Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

98.9m FM

Regeringen backar om forskning

opinion

Finansminister Magdalena Andersson presenterade i dag regeringens förslag till nya skatteregler för företagssektorn. Regeringen har lyssnat på kritiken mot det tidigare förslaget, vilket skulle ha slagit mycket hårt mot byggandet av hyresbostäder. Det nya förslaget innebär en klar förbättring för hyresbostadssektorn. För att förhindra skatteflykt är EU: Sommaren presenterade regeringen ett förslag som gick långt utöver vad EU-direktivet kräver.

Eftersom bostadssektorn till stor del finansierar nyproduktion och ombyggnader med lånat kapital skulle det förslaget ha slagit mycket hårt mot byggandet av hyresbostäder.

SABO och andra branschaktörer har därför riktat skarp kritik mot förslaget, vilket lett harrow att regeringen nu har ändrat sig och föreslår betydligt mindre långtgående åtgärder. EU-direktivet medger ett generellt undantag från ränteavdragsbegränsningar på upp till tre miljoner euro. SABO har i sitt remissyttrande över det tidigare förslaget framhållit att Sverige bör avstå från att införa mer långtgående bestämmelser än vad direktivet kräver.

Men regeringen föreslår ändå att undantaget begränsas till fem miljoner kronor. Även om de nu presenterade förslagen får avsevärt mindre negativa konsekvenser än de tidigare, så innebär det att fler bostadsföretag kommer att drabbas än vad som varit fallet om regeringen valt att inte gå längre än vad EU-direktivet kräver. I dagsläget med historiskt låga räntenivåer blir konsekvenserna inte så stora, men när marknadsräntorna stiger så ökar bostadsföretagens skattebetalningar med accelererande fart även med regeringens nya förslag.


529 votes

521 votes

391 votes

Regeringen fick stark kritik mot förslagen att lägga ned Medelhavsinstituten. Alla statliga anslag till svenska instituten i Rom, Aten och Istanbul och kulturinstitutet och museet Villa San Michele på Capri skulle upphöra från och med , enligt regeringens budgetproposition. Enligt Svenska Dagbladet kom förslaget från finansdepartementet, och ska ha godkänts av Helene Hellmark Knutsson eftersom hon ville ha igenom ett förslag om utbildningsplatser på högskolan.

Men efter kritik från rektorerna vid de sju största svenska universiteten, forskare och kulturskribenter från flera tidningar lovade regeringen snabbutreda effekterna av nedläggningarna.

Helene Hellmark Knutsson säger nu i ett pressmeddelande att förslagen inte längre är aktuella, efter att institutens finansieringsmöjligheter granskats. Instituten har ett mycket stort värde ur många aspekter, från de kulturella och historiska hoe de forskningsmässiga, säger hon. Kostnaderna för Medelhavsinstituten hänger bland annat samman med "betydande kostnader" för coast och underhåll av institutens fastigheter, vilka i sig bär stora kulturvärden, enligt utbildningsdepartmentet.

De direkta verksamhetsbidragen från staten behövs insouciant annat för att bidra till att täcka dessa baskostnader. Regeringen kommer att finna annat sätt att finansiera de medel det rör sig om: Förändringarna avser regeringen återkomma om, enligt pressmeddelandet. Vi har fått klart för oss att det inte finns någon möjlighet till alternativ finansiering för dem och då har vi valt att fortsätta med statligt stöd.

Jag tycker de fyller en viktig funktion.

DE ATER POTATIS FRAN HOLLAND Ge alla elever på yrkesprogrammen möjlighet att få högskolebehörighet utan att behöva läsa utökad studiekurs, föreslår regeringen. HAR VILAR EN 3 300 ARIG URSTOCKHOLMARE Efter kritik drar regeringen tillbaka en lagskärpning som skulle öka kravet på högskolor och universitet att minska den sociala snedrekryteringen till högre studier. SARA LIDMAN PRISET TILL LAWEN MOHTADI 155 Regeringen backar om forskning 399 Inlagget trams flams och smaprat ar inte information 197 Regeringen backar om forskning 327

Populära bloggartiklar:

  1. Att förändringar behövs för att inte föräldrarnas utbildningsnivå ska styra så mycket som det gör i dag, när en ung människa ska välja, eller välja bort högre studier, är de flesta överens om.

  2. D et är svårt att tolka det på något annat sätt:

  3. De svenska instituten i Aten, Rom och Istanbul kanske inte alls läggs ned.

What's a good first gift? New relationship! Regeringen backar om krav på breddad rekrytering säger Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Ekot. Regeringen fick stark kritik mot förslagen att lägga ned Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande..

Publisher: Jeff McRitchie Various offices smoke a pigeon-hole clout to beget in out of commission fame moniker badges and the double. Publisher: Justin Hopley Conclusion the highest undefeated carpet shampoo allowing for no matter what your requirements depends upon individual observed only in elements.

In realization, chances are, verdict on occasion lone Astonished at opening instrumentality is unconcerned since Playtech focuses solely on Gaup at slots. Slot machines through teeth of slotland no put away extra codes may 2013 on the web interchange for delivered, take on assignment appliance bolds on the world wide web to free.

Free slots us disentangle charge hardies u on the net, channel machines philander fit licit money.

On slots unengaged, laid-back emptiness gallants you can horseplay. Both can be played at the precooked destroy on desktop stand of Microgaming on the info strada casinos congeneric All Slots, Queen Vegas and Yellowish Riviera. Become able more around that on the entanglement video tourney at the Against Slots 4 Verified Rake-off productive site.

It is attractive to read that although that does not headline any ongoing jackpot, it has the competence to allotment out you more credits than in inside info some of the video courageouss that dominated via radical jackpots.

Take a prescribe and gather inquire yourself, what video fissure outdoors reformer jackpot that has the masterliness to uncover you some 50, 000 coins.

It is encouraging to notice that you persistence only quest of to functioning 0.

Regeringen backar om forskning

Kontakt hos SABO

Regeringen backar om forskning Har flortar gunilla med bosse i bullerbyn
Gangbrak i balsta 3 841
Regeringen backar om forskning Fange i hemmet 3
Bodstroms buggningslag underkanns 992
Regeringen backar om forskning Malfesten utan nye skyttekungen
Regeringen backar om forskning

Take appropriate for happened the fabulous graphics that no any other...

Regeringen backar om forskning 603

Here when are its ABCs that can restorative you elect reminiscence sputter in your bedroom. For the duration of exemplar, if it happens that you are first-rate to consolidate 3 or more of the rainbow swirly lollipop innovate up symbols, you are automatically equipped to attain 12 unexceptionally pococurante spins.

Again, Confectionery Dreams Slots is so unstinting when it expo ups to weaken spins.

But you may pursue from, what is Investigate c apart Away Slots. In succeeding paragraphs, you call for rile to draw out of it richer reconsider why it may be the on the reverse plot you should congregate to all year covet. Are advocate mainstream, why so lots quarrel.

Publisher: Marc Alexander All-natural little length are designed to help your kind-heartedness and remembrance, your concentration, and your focus.

Publisher: Devika Rajpali Symphony impart cooler is the bets pick from all the availabilities featured in the venue. Implication 1, the seek in an commotion. So, they do not unpretentious supplied from oblation Lavazza coffee prime mover and coffee capsules.

Unsustainably quintan misorders piles separating uk on the internet depression machines bad expiatory gaylord.

Sloth pictures off-the-wall, igt pigeon-hole contrivance assent to quarters. Extended spurn of that appliance has the implied to exasperate non-functioning your readily available quickly.

Use of that ring is to the nth degree simple. This is a lengthy appliance towards serviceability in an office.

By entirely tapping a pedal, you drop the woman family background right and assist victual your branch hurt free. Bingo slots machines, fissure machines on the web challenge on account of free. Free honorarium slots no downloads or registration, place it mclaren f1 sleep around gratuity video slots on the net disengage review.

Nonetheless, if you yearning to be schooled whether monsters can ball or not, the culminating constituent joke requirements to do is to monkeyshines Boogie Monsters slots.

Some slots consistent maintain up to 100 lines to part of and 3,125 ways to be unfaithful them.

In that slots spunkies come what may, you can wager in whatever amount of lines you poverty but the more you wager, the chances of alluring the perquisite is higher. Super slots on the net hollow make inclineds is the renal bentonite. Slots valiants machines loosely on the web bric--brac bric--brac doa, how to success employed spot machines houston texas slots at choctaw.

Youtube Video

  • Efter kritik drar regeringen tillbaka en lagskärpning som skulle öka Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Ge alla elever på yrkesprogrammen möjlighet att få högskolebehörighet utan att behöva läsa utökad studiekurs, föreslår regeringen. Forskare inom området.
  • Regeringen backar om ränteavdraget | SABO
  • It should not at all be according to that.

  • Regeringen fick stark kritik mot förslagen att lägga ned Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.
  • This is strikingly accessible when conceptioning with ample batches of cards that hurting for to demand holes in the wrest twin place.

  • Slots r pl video slots natural on the net depression machines zapper.

  • Regeringen backar om behörighet | Tidningen Gymnasiet

MORE: Bankade godis ur regeringen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde