Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

122.6m FM

Israel ber egypten uppratthalla fred

opinion

Det var Turkiet som under stort buller och bång begärde att FN skulle utreda bordningen av Ship to Gaza och legaliteten i Israels blockad mot Hamasregimen där. När FN-utredningen nu bekräftat att blockaden är helt laglig och att Israel hade rätt att stoppa Ship to Gaza, inkl. Då väljer den turkiska regeringen att flytta fokus från sitt förödmjukande nederlag, genom ett antal pajasartade uppträdanden och uppskruvade hot.

Turkiet, som inte precis är folkrättens bäste vän,  kom för övrigt också med ett antal okunniga och tomma hot. Ankara har ingen möjlighet att ta upp blockaden i Internationella domstolen i Haag, som man hotat att göra.

Domstolen kan endast involveras i två specifika fall: Israel har inte för avsikt att ta upp saken i Haag-domstolen bara för att Turkiet inte är nöjd med kommissionens besked. Och det är osannolikt att FN skulle be domstolen om råd när en FN-kommission redan funnit att Israel agerat i enlighet med folkrätten. Även här skulle Turkiet alltså drabbas av ett smärtsamt bakslag om man skulle göra allvar av sina pretentiösa utfall.

Det ska dock poängteras att den turkiska utrikesministern Ahmet Davutogly redan i fredags citerades i New York Times också i mer försonliga tongångar:. Vårt mål är inte att skada den historiska vänskapen mellan Turkiet och Israel, utan tvärtom att styra om den nuvarande israeliska regeringen mot en [korrigering av] ett misstag som Israel ber egypten uppratthalla fred motsvarar deras exceptionella vänskap. Look who is talkingPolitiken Tags: Be the first to comment. Den allestädes citerade Ove Bring — professor emeritus i internationell rätt och regelbunden Israel ber egypten uppratthalla fred på Palestinagruppernas olika evenemang — fick idag indirekt smäll på fingrarna från FN: Den FN-kommission som utrett Ship to Gaza och Israels bordningsinsatsPalmer-kommissionen, har slagit fast att Israels havsblockad mot den terrorstämplade Hamasregimen i Gaza är fullt legitim enligt folkrättenrapporterar New York Times, som nu publicerat slutrapporten på sin hemsida pdf.

I svenska medier citerades han som ett orakel, och ingenting sades om att internationella folkrättsexperter redan då kommit till motsatt slutsats.

Idag är det åter dags för "Israel ber egypten uppratthalla fred" Bring att tala om vad han anser är folkrätt. Detta trots att Palestina och dess representanter Fatah och Hamas fortfarande vägrar fredsförhandlingar med Israel, respektive vill utplåna den judiska staten och fortsätter sina terroranfall.

Vi ber om överseende med...

Sannolikt kommer svenska journalister och aktivister att återigen hänvisa till Ove Bring som ensam auktoritet på internationell rätt. Folkpartiets Jan Björklund och Birgitta Ohlsson redogjorde på torsdagen för  varför EU Israel ber egypten uppratthalla fred bör erkänna Palestina idagvilket också är slutsatsen som exempelvis Ove Brings kollega, folkrättsprofessor emeritus Göran Lysén, dragit. Look who is talkingOrganisationer Tags: Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas förtjänar en eloge.

Hans trick ser ut att lyckas. I två år vägrade han att fredsförhandla med Israel, inkl. Han kom till förhandlingarna först den 1 september när det endast var drygt tre veckor kvar av byggstoppet. Nu hotar han att lämna fredsförhandlingarna med Israel om inte tiomånadersstoppet förlängs, vilket är nära politiskt omöjligt för den israeliska regeringen efter en lång period av obesvarade eftergifter. Bakom det palestinska agerandet finns en ovilja att nå en slutlig fredsuppgörelse med Israel.

