner nödpaket till familjer genom UNHCR. Vi skulle även kunna bidra med ca   paket med vinterkläder för barn med skolpaket med material för 12 miljoner barn,   välkommen till världen paket, 1,2 miljoner svältkatastrofpaket, och   flyktpaket till barn,   paket med vätskeersättning och lika många paket med nötkräm genom UNICEF.

På biståndsområdet behöll regeringen enprocentsmålet...

Utöver detta skulle vi satsa 3,5 miljarder i långsiktigt flyktinghjälp till bland annat infrastruktur och utbildning för vuxna. Ett litet barns utveckling kan skadas av svält och varje insats kan både rädda barnets liv och bidra till en normal utveckling.

Sverige storsatsar på bistånd till...

Detta borde prioriteras högre. Vi föreslår även att satsningar behöver göras inom biståndet för att återuppbygga områden som förstörts i krig men där människor börjar vilja flytta tillbaka, bland annat Nineveslätten.

Regeringen prioriterar dock annat i sin biståndsbudget bland annat en strategi fram till för Palestina på 1,5 miljarder kronor där delar går till Palestinska myndigheten som uppmuntrar och belönar terrorism och sprider antisemitism och avräkningar på 2,7 miljarder för flyktingmottagning i Sverige. Den enda kostnad för flyktingmottagning som biståndet ska bekosta menar vi är vidarebosättning genom UNHCR och med mindre avräkningar kan vi stärka den faktiska biståndsbudgeten med miljoner mer än regeringen.

Att regeringen beviljar amnesti för ensamkommande från Afghanistan där vissa kanske helt saknar asylskäl, samtidigt som insatserna för flyktingar Regeringen satsar 7 miljarder pa bistand är alltför svaga i förhållande till biståndsbudgetens storlek är en märklig prioritering.

Häng med i debatten och kommentera artikeln — följ Aftonbladet Debatt på Facebook. Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte "Regeringen satsar 7 miljarder pa bistand." Att regeringen beviljar amnesti för ensamkommande från Afghanistan där vissa kanske helt saknar asylskäl, samtidigt som insatserna för flyktingar internationellt är svaga är en märklig prioritering, skriver Julia Kronlid och Markus Wiechel, Sverigedemokraterna.

Bilden är från flyktinglägret Hammam al-alil söder om Mosul. Så här skriver du en debattartikel Som enda alliansparti vill M satsa mycket mindre på biståndet än regeringen införåtta miljarder på tre år, 3,4 miljarder redan under nästa år.

Bistånd. Sverige storsatsar på bistånd...

Moderaterna väljer att göra kraftiga ökningar, 2,7 miljarder kronor tillmen Vikten av kvalitet och effektivitet i bistånd får inte underskattas, men att. Regeringen föreslår åtgärder på klimatoch energiområdena till en kostnad av som regeringen planerar att göra utomlands kosta miljarder här hemma När det gäller klimatbiståndssatsningen på fyra miljarder kronor.

I dag beslutar regeringen om att ge 1,7 miljarder kronor under fem år. Biståndet Sverige storsatsar på bistånd till det krigsdrabbade Syrien.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde