Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

130.8m FM

Tragedin lar utnyttjas for att sprida skrack

opinion

En miljon flyktingar — och Säpo jagar dem som bryr sig. Tungt beväpnade poliser, tränade att oskadliggöra de farligaste våldsverkare, tränger sig in i tre hem i Rinkeby tidigt på morgonen den 28 februari. Barn skriker i skräck medan de svartklädda männen vänder upp och ner på allt, till och med sophinken. Han är belåten, och han säger att det inte förvånar honom "Tragedin lar utnyttjas for att sprida skrack" de gripna är somalier. Den verksamhet Magnus Ranstorp och Säpo bedriver är något annat.

Den kallas krig mot terrorismen. Till vapnen hör en förvriden bild av världen och en med rasism mättad föreställning om muslimens ondska.

Det våra terroristexperter har att säga om Somalia är filmen Black hawk down på byråkratprosa: Många bor i tält eller plåtskjul i hettan och har brist på vatten och förnödenheter. Flickor våldtas, koleran sprider sig och mödrar ser spädbarn förtorka och dö av svält. Det är, säger FN: Men det råkar också vara en i det närmaste okänd katastrof. Inga storstilade hjälpkampanjer, inga larm om folkmord, inga krav på att de ansvariga ska utsättas för sanktioner och ställas till svars.

Som om USA inte skulle vara inblandat. På Sidas hemsida finns bara ett ändlöst somaliskt inbördeskrig. Inget USA, inget Etiopien, inga främmande makter alls. Då är det inte konstigt att nyhetsreportrar och säkerhetspoliser föreställer sig en kamp mellan sittande regering och islamistisk opposition.

Universals skräckfilmer blev stora kassaframgångar,...

Det är sant att Somalia i snart två årtionden härjats av inre strider. Det är också sant att världssamfundet, det så kallade, på alla upptänkliga sätt saboterat den somaliska nationens försök att resa sig ur sin söndring. I en sex månader lång andhämtning kunde folket i Mogadishu njuta av fred och lag och ordning. Elva lokala islamiska domstolar hade förenat sig och sina miliser för att få slut på striderna.

De hade starkt folkligt stöd och företrädde en bred koalition av politiska och religiösa krafter. Där fanns anhängare av en strikt tolkning av islam, men de var på intet sätt dominerande. Kvinnor kunde nu gå till marknaden utan fruktan för att bli angripna och våldtagna av beväpnade, påtända tonåringar. Våldsmännens vägtullar försvann, vapnen samlades in och frivilliga röjde upp i bråten. Ungdomar spelade fotboll på gatorna, och hjälporganisationerna kunde plötsligt verka utan allvarliga hinder.

Det var, som FN: Men USA och dess förbundna ansåg att Somalia förtjänade något bättre. Tanken var att få stopp på de islamiska domstolarna och stötta Tragedin lar utnyttjas for att sprida skrack övergångsregering som på utländskt initiativ bildats två år tidigare — en föraktad samling krigsherrar och korrupta klanledare, isolerad i staden Baidoa.

När de islamiska domstolarna inte lät sig hejdas vände sig USA till Etiopien, regionens militära stormakt. Med amerikanskt understöd tågade den etiopiska armén in i Somalia med övergångsregeringen i följe. Det var julen Operationen skulle, som kriget mot Irak, vara över på ett par månader. Men de etiopiska soldaterna är fortfarande kvar, trängda av ett tilltagande väpnat motstånd, och den installerade regeringen sitter där den sitter endast tack vare sina höga beskyddare.

Förra året fick den 32 miljoner dollar från Saudiarabien för en försoningskonferens, men premiärminister Ali Mohammed Gedi la beslag på det mesta för egen del, varpå amerikanerna beordrade honom till Addis Tragedin lar utnyttjas for att sprida skrack, där han efter hårda förhandlingar gick med på att avgå i utbyte mot exil i USA — och rätten att behålla pengarna.

Mot denna lydregering står den breda politiska allians för Somalias befrielse som de islamiska domstolarna, somalier i exil och avhoppare från övergångsregeringens parlament upprättade i september Vita huset talar om muslimsk terrorism, och våra säkerhetspoliser säger efter, men de jihadister de gör till företrädare för den somaliska oppositionen står i själva verket utanför motståndsalliansen.

Vita Tragedin lar utnyttjas for att sprida skrack överväger därför en ny strategi — dela landet, erkänn utbrytarstaten Somaliland och bygg brofästen i den autonoma provinsen Puntland vid inloppet till Röda havet. Somalilands regering har redan varit på officiell visit i Washington och flygplatser och hamnar förbereds för USA: Peter Phamrådgivare till Pentagon och State Department, går rakt på sak i en krönika i World defense review 28 feb: Sverigebaserade Lundin Petroleum, ägt av kanadensiska Talisman Energy, har redan hört sig för hos regeringen i Hargeisa om utvinning av olja och naturgas.

Då är det hög tid att lära afrikanerna villkoren i detta nya scramble for Africa:. Även om Kanadas och Sveriges utrikespolitiska ledningar vore mindre avskilda från intressena hos sina företagarklasser, skulle de två länderna knappast utgöra mycket till strategiska allierade för någon, än mindre för en framväxande stat i en så farlig omgivning som Somaliland befinner sig i.

Regeringen i Hargeisa bör inte bara vara öppen för närmanden från amerikanska företag. Den bör aktivt uppvakta dem, medveten om att utan betydande kommersiella band med Förenta staterna kommer alla politiska förbindelser — om det blir några över huvud taget — att vara mycket bräckliga. I filmsnuttar på nätet går det att följa hur lastbilar fraktar högar med lik, med hud Tragedin lar utnyttjas for att sprida skrack från kranierna, för avstjälpning i gravar utanför huvudstaden.

Ingen Bono eller Sir Geldof är på plats, Läkare utan gränser har flytt landet och kvarvarande hjälporganisationer har stora svårigheter. Det som hållit landet uppe är pengarna från somalierna i utlandet. Världsbanken beräknar att dessa överföringar stod för 60 procent av Somalias BNP I dag är siffran säkert ännu högre. Inget Western union eller Nordea har kontor i Mogadishu, bara de förtalade hawala-företagen. Störst i branschen var al-Barakaat, som Bushregeringen godtyckligt stämplade som al-Qaidas bank efter den 11 september.

När FBI i efterhand letade bevis tillstod man att al-Barakaats papper var i bättre ordning än många västliga bankers. Det fanns inte ett spår av någon terrorfinansiering.

Svåra förhållanden

De utpekade svenskarna är i dag strukna från FN: Alltså går somalierna i Sverige till andra hawala-företag, en del av dem med sämre ordning på räkenskaperna. De tre män den nationella insatsstyrkan störtade in hos har organiserat insamlingar till flyktingarna, till sjukhusen och till andra välgörande ändamål i sitt forna hemland.

Pengarna har de förmedlat på det sätt som stått öppet för dem. De stöder alliansen för Somalias befrielse, en av dem har en ledande ställning i den, och de hävdar sitt folks rätt att göra motstånd mot ockupationsmakten.

För detta riskerar de långa fängelsestraff. En av de gripna har släppts i väntan på beslut om åtal, två har omhäktats. Vare sig de släpps eller inte Tragedin lar utnyttjas for att sprida skrack de terrorstämpeln på sig. En hel folkgrupp i Sverige känner sig utpekad och utlämnad till rättsligt godtycke. Magnus Ranstorp är belåten DN 29 feb: Det här får kanske de som planerar att samla in pengar till en konflikt eller direkt till terrorism att Det är ingen oberoende expert som uttalar sig.

Skräckforskaren om klassiska skräckfilmer:

Ranstorp är en av riktkarlarna. Han har arbetat för USA: Den terroristlag de tre somalierna riskerar att dömas efter är en apartheidlag.

Terrorism är för EU och dess medlemsstater terrorism bara i den mån den riktas mot den egna sidan i det som Harvardprofessorn Samuel Huntington kallar civilisationernas krig. Rättfärdigt motstånd mot de nya kolonialkrigen kriminaliseras medan de västerländska värdenas våldsmän kan utföra alla de illdåd som uppräknas i paragraferna utan att någon nationell insatsstyrka störtar in i deras hem klockan sex en morgon.

Sverigedemokraterna är småhandlare i branschen. Det är dags att sätta stopp för hetsen mot somalierna i Sverige. Skänk pengar till Somalia genom lämplig hawala! Svensk-somaliska freds- och utvecklingsorganisationen SFU har ett plusgirokonto för humanitärt bistånd: Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Välkommen till Malmbryggshagens förskola - en mötesplats för lekande lärande med gott bemötande i fokus. Här möter du engagerade pedagoger som möter. På den politiska arenan är man ofta snabbt med att utnyttja dessa När en militant grupp abortmotståndare börja sprida skräck i Tragedin lar utnyttjas for att sprida skrack mänsklig tragedi koncentreras där, och just nu arbetar hon med ett Lars-Erik Larsson.

Men vad är det egentligen som gör att vi älskar skräckfilmer? Tragedin lar utnyttjas for att sprida skrack Aristoteles ansåg att vi renas genom tragedier genom den fruktan och det medlidande som väcks. Sigmund Freud Nyårsraketerna sprider kaos – ”Området liknar en krigszon” Följ.

Lars-Olof Strömberg [email protected]

MORE: Insvept lik funnet i kallare i goteborg

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde