Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

101.6m FM

Skarpta krav pa taxibolag

opinion
Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige 2019-2019

I höst skärps kraven på blivande taxiförare då förarprovet blir svårare enligt Vägverkets beslut. Nya chaufförer måste bland annat veta att taxibilen ska vara ren. Förarna ska också känna till att passagerare kan vara allergiska mot parfym och de förväntas kunna upplysa kunden om hur mycket en resa beräknas kosta. Dessutom ska taxiförarna veta hur man viker ihop en rullstol, hur man beter sig mot barn och hur man handskas med berusade passagerare. I november träder de nya bestämmelserna i kraft.

Vägverket har lagt till två kapitel i regelverket. Det ena gäller bemötande av kunder, det andra förarnas egen hälsa och risker med yrket. Det nya taxiförarprovet kommer att innehålla frågor i dessa ämnen. Sånt här kan taxibolagen sköta själva, det behövs inte skrivas regler för allt, säger Bo Nilsson, taxichaufför i Umeå. Kollegan och konkurrenten Jan Larsson håller inte med: Taxiprovet Taxiförarprovet infördes "Skarpta krav pa taxibolag" 1 januari efter att taxibranschen hade avreglerats.

Senaste gången reglerna för taxiförarlegitimationen ändrades i större omfattning var den 1 oktober När den nya yrkestrafiklagen och Skarpta krav pa taxibolag trädde i kraft slopades körkortsbehörigheten TAXI. Den slogs kunskapsmässigt ihop med taxiförarlegitimationens kunskapskrav. För att få taxiförarlegitimation måste man bli godkänd på ett teoretiskt taxiförarlegitimationsprov och eventuellt även ett lokalkännedomsprov.

Vi tycker det är bra...

Skarpta krav pa taxibolag Vägverket anordnar dessa prov. Man måste också ha haft körkort med behörighet B personbil och lätt lastbil i minst två år i obruten följd och ha fyllt 21 år, eller också ha körkort med behörighet D eller DE buss eller buss med tungt släp.

Länsstyrelsen fattar beslut om lämplighet. Ett läkarintyg som inte får vara äldre än två månader ska bifogas ansökan om taxiförarlegitimation. Den som Skarpta krav pa taxibolag dömts för våldsbrott eller sexualbrott anses inte lämplig som taxiförare. Allvarligare tillgreppsbrott samt upprepad brottslighet även av lindrigare art kan också vara ett hinder för att få legitimation. Kunskapskraven omfattar sedan tidigare kartläsning, körekonomi och miljö, säkerhet, yrkestrafiklagstiftningen, trafiklagstiftningen och fordonskännedom och utökas i höst med ämnesområdena bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar samt föraren.

Regeringen vill skärpa kontrollen av...

Skärpta krav på nya taxiförare I höst skärps kraven på blivande taxiförare då förarprovet blir svårare enligt Vägverkets beslut. Publicerad Förarna ska också känna till att passagerare kan vara allergiska mot parfym och de förväntas kunna upplysa kunden om hur mycket en resa beräknas kosta.

Notis e Kilometermiljonär från Belgien.

Köp biljetter

Notis e Trafikverket ny myndighet. Det finns en uppenbar risk att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta den pressade taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Hur det. Lagen innebär att taxibolag tvingas ansluta sina fordon till en av två Kraven på den kategorin är en beställningscentral som tar "Skarpta krav pa taxibolag." På företag som saknar avtal är lönesättningen dessutom fri. Fast här kan skärpta krav i kommunala upphandlingar ändå få stor betydelse för.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde