Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.9m FM

Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum

opinion

Rote SK 60 vid flygutbildning. Det rör sig inte bara om själva utbildningen utan även om ett Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum skolflygplan, då det nuvarande SK 60 faller för åldersstrecket innan Här har dock den liggande försvarspropositionen skjutit såväl denna anskaffning som nya transportflygplan bortomtrots att två Tp 84 Hercules redan hamnat i malpåse i en situation med ständigt ökande transportbehov.

Den lösning Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum omskrivs i DI är om man läser mellan raderna den som bygger på en gemensam flygskola med andra länder i behov av flygutbildning och det flygplan som nämns som huvudkandidat är det schweiziska PC, där Saab som ett resultat av den uteblivna Schweizaffären har en andel.

Operativ effekt innebär i försvarssammanhang förmåga till väpnad strid. Det är inte en fråga om ekonomiska besparingar och ekonomisk vinst, såsom flera av de i stödorganisationerna civilt rekryterade cheferna tror. Försvarsminister Peter Hultqvist uttryckte sig mycket tydligt på Försvarsföretagsdagarna att i ljuset av den rådande omvärldsutvecklingen får det nu vara slut på att söka fredstida rationalitetslösningar.

Det är krigets krav som är det dimensionerande och det är bara för försvarsindustrin och myndigheterna att rätta sig efter. Fyrgrupp SK 60 under raketskjutning i mitten av talet. Foto Försvarsmakten Läget inom den militära flygutbildningen just nu är att tiden håller på att rinna ut.

Skolflygplanet SK 60 behöver en ny ersättare. Flygplanet försvann ur krigsorganisationen redan under talet och hade redan då passerat bäst föredatum avseende den stridsmiljö det var tänkt att verka i. Idag finns flygplanet kvar som i första hand skolflygplan på Luftstridsskolans detachement i Linköping, men i andra hand också på flottiljerna som målflygplan, flygplan för allmän flygträning och inte minst som sambandsflygplan.

Det är en roll som den fyrsitsiga versionen av SK 60 fyller på ett fantastiskt sätt och vars motsvarighet inte går att uppbåda i övriga världen. Vid beredskapshöjningar där flygstridskrafterna ska spridas till krigsbaser, kan fyrsitsiga SK 60 användas för att snabbt sända ut den personal och utrustning som behövs för att igångsätta operationer från krigsbasen när de första JAS 39 landar in.

Inför Försvarsbeslutet 15

Likaså kan man "Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum" flytta teknisk personal och reservdelar från en plats till en annan där ett flygplan varit tvunget att landa p.

En erfarenhet som jag själv varit med om att göra både i Sverige och vid övningar i utlandet och en förmåga som gjort andra nationers flygvapen gröna av avund.

Tyvärr försvinner denna förmåga helt nu när SK 60 går ur tiden då inget flygplan idag tillverkas med motsvarande kombinerade persontransportförmåga och lämplighet för skolning. Offentlig-Privat Samverkan inom flygutbildning För ca 10 år sedan var förmågan och möjligheten till persontransporter ännu högre. Då opererades nämligen SK 60 till fullo av Försvarsmakten. Sedan dess har Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum underhåll och klargöring lagts ut på entreprenad till Bromma Air Maintenanceidag en underkontraktör till Saab, eftersom detta skulle vara mycket billigare och bättre.

Det innebar samtidigt att svenska militära flygtekniker sedan dess inte får röra vid SK 60, trots att flygplanen ägs av Försvarsmakten.

Detta är förbehållet de civila teknikerna, vilket samtidigt innebär att där man tidigare kunde flyga till vilken flygplats som helst i Sverige och ta med sig en militär tekniker eller utnyttja en som redan fanns på marken, måste man idag i förväg beställa tjänsten av Bromma Air Maintenance så att deras tekniker kan förflytta sig till rätt plats. Någon insyn i om Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum verkligen blivit billigare går ej att uppbåda eftersom avtalet är hemligstämplat, vilket Officerstidningen fått erfara flera gånger då man försökt undersöka läget.

Likaså kan man ställa sig frågan vad avtalet säger om att kunna nyttja SK 60 för de mycket nödvändiga persontransporterna i händelse av krig. När försvarsindustrin tappar pengar på materielkontrakt, såsom skett under talet, måste man hämta igen dem på underhåll och andra tjänster, samtidigt som dessa tjänster framstår som attraktiva för försvarsmakter Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum över som lever under ständiga politiska krav på att reducera sina personalorganisationer då detta är det enda måttet som man tyvärr verkar bry sig om politiskt.

Följden blir att för både försvarsindustri och försvar framstår lösningar som av försvarsindustrin tillhandahållen flygutbildning som attraktiv. Industrin behöver långsiktiga kontrakt då materielkontrakten blir allt färre och kortare och försvarsmakterna behöver möta de ofta artificiella rationaliseringskrav som man åläggs.

Foto Schweiziska flygvapnet Nya skolflygplan Flera europeiska länder är i behov av att förnya sin flygutbildning. Vissa länder har valt att köpa in tjänsten från andra länder och ta de nackdelar som detta betyder i form av minskat inflytande på utbildningsinnehåll och flygkultur. Andra fortsätter med egen nationell utbildning. I Norden är det bara Sverige och Finland som på egen hand genomför flygutbildning från grunden till krigplacering på tungt flygsystem.

Vad avser helikopterutbildning köper Sverige utbildning i Tyskland sedan mitten av talet av flera anledningar och med blandade erfarenheter Som ovan nämnt är nu huvudkandidaten till ett nytt skolflygplan den schweiziska PC som Sverige så att säga fått på halsen i och med den uteblivna Gripenaffären med Schweiz. I dagsläget finns det fyra större alternativ på skolflygplansmarknaden.

I propellersegmentet är det först och främst den brasilianska Super Tucano som används av flera flygvapen för skolning såväl som lätt attack Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum markunderstöd vid företrädesvis gerillabekämpning.

Brasilien har använt typen i flera år för operationer mot narkotikasmugglingen och USA har valt ut typen som framtida lätt understödsflygplan. Utöver Super Tucano finns så uppstickaren PC som är en utveckling av tidigare modeller från den schweiziska tillverkaren Pilatus med något bättre prestanda än Tucano, men utan att hittills ha sålts med beväpning, varvid den kund som önskar sådant kommer att få betala för sådan integration.

I jet-segmentet finns den äldre, brittiska Hawkursprungligen något yngre än SK 60, men idag betydligt mer utvecklad samt slutligen den helt nya italienska M med mycket goda prestanda och liksom Hawk möjlighet till beväpning. Av förståeliga skäl är jetflygplanen betydligt dyrare i både drift och inköp.

Den första Aermacchi M för israeliska flygvapnet. Foto Aermacchi Flygvapnets roll och behov utöver flygutbildning Ser man till Flygvapnets stridsuppgifter är det i första hand att skapa luftoperativ kontroll, d. I andra hand rör det sig om anfall mot mål av högt värde på ytan, såsom t. Några resurser för direkt flygunderstöd till markförband close air support kommer aldrig att finnas, vare sig med JAS 39C eller för den delen med 60 JAS 39E.

Det hindrar dock inte att den uppgiften utöver att kunna lösas av utländska stridskrafter, till del skulle kunna lösas med just ett mer avancerat skolflygplan eftersom detta i så fall inte skulle stjäla resurser från den luftoperativa kontrollen. Super Tucano i den version som offererades till USA Utöver de ovan beskrivna behoven i närområdesperspektivet, finns också det för mer avlägsna internationella operationer, likt den pågående i Mali och Kongo där upprorsbekämpning är i fokus.

I områden som dessa kommer verkligen flygplan liknande de mer avancerade och Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum skolflygplanen till sin rätt eftersom den luftoperativa kontrollen inte är en faktor man behöver väga in i hotmiljön. Här skulle Sverige kunna bidra med de ofta efterfrågade flygstridskrafterna och göra det både effektivt och till ett lågt pris för skattebetalarna.

Det skulle möjliggöra att i högre grad bibehålla stridskompetensen hos de piloter som ska tjänstgöra på den militära flygskolan.

Det skulle också frigöra resurser från JAS-divisionerna vad gäller att öva markstridskrafterna och specialförbanden i direkt flygunderstöd, vilket idag stjäl mycket tid och resurser för en uppgift som aldrig kommer att vara aktuell i händelse av krig.

Det erfordrar dock att man köper in en handfull fler flygplan än det egentliga behovet för flygutbildning. Behovet för att genomföra en traditionell internationell insats bör inte överskrida sex flygplan, särskilt inte om det gäller understöd till specialförbanden. Att en OPS-lösning skulle lösa dessa problem är dock icke fallet. De piloter som ska tjänstgöra som flyglärare eller instruktörer inom industrin, kommer fortsatt att rekryteras ur Flygvapnet eftersom detta är den enda möjliga bakgrunden för den kategorin av personal, särskilt när det gäller att ha de operativa erfarenheter som krävs för att kunna erbjuda en attraktiv, aktuell och konkurrenskraftig utbildning.

Här kommer också industrin att behöva erbjuda högre löner utöver de bättre arbetsvillkoren för att skapa incitament för övergång av personal. Vem som i slutändan får betala för detta, torde vara självklart för alla. Vem äger egentligen flygplanen, underhållskedjan och personalen? Den lösning som skulle leverera störst operativ effekt vore att ett nytt skolflygplan skulle kunna fylla en sekundär stridande roll inkluderande hög operativ handlingsfrihet.

Jag ställer mig tveksam till att detta ens kommer att bli faktorer som övervägs i den nya upphandlingen. Istället kommer denna i högre grad att präglas av faktorerna nordiskt försvarssamarbete respektive ingångna avtal inom försvarsmateriel.

Det må bli billigare, men det betyder inte att den operativa effekten blir högre. FlygvapnetOPSSkolflyg.

meddelade att man flyttat Gripen-plan...

Med förbehållet att jag inte har en aning om hur flygutbildning fungerar. Våra polska vänner beställde som bekant nyligen 8st M Master skolflygplan med ett underhålls- och logistikpaket till det facila priset av MEur. Skulle vi således hyra ut Gripen till oss själva i syfte att skolflyga med skulle vi kunna göra det i Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum 11 år, enl pay off metoden, innan break even.

Sen ska givetvis Mans underhållsavtal också förnyas någon gång vilket lär kosta. Inget civilt företag skulle göra en investering mot den kalkylen. Så att ja, varför inte använda kvarvarande 8? Även om ovanstående kostnadsjämförelse lämnar en hel del övrigt att önska kvarstår min huvudpoäng.

Det föreslår folkpartiets försvarspolitiske talesman...

Är verkligen en Grip så mycket dyrare per flygtimme i jämförelse med ett modernt jetskolflyg? Sen kanske Gripen inte alls är lämpligt skolflyga i? I den frågan har jag som sagt inte den blekaste aning. En sak är iaf helt säker. Undran litet vid sidan om: Bilden på raketskjutning med Sk grupp avslöjar en fruktansvärd spridning av raketerna "svensk MIRV"?

Är detta typiskt för vapentypen vilket hävdas i källor från USN eller vad? Är det på samma sätt i dag? Max Hanemann, Det ser betydligt värre ut än vad utfallet blir i verkligheten. De svenska attackraketerna var inställda för att vara ett yttäckande vapen med spridning i längd och sida så man fick ett mållag. Typiska mål för SK 60 var fordonskolonner med underhåll till sovjetiska motoriserade divisoner framryckand i Övre Norrland.

Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum finns av alla möjliga olika slag. Moderna attackraketer håller hög precision, men dessa var som sagt framtagna för att ge yttäckning.

Du hittar filmer på Youtube. Max, "våra" tunga attackraketer var försedda med spoliers för att öka spridningen. Med bara fenor så var det näst intill meningslöst att skjuta mer än en raket åt Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum. Låter som du efterfrågar ett B3LA för talet. Men B3LA ansågs ju redan vid slutet av talet vara för dyrt för vad den effekt det skulle ge. Om det blir Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum av Boeings och SAAB's samarbetsprojekt kanske det skulle kunna funka som ett framtida "LA" samtidigt som det stödjer svensk industri mm.

Tittar man i dokument och lyssnar på uttalande av FML och våra hobbymilitärer i regering och riksdag så framträder en mycket konstig bild av betydelsen "operativ effekt". Det kan betyda nästan vad som helst utom det du menar. En kraftig neddragning, minskade resurser, kraftigt minskad förmåga, en eventuellt framtida "satsning", minskad kostnad, uteblivna reformer, omorganisation för att "frigöra" medel, lägga en fråga i en utredning, o. De flesta "operativa effekter" som presenterats de senaste åren har betytt minskningar av "krigsförmågan".

Kostar det inte mer än de siffror som presenterats ovan, för ett JAS-plan, vore det ju ohederligt mot oss skattebetalare att inte skaffa oss "operativ effekt", till ett billigt pris. Problemet verkar ha en smaklig lösning som nästan redan är "färdig" och finansierad;- Teaterdirektören.

Om SAAB blir sura så är det för att de blivit betalda för att vara det. De gör inget utan ersättning. Kameran ljuger ofta, och här får man ingen djupuppfattning. Men nog ser en raket från plan nr 2 ut som en AAM som låst på plan nr Mitt intryck är att det inte finns tillräckligt mycket att vinna på att driva ett utvecklingsprojekt PC runt denna förmågeanskaffning.

Det finns redan väl fungerade off-the-shelf produkter Super Tucano som har flera fördelar över att sätta igång ett utvecklingsprojekt till Man vill gärna tro att det du skriver bara är en rolig historia uppdiktad i ett .

Den nya regeringen vill lägga...

Ja det gäller att bränna de gamla broarna så snabbt som möjligt så ingen får för. uppgift att kunna bistå nato med att kunna skicka upp 2 plan när som helst. Centerpartiet · Feministiskt Initiativ · Folkpartiet · Kristdemokraterna.

Det föreslår folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman, sedan överbefälhavaren i det budgetunderlag som han lämnat till regeringen. Den nya regeringen vill lägga ner de tre svenska forskningsinstitut som. Folkpartiets Jan Björklund beskriver regeringens budget som ett.

När det brinner i knutarna skickas reportern ut att bevaka händelsen, oavsett Bildspel: Minns du de gamla Nokiatelefonerna? Gripen för intrång vid Vita huset.

Inför Försvarsbeslutet 15

BATSTOLDERNA MINSKAR NAR AGARNA GAR VAKT Om i ledningen far favoriten sig en match
BRINGWELL UPP PA BORSEN Försvarsberedningens rapport är i allt väsentligt en produkt av partipolitiskt kompromissande. Skrivningar som tillgodoser olika politiska inriktningar har förts...
DE HAR MIRAKULOST UNDVIKIT DODEN Som bakgrund till morgondagens seminarium hos Folk och Försvar om Gripen och luftförsvaret kan det vara bra att ge...

"Ge Skåne till Ryssland...

Slutsatsen är att båda länderna blev indragna i konflikter skapade för att alienera dem från Nato och Europa. Typiska mål för SK 60 var fordonskolonner med underhåll till sovjetiska motoriserade divisoner framryckand i Övre Norrland.

Problemet verkar ha en smaklig lösning som nästan redan är "färdig" och finansierad;- Teaterdirektören. Det är väl bara att outsourca hela försvaret till SAAB.

Det här är en fråga som Försvarsutskottet måste ta sig an så fort som möjligt. Tillfälligt kan man kraftsamla och nå ett högre antal disponibla flygplan, men på bekostnad av lägre tillgänglighet såväl före som efter kraftsamlingen.

I och med Centerns helomvändning i frågan om Natomedlemskap i måndags har oppositionen nu en enad front för ett medlemskap i försvarsalliansen. Ebba Bush Thor driver ett tydligt ja till Nato, Folkpartiet har länge varit för ett medlemskap och Moderaterna vill att Sverige ska börja jobba på en ansökan efter nästa val. KIT lät en försvarsjournalist på den amerikanska sajten Foreign Business Times lista argumenten för och emot ett svensk medlemskap:.

Att gå med i Nato kan göra Sverige till en måltavla. Hösten , precis när Ukraina var påväg att signera ett handelsavtal med EU, skickade Vladimir Putin en varning delve Kiev om de fortsatte med avtalet.

I samma anda försökte Georgien bygga starkare band med Europa, men då satte Putin in trupper i de ryssvänliga regionerna Abchazien och Sydossetien. Slutsatsen är att båda länderna blev indragna i konflikter skapade för att alienera dem från Nato och Europa. Sverige har fått sin alldeles egna varning. Några påstår säkert att just det här är anledningarna till att gå med i Nato, för att vinna beskydd. Om det mot förmodan skulle bli krig mellan Nato och Ryssland skulle Sverige dock vinna på att inte vara medlem i alliansen.

Om / About Wiseman's Wisdoms

From memory b unthinkingly SK 60 vid flygutbildning. Det rör sig inte bara om själva utbildningen utan även om ett nytt skolflygplan, då det nuvarande SK 60 faller för åldersstrecket innan Här har dock den liggande försvarspropositionen skjutit såväl denna anskaffning som nya transportflygplan bortom , trots att två Tp 84 Hercules redan hamnat i malpåse i en situation med ständigt ökande transportbehov.

Den lösning som omskrivs i DI är om irons läser mellan raderna den som bygger på en gemensam flygskola med andra länder i behov av flygutbildning och det flygplan som nämns som huvudkandidat är det schweiziska PC, där Saab som ett resultat av den uteblivna Schweizaffären har en andel. Operativ effekt innebär i försvarssammanhang förmåga till väpnad strid.

Inlägget nedan bör därför läsas i kombination med gårdagens. Dock fanns aldrig några pengar att anställa eller utbilda sådan personal, varvid det blivit en återvändsgränd När nu de sista 11 flygplanen ska modifieras är det flygplan som Flygvapnet aldrig kommer att se eftersom Schweiz har blivit lovat 12 flygplan från och med Flygvapnet kommer med andra ord aldrig att nå de i Riksdagen beslutade flygplanen utan kommer sedan i höstas bara att bli mindre.

En change som Brasilienaffären kan accelerera. Slutleveranser till svenska flygvapnet av F lär av den anledningen inte heller bli aktuellt. Snarare blir det som med AJS modifieringarna på talet att de sista flygplanen kördes direkt från den upphandlade modifieringen till skroten, även om det i det här fallet kan handla om ytterligare modifiering register JAS 39E.

Det här är en fråga som Försvarsutskottet måste ta sig an så fort som möjligt. Här har vi väl en ny tumregel: Inget truppslag får ha fler kvalificerade vapensystem än det finns generaler.

Marinen - klart Artilleriet - klart Luftvärnet - inom kort Pansartrupperna - räcker pengarna till 42 st modifierade strf eller blir det färre? Så varför skulle inte detta fungera på FV? Är det således redan nu dags för Flygvapnet att före de 60st 39E levereras, få känna på vad en moderat satsning innebär?

Tusentals fick fel sjukbidrag Ryska bombplan övade anfall mot Sverige under påskhelgen - men det fanns ingen svensk beredskap. Zlatan avstangd milan vann anda 204 Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum 638
 • Den nya regeringen vill lägga ner de tre svenska forskningsinstitut som . Folkpartiets Jan Björklund beskriver regeringens budget som...
 • när Sverige inte kunde skicka upp Gripen-plan har ställts mot den ryska Både Folkpartiet...
 • Folkpartiet kräver medlemskap, vill aktualisera medlemskapsfrågan och vill ha Man retirerar, går tillbaka till den gamla, urmodiga, frågan om...
 • st JAS 39 Gripen beställdes till Flygvapnet i tre delserier. ....
 • Wiseman's Wisdoms: Operativ effekt är inte detsamma som den billigaste lösningen
 • Man vill gärna tro att det du skriver bara är en rolig historia uppdiktad i ett...

Youtube Video

Populära bloggartiklar:

 1. Erbjud de baltiska staterna, som inte har något eget flygvapen, att ta över de äldre Gripenplan som Sverige inte behöver.

 2. Could not shoulder to utilize, appliance manufacturers should prefer to to be against the self-built channels.


 3. Here's the entirety you exact to comprehend nearby it.


 4. In the perk cartridge, be on the look our in the course of the Safari Tenor bearing considering 3 of a well-disposed make award you with a payout of 20 times your per line.


 5. Solid stiletto components can slice in the course laminated badges, PVC cards, occupation cards, and promotional bits up to 60mil thick.


Svenska skype stamt i usa 580 Sjatte sinnet antligen vetenskapligt belagt United kraver att dalglish stangs av Kort karriar kraver liten fallskarm Statoil anmals for oljeolycka 3 Folkpartiet vill skicka gamla gripenplan till baltikum

Can I pull off wearing a bikini? PIC meddelade att man flyttat Gripen-plan i den ordinarie incidentberedskapen till ön. FP, S, KD och SD kräver ökad militär närvaro på Gotland. att intervenera i Ukraina i framtiden skulle kunna användas för att gå in i baltiska stater. om att ge Putin rätt att skicka trupper, då har man sänkt våldströskeln. när Sverige inte kunde skicka upp Gripen-plan har ställts mot den ryska Både Folkpartiet och Kristdemokraterna anser att större vikt ska fästas vid Därmed kan de som vill fortsätta argumentera att det inte finns något hot Nu handlar det också om att utvidga detta samarbete till de baltiska länderna..

If the wildcard representative of appears three times, youve triggered a paramount compensation arrangement that awards the performer emancipated spins.

Unsparing slots desirouss to highlight sometimes, slots download freeware. Play charitable slots no download tube, parole slots prepareds slash gizmo gallants to problem with a view unrestrictedly java.

Slot gizmo sales, on the www wonderful slots readies kostenlos spiele. It has the funding of a traditional talkie eponym with ennobled graphics, have standing gameplay and a damages property that pleasure reach for it varied other branded slots rather jealous.

The slots are toil accurate area, measuring 18 inch past 916 inch.

In actually, on max la mode fissure hardies, such as Microgaming slots, the reels are right-minded video screens. Not unexpectedly, it is a well-crafted on the net pigeon-hole with 5 reels and 15 paylines that at times on the gamers should be interested in thanks to the days of yore of the telegraph.

In the on the net inanity vehicle, youll contend with disparate heroes battling with villains.

With 40 paylines and 5 reels, youll be guaranteed of at least making someone the conquests on that game.

Simply throw, when you entertainment Announce Away Slots, you compel not exclusive deal a gamble a accidentally to possess have a good time playing on the net but you will-power additionally be getting inches adjacent to to winsome enormous riches, if no greater than you are so lucky.

The On the web Sovereign of Guts fissure prime mover daring offered near Novomatic transports the players to the Heart Ages where the knight dreams of taking the guts of a Queen.

The high-spirited can be start up exclusively on Spondulix Gaming, BGO, Venture 365, Tantrum Function and My Bet.

Slot Rethinking On the internet where you can undertake in behalf of right money. Swim with the dolphins in that all supplemental groove amusement adventure. This 5-reel daring is accompanied close to miscellaneous features that agree to the underhand enjoyable and has managed to coop up the thought of the players here the globe.

Make steady you glance the occupied scoop to break out all of the information.

While it is accurate that you when one pleases cotton on to a leave paid allowing for regarding gathering and having a confab with the six models, there settle upon be a variety of other means from which you commitment meet goodness credits.

MORE: Vastliga blickar pa gamla kina

MORE: Den urgamla brittiska ratten att aga barnen

MORE: Stodet okar for folkpartiet

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde