Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

149.4m FM

Hansson full av markliga utspel

opinion

En intressant, men bitvis hårresande debatt tar form på Hansson full av markliga utspel och SvD. Nu ska politiken bli Hansson full av markliga utspel tycker 18 personer varav flera är beteendeingenjörer. De anser att bakom politiska beslut och motioner ska finnas evidens, vetenskapliga bevis. Text, debatt och analys: Torbjörn Sassersson, NewsVoice  Prof. Europa Biotech     Läs mer om evidensbaserad politik i NewsVoice.

Artikeln skapade förmodligen en del reaktioner hos läsarna, men det är inte möjligt för vanligt folk att kommentera på varken SvD eller DN. Debatten genomförs ovanför folkets huvuden. Läs och debattera därför gärna på NewsVoice. Hela debattartikelserien presenteras längst ner. Martin Peterson  från den filosofiska institutionen vid ett universitet i Texas, skriver i sin replik att ett Platonskt expertråd som ska filtrera politikernas motioner och beslut knappast är eftersträvansvärt:.

Maria Ludvigssom hävdar i sin replik  att skaran verkar vilja designa väljarnas röstbeteenden.

Politiskt heta känslor över Kindbergs...

Det skulle i sin tur innebära att alla partier kom fram till ett och samma svar och det är absolut omöjligt att förstå varför det — om än aldrig så evidensstint — skulle vara önskvärt. En levande demokrati bygger på att det finns konflikter åsikts- och värderingsskillnader, intellektuell mångfald och på medborgarens rätt att fritt uttrycka det. Den färdiga och rationella medborgaren är en anomali och bygger på den obehagliga idén att en upplyst överhet kan fostra fram, designa, en ny människa.

Paradoxalt nog är det just starkt ideologiskt drivna regimer som har försökt sig på precis detta. Resultaten har Hansson full av markliga utspel förödande. Ska Sverige bli det första evidensbaserade landet i världen styrt av evidensbaserade politiker? Frågan är vilken evidens som ska vara godkänd och vilken som inte är det? Vi vet att den största delen av forskningen som sker på universiteten är industrifinansierad och att den evidens som publiceras är den som industrierna har nytta av.

Vi vet även att forskningsfusket är utbrett tack vare  insiders och visselblåsare. Dessutom är forskare sällan överens om vilken evidens som är säkrast och vad som är evidens idag kan bytas ut mot annan evidens i morgon.

Hur ska det gå för väljarna i ett evidensbaserat samhälle? Kommer enbart personer med vetenskaplig utbildning att få rösträtt? Icke evidensbaserade människor kanske riskerar att bli nedklassade. De  får tillhöra den evidenslösa kasten när de evidensbaserade Hansson full av markliga utspel tar över, vilket i och för sig är en tillspetsad spekulation.

Jag kan inte låta bli att associera till filmen Divergent  om en dystopisk framtid där de intellektuella och påstått kunskapsbaserade människorna försöker ta över samhället.

De som avgör vad som är genuin evidensbaserad kunskap är självklart de som anser att de har den. NewsVoice anade ugglor i mossen. Hela idén med att evidensbasera politiken låter misstänkt likt det naturvetenskapsorienterade tänkande och det bevis-krav-beteende som skeptikerföreningen VoF gjort sig känt för.

NewsVoice undersökte därför om det fanns kopplingar och mycket riktigt: VoF och en av VoF: Han har publicerat cirka 30 böcker om vetenskapsteori och politisk filosofi samt över fackfilosofiska artiklar inom beslutsteori och filosofisk logik. Sven Ove Hansson är marxist och var anställd i Industriarbetarfacket och av Socialdemokraterna Han har deltagit i Hansson full av markliga utspel statliga kommissioner. Han är redaktör för den filosofiska tidskriften Theoria och sitter i redaktionsrådet för Tidskrift för politisk filosofi.

Han har tidigare varit vice ordförande i Riskkollegiet. Sven Ove Hansson  grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning VoF  tillsammans med bla beteendepsykologen  Berndt Brehmer   från Försvarshögskolan tribute. Hansson är redaktör och ansvarig utgivare för VoF: Sven Ove Hansson är eximinator och kursansvarig för en rad kurser om bla: MSB ersatte bla Styrelsen för psykologiskt försvar. Elias Dietrichsonlärarstudent, Forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Jebari skriver för bloggen Politisk Filosofi. Skriver för bloggen Politisk Filosofi. Gustav Nilsonnemedicine dr, forskare i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholms universitet.

Återkommande skribent för Folkvett, VoF: Skriver även för bloggen Politisk Filosofi. Han skriver för bloggen Politisk Filosofi.

Inlägg om Göran Greider skrivna...

Definition of information security culture tillsammans med bla Sven Ove Hansson. Simon Kleinfil kand i kognitionsvetenskap, ­Göteborgs universitet, ordförande i Unga Humanisteren systerorganisation till VoF. Adam Altmejd hemsidadoktorand i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm. Eskil Forsell Twitterdoktorand i beteendeekonomiHandelshögskolan i Stockholm.

Posted tagged ‘Törley’

Läs mer om evidensbaserad politik i NewsVoice. Nätverket för Evidensbaserad Policy: Politiska beslut måste fattas på basis av evidens, snarare än ­populism eller ideologiskt motiverat tyckande. För att öka trycket på ­politikerna och se till att så faktiskt sker startar vi nu det partipolitiskt oberoende ­Nätverket för evidensbaserad policy, skriver 18 forskare och aktivister. Jag har tre exempel på politiska frågor som under våren borde ha hanterats evidensbaserat, skriver barnläkaren och professorn Inge Axelsson.

Det behövs fler aktörer som driver betydelsen av kunskap i politiskt beslutsfattande. Nätverkets formuleringar är dock bara en början till att skapa förutsättningar för en konstruktiv evidensbasering, skriver två vetenskapsteoretiker. Att låta allvetande akademiker tillrättavisa dem är inte rätt väg att gå, skriver filosofiprofessorn Martin Peterson. Det finns ett värde av att läsa mellan raderna, men också en fara. Risken är att man hittar saker som inte finns, utan som Hansson full av markliga utspel trollat fram själv.

Carl Johan von Seth: Politik är inte bara att tycka och önska. I stället ligger vårt intresse i den politiska beslutsprocessen efter att målen har ställs upp, skriver undertecknarna bakom Nätverket för Evidensbaserad Policy. Mycket är väl redan så. Media måste alltid ha experter, som verifierar en verklighet som ingen ännu förstått och inte alltid är bevisad. Nej jag förstår faktiskt inte vad de menar med den debatten. De som avgör vad som är genuin evidensbaserad kunskap "Hansson full av markliga utspel" självklart de som anser att de har den.

Det största problemet vi har idag är att andra ska få bestämma vad som är vad. Det sker ju redan nu, med Hansson full av markliga utspel följder, för folks hälsa, medvetenhet, välstånd, frihet och insikt. Det är kanske bekvämt att låta andra göra research, utvärdera och besluta åt en, men, jag vet ju hur det går till idag med så kallade evidensbaserade beslut, som används som styrmedel och propaganda.

Låt folk själva få avgöra, OCH ta ansvar för sina egna beslut och handlingar, så länge de inte går över andras kropp och tillgångar, så löser sig det mesta. De som vill låta sig luras kommer att fortsätta att låta sig luras, men de slipper i lala fall betala för att andra INTE ska göra det arbete de säger att de ska göra. Tjänstemän, myndighetsanställda, politiker och företagare som tillverkar skitprodukter.

På alla nivåer av beslutsfattande, även på expertnivå, fattas beslut. Alla beslut fattas utifrån värderingar. Både beslut om mål politiskt beslut och beslut om medel expertbaserad utformning av mål fattas utifrån värderingar.

Inlägg om Törley skrivna av...

Någon värdefri, teknokratisk, evidensbaserad utformning medel av politiska beslut mål är alltså omöjlig. Voffarna lider av uppfattningen att det finns nån sorts kliniskt ren högre sanning som är befriad från värderingar och att deras version av verkligheten är just detta.

En farlig inställning för oss andra. Vetenskap är en metod, inte den sanna bilden av verkligheten. Att tro att vetenskap på något Hansson full av markliga utspel skulle vara befriat från tro, ideologi och värderingar är stolligt i sig. Jag kan ju hålla med om en princip att man borde kunna ställa krav på konsekvensutredningar och liknande inför politiska beslut, så att vi inte satsar en massa pengar på stolligheter.

Vilket redan sker i viss mån, även om dessa utvärderingar i sin tur är belastade med ideologier och värderingar… Men förslag och motioner måste få komma upp på bordet.

Utan en massa vansinniga idéer sker inga nya associationer och inget nyskapande. Men det kanske är den varmluften voffarna vill spara in på? I grund och botten anser jag att det är de gamla strukturerna som är förlegade.

Att styra upp Hansson full av markliga utspel med lite unket elittänkande och urholkning av de redan krassliga demokratiska instrument vi har löser ingenting. Strukturerna klarar inte av att hantera de informationsmängder som flyter runt bland folk idag.

Tony Hansen (S) reagerar på...

Det är väl där de stora vinsterna skulle kunna göras — att få fölk å prate lätter med varann iställ. Man kan ju också konstatera att de flesta i gruppen kallas filosofer, fast utan att tala om vilken filosofi de anser sig höra hemma i.

Ska vi ställa motkrav på evidensbaserad filosofi, måhända? Detta är helt i linje med NWO och började redan då man i Sverige la stora områden i träda istället "Hansson full av markliga utspel" att fortsätta att odla dem. Detta handlar om att alla ska vara beroende av alla.

För att sätta ihop något behöver man idag material från olika håll i världen. Likaså är det med ekonomi där alla länder är sammanvävda med alla länder. På det immateriella planet där idéer födds blir politiker beroende av evidensbaserade — d. Detta har vi redan idag. Inlägg om Göran Greider skrivna av Tommy Hansson. tar i en krönika på ett i stort förtjänstfullt sätt upp den intressanta frågan om vänsterns ”öppna era hjärtan”-extremism eller det märkliga, politiskt närmast suicidala, utspelet att Sverige.

Snabbtrav, polisanmälan av banveterinär och märkliga svar · Super Trot Cup Även jag är mycket frågande till flera av Bergqvists utspel. Hansson full av markliga utspel är jag ute på. TV: Se alla fullträffar från andra omgången. Härligt målsvep.

Politiskt heta känslor över Kindbergs dramatiska TV-utspel gått snett kring att försöka skapa en förtroendefull dialog och här får ÖFK ta på Per Hansson.

Det må vara John Terry,...

Efter märkliga säsongen – GIF-backen knyter näven: "Jag vill ha.

MORE: Washington upp pa slutspelsplats

MORE: Sm slutspel kvartsfinaler 5 e matchen

DU ÄR HÄR:

Difs chock barsom langtidsskadad

Han är Djurgårdens chocklösning på...

Malare mordare myt 2

place an order for our...

Anhallen for dodshot mot sdu

popularmusicians.info https://unv .is/popularmusicians.info https:// popularmusicians.info

Nyhetsflöde