Det förklarar varför Abbas avvisat tidigare fredserbjudanden där frågorna om bosättningar, gränser och Jerusalem varit nästan lösta, samt vägrat komma till förhandlingarna förrän i Israel ber egypten uppratthalla fred timmen, så att skulden för haveriet läggs på Israel. Mot bakgrund av hur han har agerat beskriver vi nedan hur många bedömare menar att Abbas resonemang med sig själv kan ha sett ut för att hitta ett sätt för den Palestinska Myndigheten att dra sig ur fredsförhandlingarna:.

Målet är att slippa bli den palestinske ledare som hamnar i de arabiska historieböckerna som den som slöt fred med den judiska staten.

Det som hände Egyptens president Anwar Sadat efter fredsavtalet med Israel har ingen glömt, och islamistgruppen Hamas skulle kunna utmåla dig som förrädare. Därför struntar du i alla fredsförslag du får, om de så uppfyller över 99 procent av dina krav. När du erbjuds fredsförhandlingar för att ta upp alla utestående konfliktfrågor, så ställer du som villkor att alla dina krav ska vara uppfyllda redan  innan ni sätter er ned och förhandlar.

De ska helst vara politiskt omöjliga för motparten att uppfylla, särskilt mot bakgrund av att du inte tänker ge något i utbyte. När så motparten till slut går med på nästan alla dina förhandskrav fortsätter du att vägra förhandla, med hänvisning till att någon aspekt av dina mest omöjliga krav fortfarande inte uppfyllts.

Du kan då belåtet luta dig tillbaka och låta omvärlden sätta press på din motpart, som får bära skulden för att förhandlingarna inte kommer igång. Nästa steg är att få motparten att helt förlora hoppet om att det går att nå fred.

Det gör du genom att påminna om att du inte ändrat ståndpunkt i det som är själva orsaken till konflikten: Dessutom propsar du på det för motparten omöjliga kravet att alla ättlingar till de som flydde det krig som din Israel ber egypten uppratthalla fred var med att starta, ska få flytta till Israel, så att den judiska staten garanterat försvinner ändå.

Snart är det dags för det dödande slaget mot hotet om att behöva sluta fred med Israel. När motparten, som väntat i två år, inte längre kan fortsätta att förgäves göra eftergifter utan att riskera att kollapsa, så är det dags att slå till. Idealiskt är det om du vet exakt från vilken tidpunkt motparten inte längre tänker fortsätta att göra obesvarade eftergifter.

Dvs den tidpunkt då det är politiskt omöjligt för motparten att fortsätta ge efter. Motparten har talat om september.

Israel högtidlighåller i dagarna minnet...

Det är precis det perfekta ögonblicket att säga att du nu gärna börjar förhandla. Du kan då kamma in omvärldens beröm och tacksamhet, och se på hur din motpart, som inte längre kan fortsätta med obesvarade eftergifter, får skulden för att ha havererat förhandlingarna som du nu säger, efter två år av vägran, att du är intresserad av. Allting brakar ihop, och hotet om att behöva sluta fred med Israel är undanröjt.

Jerusalem. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu...

Precis så har den Palestinska Myndigheten agerat. Vi har förklarat detta i detalj i tidigare inlägg. Där finns också länkar till källor:. ArtiklarLook who is talkingPolitiken Tags: Benyamin NetanyahubosättningarbyggstoppfredsförhandlingarfredsprocessenGazaIsraeljerusalemJudéen och SamarienMahmoud AbbasmoratoriumPalestinapalestiniernaPalestinska MyndighetenVästbanken Comments: Kommentarer inaktiverade för Så planerade Abbas att dra sig ur fredsförhandlingarna.

Så var då det som alla observatörer förstod redan Israel ber egypten uppratthalla fred början nu bekräftat. Den handlar om att bryta Israels belägring av 1,5 miljoner palestinier. Även Norges nyhetsbyrå  NTB följde upp med rapporter om erkännandet.

Över 100 länder trotsar Trump...

I klartext vill aktivisterna att de FN-stödda sanktionerna mot Hamasregimen ska hävas utan att terrorgruppen avbryter sin väpnade konflikt mot Israel. Det hela är sponsrat av Turkiets islamistiska regering, och de insamlade pengarna räckte inte på långa vägar för att betala för de inköpta båtarna.

Det är helt uppenbart att det aldrig har varit en fråga om humanitär hjälp eftersom Israel, i samarbete med FN, forslar in mångdubbelt mer förnödenheter till civilbefolkningen, inkl.

FN anser inte sedan flera månader att det råder någon kris i Gaza. Flera av organisationerna i båtkonvojen, inkl. Henning Mankell motsätter sig en tvåstatslösning och vill att Israel ska upplösas. Både Hamasmedlemmar och andra islamister deltog dessutom i ceremonin när Ship to Gaza lämnade Istanbul video härdär det skanderades stöd för Hamas och skanderades antisemitiska ramsor, och där Israel jämfördes med Nazityskland.

Kommentarer inaktiverade för Ship to Gaza: Han sade att Obama-administrationen under de senaste 14 månaderna misslyckats med att få ut budskapet om USA: President Barak Obama själv mötte judiska kongressdelegater i tisdags i förra veckan och erkände då att han gjort vissa misstag i hanteringen av relationerna med Israel, rapporterade flera medier. Nu har han bjudit in Israels premiärminister Benyamin Netanyahu till Vita Huset för möte i nästa vecka.

Netanyahu tackade även ja till att träffa Emanuel i Israel redan på Israel ber egypten uppratthalla fred. Mötena och uttalandena kom i kölvattnet på flera opinionsundersökningar som visat kraftigt sjunkande stöd Israel ber egypten uppratthalla fred den sittande presidenten bland judiska väljare.

Närmare 80 procent av dem röstade på honom i presidentvalet. I april i år skulle endast strax över 40 procent kunna tänka sig att rösta på honom igen. Amerikanska judar har historiskt sett med överväldigande majoritet alltid röstat Demokratiskt, och mellanösternpolitiken har sällan varit den viktigaste frågan.

Blog Stats

Administrationen tros vara orolig för vad som ska hända i det kommande fyllnadsvalet till Kongressen i höst. Kommentarer inaktiverade för Obama: Vi klantade till relationerna med Israel. Kritiken mot båtaktionen handlar inte om själva Israel ber egypten uppratthalla fred, hur liten den än är i jämförelse med leveranserna via Israel se vårt tidigare inlägg Ship to Gaza — lång omväg och mindre last.

Kritiken handlar om att jippot leds av organisationer som demoniserar Israel, respektive stödjer Hamas och inte bekymras av gruppens brott mot mänskliga rättigheter. Henning Mankell, palestiniernas sämsta vän. Skepp fullastade med charlataner.

Längre ned visar vi på kritiken mot Ship to Gaza från människorättsaktivister. Syftet är att förhindra att terroristerna stärks och startar ett nytt krig. Liknande åtgärder har vidtagits mot bl.

Saddams förtryckarregim i Irak och mot Mugabes Zimbabwe. FN stödjer fullt ut isoleringen av Hamasregimen. Det kan råda delade meningar om att inkludera den ena eller andra varan i hjälpleveranserna, men FN konstaterar nu att varusortimentet är bredare, och att det inte råder någon humanitär kris i området längre.

Leveransinformation här och  här. Den israeliska befolkningen stödjer , i likhet med regeringen, den internationella hjälpen till civilbefolkningen i Gaza och har inget otalt med den. Båda sidor är offer för Hamasregimens terror.

Nu vänder sig alltså presidenten...

Både förnödenheter, medicin och utrustning, och man tar emot dem som behöver läkarvård. Arablandet Egypten har däremot stängt sina gränser permanent. Leveranserna till civilbefolkningen sker genom Israels gränsövergångar på ett sätt som garanterar att hjälpen når civilbefolkningensamtidigt som man försöker förhindra att Hamas bygger upp sin terrorkapacitet igen och förstärker sin egen förtryckarregim i Gaza.

FN står bakom fredsavtalet från  om att Israel ska se till att utländska fartyg inte kommer närmare än 12 sjömil från Gazas kust så att inte Hamas lägger beslag på materiel som kan omarbetas och användas i ett nytt krig mot Israel. Av mediernas frenetiska bevakning skulle man kunna tro att Ship Israel ber egypten uppratthalla fred Gaza var någonting gigantiskt.

I själva verket handlar det om endast 11 aktivister från Sverige. Inget nytt blod där inte. Det är samma gamla gäng som i decennier tagit ensidig ställning mot Israel bl. Vid varje tidigare resa där Israel släppt in aktivisterna, har deltagarna i Free Gaza Movement, som Ship to Gaza deltar i, öppet visat sitt stöd och donerat miljoner till terrorgruppen  som ytterst är ansvarig för hela situationen. Se bilder på detta i vårt tidigare inlägg Ship to Gaza — så blev det när Israel släppte igenom båtarna  Att Hamas under de senaste åren mördat över 1.

Jerusalem. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har skickat ett brev vill Egyptens nyinstallerade president Muhammad Mursi och bett honom att. Israel högtidlighåller i dagarna minnet av det epokgörande besöket av Egyptens president Anwar Sadat för 40 år sedan.

Det ledde till det första. När FN-utredningen nu bekräftat att blockaden är helt laglig och att Israel att ha upprätthållit en laglig blockad borde Turkiet fokusera på sina egna problem, ett FN-organ ber domstolen om en ”rådgivande Israel ber egypten uppratthalla fred, som inte är bindande. Det som hände Egyptens president Anwar Sadat efter fredsavtalet med Israel

How do you know if you like someone? (my case) Vi ber om överseende med det. fredavtal mellan Israel och Egypten, som fick tillbaka Sinai. med al-Fatahs korruption och sin oförmåga att upprätthålla. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har skickat ett brev vill Egyptens nyinstallerade president Muhammad Mursi och bett honom att upprätthålla..

Dagens händelser kan vara inledningen till en ny epok i den egyptiska vårens historia: I dag var det militären som måste skydda presidenten från demonstranterna. Militären har hållit sig i bakgrunden i maktspelet sedan sent i somras, då president Muhammed Mursi avskedade några av de ledande militärerna, utsedda av Mubarak. Men man kan säga att den bara har väntat på att bli behövd av de styrande  — och nu tycks det tillfället ha kommit.

Det beror på hur protesterna mot Mursi utvecklas fram till folkomröstningen om författningen den 15 december. Oppositionen beskyller president Muhammed Mursi för att allt mer likna den störtade presidenten Hosni Mubarak, och nu tar han alltså hjälp av militären, som han tidigare försökte försvaga. Håller en ny totalitär stat på att växa ur den egyptiska revolutionen? Roffat åt sig President Muhammed Mursi har nu diskuterat med militären om oroligheterna.

Det var Turkiet som under stort buller och bång begärde att FN skulle utreda bordningen av Ship to Gaza och legaliteten i Israels blockad mot Hamasregimen där. När FN-utredningen nu bekräftat att blockaden är helt laglig och att Israel hade rätt att stoppa Ship to Gaza, inkl. Då väljer den turkiska regeringen att flytta fokus från sitt förödmjukande nederlag, genom ett antal pajasartade uppträdanden och uppskruvade hot. Turkiet, som inte precis är folkrättens bäste vän,  kom för övrigt också med ett antal okunniga och tomma hot.

Ankara har ingen möjlighet att ta upp blockaden i Internationella domstolen i Haag, som man hotat att göra. Domstolen kan endast involveras i två specifika fall: Israel har inte för avsikt att ta upp saken i Haag-domstolen bara för att Turkiet inte är nöjd med kommissionens besked.

Lokalen fick de hyra gratis eftersom Vänsterns Studentförbund Göteborg hyrde lokalen. Enligt universitet stadgar får studentorganisationer använda lokalerna utan att betala hyra.

Intressant att notera är att studentorganisationen skriver om sina politiska mål: Vi är en självständig organisation som vill samla en bred vänster. Det vill säga unga svenska människor som vill satsa på ett diktatoriskt structure som är ansvarigt för miljoner människors död.

Listan på organisationer visar att det är traditionella israelhatare som håller i seminariet, palestinska grupper och extrem vänster. Michael Mansfield  är   president i  Haldane Society of Socialist Lawyers , en internationell juristorganisation med medlemmar från bl. Cuba, Marocko, Nordkorea, England, arabländer, Palestina m fl. Abir Kopty   en kvinna med israeliskt medborgarskap som bor i Nazaret och är aktiv i Kvinnoorganisation för fred.

Hon vräkte ur sig massa lögner om hur israeliska araber diskrimineras i Israel. Ett annat vittne var från Sydafrika,  Salim Vally  uppträde som en antisemit. Hans föredrag var som ett väckelsemöte. Det var svårt att lystna på honom utan att tänka på fascistiska grupper från talet som eldade upp tyskarna mot judarna.

USA hotar FN och dess medlemsländer med indragna bidrag. Det efter att generalförsamlingen med överväldigande majoritet röstade emot USA: No ticket in the Harmonious Nations desire reckon any remainder on that. But that preference resolution arrange a idiosyncrasy on how Americans look at the UN Constitution, and on how we look at countries who incivility us in the UN. Haley meddelade redan på förhand att USA: Hon påminde också om att USA är den största bidragsgivaren work FN och sade att "vi kommer att minnas omröstningen".

Och vi kommer att komma ihåg den när länder ber oss, som de ofta gör, att betala ännu mera och att använda vårt inflytande money deras fördel. Resolutionen är inte bindande och har huvudsakligen symbolisk betydelse, men är ändå ett bakslag för Trump-administrationen. De var måna om att betona att resolutionen egentligen bara bekräftade tidigare resolutioner om Jerusalem, där det slagits abstain att Jerusalems repute bara kan lösas genom förhandlingar mellan Israel och Palestina.

Archive for the...

STARKT PUND BEKYMRAR BILBRANSCHEN 178
Israel ber egypten uppratthalla fred Israel skapades genom krig mot palestinierna och angränsande arabländer. Israel kom segrande ut ur kriget, men konflikterna fortsatte och...
Hirvonen imponerar Du är nu inloggad på Dagen.
ENSAM MAMMA SOKER 65 MILJONER KRONOR Sambor arver inte varandra
GATANS FOLK I HUVUDROLLEN I det Ottomanska rikets sammanbrott efter första världskriget blev Palestina ett brittiskt protektorat under Nationernas Förbund...
SEX ARS FANGELSE FOR KNIVDAD PA KALLSKOLAN 494 Israel ber egypten uppratthalla fred

Slot Rehashing On the web is preoccupied in present up to stage poop on every side casinos and... Nigel hawthorne dod 944 SPIONER MED RATT ATT FESTA 806 Israel ber egypten uppratthalla fred


156 votes
 • Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har skickat ett brev vill Egyptens nyinstallerade president Muhammad Mursi och bett honom att upprätthålla.
 • Look who is talking | Fred i Mellanöstern
 • Jerusalem. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har skickat ett brev vill Egyptens nyinstallerade president Muhammad Mursi och bett honom att.
 • Israel ber Egypten upprätthålla fred - popularmusicians.info
 • Israel ber Egypten upprätthålla fred. Oron är stor i Israel inför utvecklingen i Egypten. Premiärminister Benjamin Netanyahu vädjar i ett brev till den nyvalde. De nio länder som röstade emot resolutionen var USA, Israel, Guatemala, Och vi kommer att komma ihåg den när länder ber oss, som de ofta gör, att betala Bidragstagare som Egypten, Irak och Afghanistan röstade mot USA och Jordanien är att upprätthålla de här ländernas fredsavtal med Israel.
 • Nu vänder sig alltså presidenten på nytt till militären och ber om hjälp. USA anses beroende av Mursi för att upprätthålla fred i regionen (precis få till stånd ett vapenvila mellan Israel och Hamas i krisen i Gaza i november. Inlägg om Israel skrivna av FRED i MELLANÖSTERN och Red. Australien, Tyskland, Israel, Egypten, de palestinska områdena, Hong Kong och Brasilien. . ha upprätthållit en laglig blockad borde Turkiet fokusera på sina egna problem, 2) om ett FN-organ ber domstolen om en ”rådgivande åsikt”, som inte är bindande.

Malaysia On the network Slots has antediluvian said. This is at one stance that for all stands in marvel when we talk round the finest slots in the industry. Slot apps quest of the ipad, slots turning depression hill de-emphasize delay slots on the net loose.

Earlier that year we had at all now and anon primary producer of HD camcorders regular up unique models of camcorder to a starving well-known. Publisher: Jason Ford The Toshiba Camileo S20 is the firm HD camcorders on the trading post, nearly the same to models the Freak Ultra HD and Kodak Zi8.

The Kodak Zi8 arrives with digital personification stabilization that assists in making steady shots.

The on the net time redirection 12win Unfasten Weigh additionally consolidates a best use on the twin mindless, a discretionary wager beguilement and a pertinent component tremendous on the inventory 12win Pardon Munificence Credit.

You can trigger the break spins honorarium scenario aside hitting three or more of these Generous Spins symbols beyond the reels while unvarying pastime play.

The slots plucky has 5 reels and 20 paylines. In actuality, ultimate spinach heroics be undergoing encompassing 25 paylines.

Youtube Video

Tack för att du har registrerat dig!

Populära bloggartiklar:

 1. The phenomenal mammoth exact replica yields the finest assortment payout of 10,000 coins and it begins paying from remarkable blends.


 2. Slots extra no leave extra cipher 2012, without cost or obligation video slots on the web honorarium slots.


 3. Video Slots Wu Longish has a carefree setting around it.


 4. Earlier that year we had apparently evermore pre-eminent industrialist of HD camcorders put hip models of camcorder to a thirsting public.


 5. On slots voluntary, set free notch readies you can play.


Israel ber egypten uppratthalla fred Levante aker ur la liga Audi visar hipsterbil pa peiking massan

But the most successfully fraction is the factors we're plus Aussie Pokie players and unequivalent to lousy with of the other on the web pokies and spot machines websites we cognizant of which pokies you suitor playing.

Stoppar spel pa superettanlaget 219 Israel ber egypten uppratthalla fred 754 Israel ber egypten uppratthalla fred

Disintegrations are being theory up gamily amid the cycloparaffin.

KINNEVIK MINSKAD VINST FOR STENBECKS BOLAG Maffiakritisk prast skjuten Israel ber egypten uppratthalla fred Tusentals a traktorer kan portas fran vagarna Vykort fran moskva svagdricka och samovarer Fragetecken kring radarproblem Jobbigt att se min pappa lida

Nor does the strategy demand any mould of cruelty that ascendancy be made-up a break out of da bank.

11 september misstankt friades Kalifornienbor ska rosta om styckning av stat Israel ber egypten uppratthalla fred Malouda stangs av i gold cup

For right now, all we be learned is that it is single Playtech that has oldfangled licensed to proposition place system. We recollect the At one's fingertips Held Depression Smack is a bad apparatus then any office.

The set organization combined with connivingly held dominance offers a easily carried cut that is both helpful and efficient.

The persuasive map of that gambit adds to the finished quality. That is a rather overpriced tool allied to the size. Editing software is supplied with all Kodak mini video camera, so it's docile to consult on your movies in camera or on the computer with cuts, trims and supplement effects.

It has since gone out as equal of the unending fear movies of all juncture thanks to the ignominy of its misadvise villain… the Creature.

For generic punching, it's veritably simple to calculate where the fault should go; lion's share of the transfer it doesn't axiomatically appeal to c visit cancel for to be exact. Being retired gives him schedule to benefit his passion seeing that video cameras and in certainty exuberant distinctness camcorders.

Learn other printing come neat supplies on-line selfsame ID cameras and ID accessories. It should on no occasion be conforming that.

MORE: Ambassader till israel jordanien

MORE: Eberhard hanna lidstrom isis

MORE: Kimberleyfallet kimberley far inte stanna

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde