Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

114.4m FM

Ohly forstar inte foretagandets villkor

opinion

Hedenäset Vänsterpartiet är populära bland företagarna. Detta enligt en enkät som organisationen Företagarna har gjort bland sina medlemmar. Miljöpartiet blev etta och Vänsterpartiet tvåa och fick fler röster än alla de andra borgerliga partierna. Övertorneås näringslivspolicy var uppe på senaste KS som jag inte fick kallelse till och därför var frånvarande. Därför är det både roligt och förvånande att Vänsterpartiets förslag att ungdomarnas situation i Övertorneå inte får förglömmas och att KS antog Vänsterpartiets förslag till ny skrivning.

Nu kommer policyn upp på nästa fullmäktige. Företagsklimatet har varit en stående fråga i Övertorneå kommun under ett antal år. Vad beror det på? Vem har ansvar för det klimat vi har idag? Givetvis är det ett gemensamt ansvar. Företagsklimatet beror på flera olika saker. Dels beror det på företagaren själv. Hur företagaren hanterar sina kunder, leverantörer och andra företag samt sin närmaste omgivning.

Det handlar även om omgivningens syn på företagaren, grannar, bybor m. Ger man uppmuntrande ord, handlar man hos företagaren? Företagsklimatet handlar även om okunskap kring företagandets villkor. Många "Ohly forstar inte foretagandets villkor" våra företag får kämpa hårt för att hålla företaget igång och den egna lönen för arbetet kan till och med utebli.

Företagande är inte att tälja guld med kniv! Företagande handlar mycket mer om en livsstil, en idé som företagaren vill förverkliga, en idé som kan vara en lösning på ett problem eller för att ge en unik service till besökare. Företagande är mycket krävande och passar givetvis inte alla! Det är inget jobb och det garanterar ingen lön varje månad. Så ser verkligheten ut!

Men företagandets villkor kan även påverkas av vad politikerna beslutar. Och de företag som är i störst behov av samhällets stöd är småföretagen som utmärkande finns i vår kommun. Det finns ett antal förslag som jag skulle vilja se samt en del som Vänsterpartiet har lyft fram för just småföretagen. V förslår att företag med upp till 10 anställda ska helt slippa sjuklönen. Överför dessa kostnader till Försäkringskassan! Detsamma gäller ansvaret för rehabilitering. Ett litet företag har inte så många arbetsuppgifter att erbjuda.

Här måste Försäkringskassan hjälpa till. Ansvaret kan inte bara ligga Ohly forstar inte foretagandets villkor företagaren!

Ni har kanske uppmärksammat att...

Idag grundas sjukpenningen på nettointäkten enskild firma, HB och ifall intäkten är mycket låg och företagaren blir sjuk så blir sjukpenningen ännu lägre. Antal gästnätter och besökare till Norrbotten ökar år efter år.

han säger att han förstår...

Men dessa nya företag som skapas eller skulle kunna skapas inom turismen är speciellt i början och kan vara även på längre sikt säsongsföretag. Företagaren riskerar att stå utan inkomst halva året. Här borde lagstiftningen underlätta så att företagaren kan få t. A-kassa under lågsäsong utan att Ohly forstar inte foretagandets villkor lägga ner företaget. Just Ohly forstar inte foretagandets villkor hindrar många av våra nya företag och dessutom hindrar det utvecklingen av Norrbotten.

I förlängningen påverkar alla dessa förslag företagens fortlevnad och därmed sysselsättningen. Samtidigt påverkas även företagsklimatet av den regionala, nationella, internationella ekonomin, av finanskriser och konjunkturernas upp- och nedgång. Allt detta bidrar till det företagsklimat vi har idag. Ansvaret för företagsklimatet är gemensamt. Ingen kan lastas mer än någon annan. Dessutom behöver vi politiker som ser till de små företagen!

Det gynnar Övertorneås företagsklimat! Så även en hyllning till företagandet blev till slut en lååång motivering för mera bidrag Kamprad behövde inga bidrag, inte HM Perssons pappa heller De flesta som driver företag gör det utifrån en vilja att antingen köra sitt eget race eller skapa nåt - de låter sig heller inte stoppas av risken på uteblivna bidrag.

Däremot finns det många som gärna säger att det skulle starta företag om bara inte Skattesänkning är inte ett bidrag - det är en icke genomförd konfiskering. Det är stor skillnad mellan att få pengar som någon annan arbetat ihop och att få behålla pengar som man själv arbetat ihop Du beskriver mycket bra alla problem som företagarna, speciellt småföretagarna har.

Du har också bra förslag om att minska på kraven för småföretagen, samt att minska på löneskatterna. Du har inga förslag om mer bidrag, vilket är bra. Jag är småföretagare sedan många år och VET hur det är. Ni övriga som verkar tycka att det är guld och gröna skogar för småföreagarna, kom och prova själv.

Då folk börjar förstå våra villkor, då blir de också mer positiva till företagande, vilket kommer att förbättra villkoren för oss. Åja, lite bidrag är det allt med i inlägget - ex förslaget om a-kassa halvårsvis. Sen ska man nog komma ihåg att det Snell-Lumio vill lätta på för företagaren, vill hon självfallet ta in från arbetaren Dock är jag helt införstådd med att företagare inte alltid är ondskan själv som lever i sus och dus - på arbetarnas bekostnad - på det sätt som Snell-Lumio och hennes partivänner gärna vill påskina i andra sammanhang där det råkar passa dem, ex inom diskussioner om arbetsrätt, löner och beskattning av arbete.

Härligt Christina, att du gör ett inlägg i företagsdebatten, du vet vad företagandet handlar om till skillnad från "R", som faktiskt låter väldigt likt vårt kommunalråd som också tror sig veta allt bäst! Hedenäset Vänsterpartiets motion om att Övertorneå ska börja jobba med jämställdhet har nu fått godkänt av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Andra centerbloggar

Tillsammans med 40 andra kommuner ska Övertorneå nu börja utveckla jämställdheten. Satsningen ska leda till konkreta och varaktiga förbättringar i kommunens verksamheter. Detta är bara ett av de förslag som Vänsterpartiet har lagt fram.

Satsningen på vindkraft som en del av kommunens energiförsörjning är nästa. Och mer är på gång Vi behöver utveckla demokratin i Övertorneå. Vi behöver mer delaktighet, inte mer valfrihet! Människor behöver känna trygghet i Övertorneå, inte mer otrygghet. Vi behöver mer gemenskap, inte mer individualism. Ett samhälle kan inte byggas av ett fåtal. Det bygger vi tillsammans och då behövs alla människor. För varje människa har en unik egenskap som vi andra behöver.

Varje människa bär på sin egen erfarenhet och sin egen sanning. Min sanning behöver inte vara din sanning. Ingen människa bär på den totala sanningen. Den finns i den totala mänsklighetens medvetande och den ryms i ett glas "Ohly forstar inte foretagandets villkor" vatten. Vårdkö-garanti - dvs köer antas vara en naturlag, garanti utges för att ingen ska kunna få vård snabbare än den stipulerade kötiden Lärare och krav ska vi inte ha, utan varje individ - oavsett ålder - får göra det den anser lustfyllt.

Mätbara kunskaper och Ohly forstar inte foretagandets villkor, sånt ska vi inte hålla på med. Hedenäset Fick ett telefonsamtal idag från Micke Nyberg på Nordnytt. Han undrade vad jag tyckte om dagens beslut angående lagen om fritt vårdval på kommunstyrelsemötet. Då fick jag meddela honom att tydligen så vill ledningen inte ha med vänsterpartiet på KS eftersom jag inte har fått någon kallelse till mötet. Att mötet har ägt rum fick jag veta av en medlem från journalistkåren. Trots att detta inte är första gången som vi i oppositionen får nyheterna först genom media, så hade jag ändå väntat mig en kallelse till mötet.

Det var ett flertal punkter på dagordningen där Vänsterpartiet hade synpunkter och som jag hade sett fram emot att få debattera, men det är klart att det går lättare att få igenom beslut om en del undantas. Debatter får inte förekomma i KS.

Och besluten ska fattas utan diskussion. Så fungerar demokratin i Övertorneå kommun ! Nu kan det ju vara så att posten slarvat bort kallelsen till mötet. Enligt kommunallagen måste också ersättare få en kallelse, även till sådana möten där ersättaren inte behöver tjänstgöra.

Om ersättaren inte heller fått någon kallelse blir situationen riktigt allvarlig. Juristen Linda Ylivainio kan säkert redogöra för vad som gäller. Vaken kan läsa i kommunallagen att kallelse med tillhörande handling ska vara förtorendevalda en vecka innan möte tillhanda. De uppgifterna som skickas ut finns inte på någon hemsida. Det inträffade är bara ytterligare en ny del av "Lindas enmansshow". Manus Ohly forstar inte foretagandets villkor ger hon ut som memoarer någon gång Undrar om de finns någon enskild i Övertorneå kommun som skulle vilja lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att föräldrar måste få välja att få ha sina barn i en tvåspråkig förskola; en förskola där det talas både svenska och kulturspråket meänkieli?

Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly bekänner färg gentemot En annan tolkning är att Ohly inte förstår företagandets villkor. Företagande är. Vi ser en stad där var och en är anställd för sin kompetens, inte pga mängden . En annan tolkning är att Ohly inte förstår företagandets villkor.

han säger att han förstår företagandets villkor, medan Reinfeldt fick börja från Ännu en tid behöver inte Stefan Löfven tänka på regeringsfrågan, utan de fyra storbankerna, ens i Lars Ohlys eller Lars Werners tankevärld.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde