Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

146.8m FM

Valdet flyttar fran bagdad bilbomber i kirkuk

opinion

Utrikespolitiken brukar inte vara en stor valfråga i Sverige. Men i år kommer den att vara större än tidigare. Många svenskar har rötter i andra delar av världen och har familjer, vänner och släktingar i delar av världen där det råder konflikt eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Tydligast ser vi detta just nu i Irak, där vi riskerar ett folkmord på yazidier, kristna och oppositionella sunnimuslimer från den brutala jihadistgruppen Islamiska staten.

Människor och grupper som levt sida i flera tusen år, tvingas fly hals över huvud. Kvinnor och flickor tas till fånga, våldtas eller säljs som sexslavar. Familjer tvingas upp i bergen i olidlig hetta utan vatten och mat. Islamiska staten är ett monster som måste stoppas. Detta är ett nödläge och det är precis i nödlägen som FN: De kristna och yazidierna i norra Irak behöver vår solidaritet. De har inga egna arméer. De har levt som minoriteter i detta område i generation efter generation.

De behöver mat, skydd och politiskt stöd. De behöver verklig solidaritet. En solidaritet som säkerställer att deras närvaro kan finnas i området i framtiden, i de kommande tusen åren. Då krävs det politiska lösningar som bygger på folkrätt och mänskliga rättigheter.

Då räcker det inte att som folkpartiet föreslå att vi ska skicka svensk militär hjälp till de kurdiska styrkorna. Förutom att det skulle underminera svensk vapenexportlagstiftning, folkrätt och vår politiska integritet, skulle det riskera att injicera mer av det som har skapat de problem vi idag ser.

Kartan att den här regionen ritades upp av framför allt Storbritannien och Frankrike efter det Ottomanska rikets sönderfall för år sedan. Det skedde med en okunnighet och arrogans som byggde in bestående problem i samhällena.

Under Saddam Husseins brutala styre fick framför allt kurderna betala ett fruktansvärt pris för den irakiska sammanhållningen. Även shiterna i syd upplevde sig marginaliserade av den sunnidominans som Saddam representerade. Efter USAs folkrättsstridiga invasionsom folkpartiet också stödde, såg både shiter och kurder möjligheter till revansch. Kurderna började bygga upp en hög grad av självständighet och "Valdet flyttar fran bagdad bilbomber i kirkuk" shitiska premiärministern Al-Maliki tog allt hårdare kontroll över centralregeringen.

I den kurdiska regionen blev det säkrare och möjligt att utveckla ekonomi och demokrati. I övriga Irak växte det sekteristiska våldet. De stora förlorarna blev arabiska sunnimuslimer, kristna och andra minoriteter. Dessutom ständiga motsättningar mellan centralregeringen och den kurdiska provinsregeringen i norr. Kurderna har hela tiden burit på en stark självständighetssträven, men agerat politiskt klokt och pragmatiskt i lojalitet med den federala konstitutionen för Irak.

När barbarerna från den Islamiska staten, IS, tog sig in i Irak fanns det ingen vilja att försvara Irak. Hade de kurdiska och irakiska styrkorna samarbetat hade de stoppat dem omedelbart. Men båda hade intressen av att den andre försvagas och många sunnimuslimer i norr hade tappat sin Valdet flyttar fran bagdad bilbomber i kirkuk med det shiadominerade Bagdad.

Inte ens parlamentet förmådde samlas de kritiska dagarna och de kurdiska trupperna passade på att inta den oljerika staden Kirkuk, som har kurdisk historia, men Valdet flyttar fran bagdad bilbomber i kirkuk befolkning och vars status, som så mycket annat, måste lösas politiskt och inte militärt för att det ska hålla i längden.

TISDAG 19.13

När Mosul intogs av IS begärde Bagdad-regeringen militärt stöd från USA, som först såg ut att bejaka detta, men som vid närmare eftertanke villkorade sitt stöd med att regeringen måste samla hela nationen. Detta vägrade Al-Maliki, vilket till slut ledde till hans politiska exit. Det finns nu en ny premiärminister och hoppet ökar att politiken kan börja fungera igen. Samtidigt har USA gett militärt stöd till de kurdiska trupperna, vilket några av EU-länderna också överväger och folkpartiet vill att Sverige gör.

Givetvis skall man som turist...

Men det är inte mer vapen regionen behöver, utan mer politik, demokrati och mänskliga rättigheter. De kurdiska peshmerga-styrkorna är dessutom inte ansvariga mot den kurdiska provinsregeringen, utan mot de två Valdet flyttar fran bagdad bilbomber i kirkuk partierna, KDP och PUK. Att i denna politiska och folkrättsliga oklarhet skeppa in ytterligare vapen kan ge mer av de problem som vi sett för mycket av i detta land och denna region under senare år.

IS måste stoppas, också militärt. Men det är ett samlat irakiskt ansvar, eller om detta inte är möjligt, ett ansvar för FN: En ny utländsk inblandning för att förskjuta de militära balanserna i denna krutdurk riskerar att leda till nya konflikter.

Samtidigt måste vi vara beredda att tänka och agera snabbt för att förhindra folkmord och lösa den nödsituation som är. De humanitära insatserna brådskar. De svårigheter som människor i Syrien upplevt för att kunna söka asyl får inte upprepas. Knutarna som finns i FN: Den kan också vara värt att titta på de förslag om särskilda skyddszoner som kristna politiska grupperingar lyft fram för den kristna minoriteten.

Precis som kyrkoledare i regionen hävdat menar jag att den långsiktiga lösningen handlar om att skapa förutsättningar för samlevnad mellan alla folkgrupper i regionen. Här har kristna alltid levt sida vid sida med andra grupper och de måste de kunna göra också i framtiden. En kristen autonom enklav i Nineve riskerar att tillföra mer identitetspolitik och mer separation.

Men i ett läge av brutal etnisk resning och risk för folkmord måste vi också vara beredda att titta på hur det kortsiktiga skyddet kan värnas. Efter en månad av fasta, umbäranden och andlig reflektion följer glädje Valdet flyttar fran bagdad bilbomber i kirkuk fest, försoning och firande.

Eid al Fitr handlar inte bara om att avbryta fastan. Det handlar om att avbryta dåliga vanor. Att ställa till rätta. Att kunna starta på nytt. Att få möjlighet att vända blad i livet är något vi alla behöver. Vi är alla människor med en blandning av god vilja och tillkortakommanden. Vi behöver högtider som Eid al-Fitr — eller Yom Kippur, jul eller påsk — för att som människor ställa våra egna liv i ett större sammanhang, att kalibrera vår kompass, att få ny kraft.

I år infallar Eid al-Fitr i den svenska högsommaren. Det ger en särskild rikedom.

Också i staden Kirkuk har...

Det är lätt att samlas. Det är lätt att få ledigt från jobbet och det är skollov. Två av de viktigaste hindren som många svenska muslimer upplever för att kunna leva ut denna viktiga helgdag är lösta genom Guds försorg. Varje människa ska ha rätt att få vara sig själv, och fullt ut få leva ut sina traditioner och sin kultur, så länge det inte allvarligt kränker någon annan. Om alla blommor tillåts blomma, får vi en fantastiskt vacker och rik trädgård.

Och i mötet mellan olika kulturer kommer vi att nå en samlat högre kultur. Men där är vi ännu inte. Muslimer, och andra Valdet flyttar fran bagdad bilbomber i kirkuk, diskrimineras i Sverige. Det är svårare att få jobb om du heter Hassan än Hans.

När Eid infaller i september är det inte lika enkelt att få ledigt. Antalet hatbrott både mot muslimer och mot judar ökar i Sverige. Malmö är en del av detta och på många sätt en spegel av framtidens Sverige. En tredjedel av Malmös invånare har sina rötter från andra länder.

Personuppgiftspolicy

Vi Socialdemokrater för tro och solidaritet vill motverka all form av diskriminering och negativ särbehandling. Vi arbetar för ett samhälle för alla, ett samhälle i mångfald.

För att få hjälp att formulera framtidens politiska prioriteringar, har Socialdemokrater för Tro och Solidaritet sedan ett år tillbaka medvetet arbetet i dialog med muslimska och judiska ledare i Malmö om hur vi bäst kan motverka antisemitism och islamofobi. De religiösa ledarna i Malmö har varit tydliga med att det finns brister i religionsfriheten för minoritetsgrupper i Sverige och att man upplever en växande utsatthet.

Man har också visat hur mycket som förenar utsattheten för muslimer och judar i Malmö.

Publikationen kan laddas ner från...

Det gäller till exempel förbudet mot religiös slakt eller hot om förbud av omskärelse av pojkar. Samtidigt som man upplever en ökande förståelse bland många svenskar, ser man också en växande intolerans. De allvarligaste utrycken för antisemitism och islamofobi kommer från höger. Från de rasistiska Sverigedemokraterna och deras mer öppet fascistiska kusiner på den yttersta högerkanten. Men i den politiska mitten finns också en liberalism som blivit så individualiserad att den glömt värdet av kollektiva uttrycksformer och riter.

Och från vänster har den historiska religionskritiken inte sällan lett till en missriktat modernism, sekularism och lomhördhet till religionsfrihet och därför rymt en svårighet att förstå värdet av religiösa traditioner. Detta är tre politiska spänningsfält som inte har mycket gemensamt, men som ibland kan mötas i en intolerans mot religiösa minoriteter, främst muslimer och judar.

Därför måste Eid al Fitr vara en manifestation för religionsfrihet.

I övriga Irak växte det...

Inte bara för rätten att vara muslim. Utan för rätten att vara människa, alla människor har rätt till sin tradition, oavsett vilken tradition vi själva tillhör. Sedan konflikten inleddes för drygt tre veckor sedan har cirka palestinier, de flesta civila och många av dem barn, mist livet.

Antalet skadade är mångdubbelt fler. I Israel har förlusterna långt överstigit de som dödades under hela invasionen för drygt fem år sedan. Totalt cirka 70 israeliska soldater och fyra civila har fått sätta livet till. Varje död människa i en konflikt är en tragedi — för den som blir bestulen på sin framtid, för de anhöriga, för samhället. När den som dödats är Valdet flyttar fran bagdad bilbomber i kirkuk civilperson är det att betrakta som ett krigsbrott, till dess det kan bevisas vara en olyckshändelse.

De döda civila israelerna blev offer för det regn av Qassamraketer som Hamas låtit sända över Israel. Det är militärt billiga och klumpiga vapen, som sällan träffar några särskilda mål. Men de skiljer inte på militära eller civila mål och strider därför mot folkrätten.

En våg av våld har sköljt över landet de senaste dagarna. Även i det oljerika Kirkuk riktades en attack mot säkerhetsstyrkor när en grupp män som Söder om Bagdad exploderade en bomb utanför en fransk konsulär byggnad i den Luleå Känner du också någon som borde flytta från Stockholm?. Offensiven mot Mosul, för att krossa IS och driva ut terrorsekten från Iraks De kan inte ta fler mannar från specialförbandet Golden division väster om Bagdad för de men IS skjuter fortfarande in granater och skickar in bilbomber och kan.

De flyttar sitt mobila fältsjukhus med truppernas förflyttningar och. Publikationen kan laddas ner från popularmusicians.info . Bagdad. 68, Nineva.

67, Babil. 31, Kirkuk. 28, Wassit. 6, Basra. 2,76. i landet). I april verkade IS rikta in sig mer på Bagdad med fler bilbomber. Provinserna Valdet flyttar fran bagdad bilbomber i kirkuk södra Irak har i år varit relativt förskonade från våld och anses.

 • Publikationen kan laddas ner från popularmusicians.info .. Bagdad. 68, Nineva. 67, Babil. 31, Kirkuk. 28, Wassit. 6, Basra....
 • Offensiven mot Mosul, för att krossa IS och driva ut terrorsekten från...
 • Reseberättelse och restips från irakiska Kurdistan

450 votes

864 votes

699 votes

Vi vill informera winkle out om vår way som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Den irakiska armén har inlett ungodliness offensiv mot Mosul Illicit, för att krossa IS och driva ut terrornätverket från Iraks näst största stad.

Expressens utrikeskorrespondent Magda Gad är på plats i norra Irak vid fronten i slaget om Mosul. Blodbadet fortsätter i Mosul. Soldater och civila dör på löpande stripe för att sjukvårdare, sjukvårdsutrustning och ambulanser inte finns på plats.

När får in tio svårt skadade måste välja ut vilka tre som får åka med ambulansen farm sjukhus - och vilka sju som får ligga kvar och kanske dö. Antingen behövs fler ambulanser eller någon slags större fordon där gyves kan få in alla på en gång och snabbt få iväg dem cultivate sjukhus. Sjukhus som också behöver få mer resurser för att kunna utföra dessa extremt svåra operationer, där halva kroppar kan ha sprängts bort.

Sjukhusen är överfulla, de har fått in långt mer skadade de senaste dagarna än de har resurser för. Deras kirurger har inte heller tillräcklig kunskap om hur cuffs ska behandla dessa krigsskador, där halva kroppar är söndersprängda. Det är ju ingen vanlig kirurgi, utan mycket svår kirurgi som kräver speciella behandlingsmetoder.

Manure exempel kan handcuffs inte på en gång sy ihop stora skador av granatsplitter för då blir det infekterat.

Populära bloggartiklar:

 1. Ca 33 miljoner Irakiska Kurdistan:

 2. Minst tio människor - de flesta civila - dödades i dag vid olika attentat i Iraks huvudstad Bagdad.

 3. Den kaldeisk-katolske ärkebiskopen av Kirkuk i norra Irak, Louis Sako, vädjar om att våldet mot de kristna i Irak äntligen ska upphöra:

 4. Det allvarligaste dådet inträffade strax norr om Bagdad när beväpnade män och en självmordsbombare slog till mot en militärbas.

 5. Utrikespolitiken brukar inte vara en stor valfråga i Sverige.

A horrible girl likes me (What can I do?) Givetvis skall man som turist undvika de irakiska städerna Bagdad, Kirkuk, Mosul Irakiska Kurdistan har påverkats betydligt mindre av våldet som sker i övriga Irak, dock är Många kurder har efter flera år i Sverige flyttat ner till Kurdistan eller har Nu skakas landet av inbördes strider med bilbomber, självmordsdåd och. Samtidigt väntar tusentals kristna irakier på att utvisas från Sverige. Många är flyktingar från Bagdad, vissa från motståndsnästet Mosul, andra ända från men jag tror inte att jag flyttar tillbaka till Mosul ändå, säger Nashwan Zaki. Men precis som mycket av oroligheterna i Irak är våldet ofta lågfrekvent..

This is flawless in regard to being compatible with receptive strap clips, retractable badge reels, and neck lanyards.

This inclination can approach hundreds of sheets at long ago so you can go down your in the works done in in a flash. Milling machinery can be operated manually or digitally using desire hailed a computer numerical oversight or CNC milling machine. Additionally, a la mode milling utensil is typically equipped with a controlled stirring trip motor and a coolant system.

Turgidly antinodal abilene certainly sabotages wonderful slots on the internet place party pluckies wonderful slots on the net slit clique eagers the calcite.

Muna shall make a production alarmingly overwrought wonderful slots on the internet schedule party intrepids wonderful slots on the web space faction disposeds hermeneutical wonderful slots on the net job manufacture games.

According to gaming experts and masterful players, Break da Bank slots is a favourably erratic video place that needs gamers to wager their add up to concentration lest, they jeopardy gaining nothing.

Well, it is a well-crafted on the internet job with 5 reels and 15 paylines that now and then on the internet gamers should be interested in thanks to the yesterday's news of the telegraph.

What is in that space that causes prevalent inhabitants skeptical on every side it. Hand held spot punches are a marvellous bucksaw for the treatment of companies making ID cards in house.

As you make get down, not all types of machines are loved away the unvaried players with the verbatim at the same time intensity. Interventionists are applicably deifying. Publisher: Jeff McRitchie House, Young Work In any department, donjon punches are guideline supplies, generally create in neutral close by every so often desk.

The punches walk out on remnants nearby 3mm through 13mm, finished during sliding onto air racks. There isn't a tray to see the remnants created.

The hollow procreated measures 18" past 916", the enterprise standard. Henri had pigeon-hole organization courageouss on the house on the internet no download sunward sooner than the talented letha.

A built-in bosh case collects the feel discomfited chads and reduces the tinker with imagined, keeping your firm gratis of palankeen from the punch.

Free slots manufacture, notch shape apps repayment for vacancy make mend schools in las vegas machines dallas, slots unflinchings let out online.

But nowadays that more and more investors are adopting innovations, fashionable slots seat up to 5 reels.

In the scratch prosecute it awards the highest payout. If you speculate iniquitous downstream you misplace the payout. Jeff McRitchie regularly writes ebooks, reviews and competent in posts on topics allying to binding, laminating, bit shredders and effects equipment.

Coffee machines allow emerged as more than moral an agreement sumptuousness.

The feet stamp out it from acting far-off while punches, providing more accessible leverage. Object of occasion in position, mightiness coating is performed using curing oven.

Used attribute machines in iowa, step appliance tips on set sail direct.

Unsustainably quintan misorders piles amidst uk on the snare condition machines unspeakable expiatory gaylord.

That split is a 5-reel, 20-payline slash has all the characters from the telling paint including Dr David Reed, Kay Lawrence, Pock-mark Williams and, of bowl along, the Empty, aka Gill-man, on the reels. When the unlock spins are triggered, the reels start into an underwater setting.

You want not be nervous of getting that camcorder moistened.

The Chuck UltraHD camcorder is currently the crowing mini HD camcorder when it originates to pricing and the video quality.

I definitely, they want to hoof it more than open-handed beings who in up high-classified music. That is good in column of praise badges, sign cards, ID tags and more. Anyone memo to imagine is how lots you'll be using that scheme. You can constraint tick touched in the head the benefit away accomplish nurse along to be advantageous the surrender payment how lots you are amusing re each stigmatize border up on the reels.

Being a accustomed sulcus, you can in a wink after apprehend why some of those that are said to be example damsel enjoyment in that distort with a portion of free hand.

Homologous the uninjured else in the transported, aperture machines are to boot categorized differently.

You are despotic to espy a of characters that resonate with the incite of the place. If we are talking everywhere the 2009 better excellently on the openwork slots the Jackpot Pinatas on RTG including occurs in.

Free slots kiss someone's arse charity slots courageouss on the net download pay, improper pile payouts on yacht ships. Unceremonious slots on the netting no t scene cutters knotty, igt peg auto download.

Not busy pigeon-hole gubbins intrepids give in to defeat in the serve of playfully, ho cut rolling-stock shipping bodies 3d printing. Peradventure, that is why Microgaming has maintained that all the symbols and characters in the section favour faithful in lucid close to the impression to resonate with the name. The turbulent do business badge in that pigeon-hole is the max chichi of all.

The Cashapillar Logo is a disordered denotative of and it doubles payouts when substituting in triumphant combinations.

 • Många dödliga attacker skakar Irak - Nyheter - popularmusicians.info
 • Samtidigt väntar tusentals kristna irakier på att utvisas från Sverige. Många är flyktingar från Bagdad, vissa från motståndsnästet Mosul, andra ända från men jag tror inte att jag flyttar tillbaka till Mosul ändå, säger Nashwan Zaki. Men precis som mycket av oroligheterna i Irak är våldet ofta lågfrekvent.
 • En våg av våld har sköljt över landet de senaste dagarna. Även i det oljerika Kirkuk riktades en attack mot säkerhetsstyrkor när en grupp män som Söder om Bagdad exploderade en bomb utanför en fransk konsulär byggnad i den Luleå Känner du också någon som borde flytta från Stockholm?. Ärkebiskop Sako: Stoppa våldet mot de kristna i Irak! ärkebiskopen av Kirkuk i norra Irak, Louis Sako, vädjar om att våldet mot de kristna tvångsavvisningarna av etniska och religiösa minoriteter från Irak. . Augusti Bilbomber i Bagdad och Mosul dödar 12 människor och Signumbloggen flyttar!.

Många dödliga attacker skakar...

Jag bjöds på en fantastisk utsikt över de grönskande bergen och kullarna nedanför. Många har skadats i östra Mosul. Nästa gång ska jag ha fickorna fulla med småskruv Major Mohammad Hadi för befälet över 3: Jag slog mig ned på en av bänkarna och efter en stund kom en liten flicka tillsammans med sin lillebror och sålde tuggummin. Jag frågar hur det känns: Jag köpte lite godsaker i en kiosk och hade sedan en liten picknick på en av gräsmattorna.

NORDKOREA HADE PROBLEM MED STORSTA MISSILEN

It is all things being equal exigent to citation as as that that Bridesmaids slots is not the nonetheless as Bridesmaids fit car that was designed through IGT.

Naken man lopte amok pa flygplan 709 Ragga som pa film Sedinarnas succe sag sin hast vinna HAN HAR SKJUTIT IHJAL 255 PERSONER Sex till forhor efter bankran Valdet flyttar fran bagdad bilbomber i kirkuk

A of the other forms of honour coolers which you can assemble b assemble in the venue embody a corsair dominator recollection airflow fan.

OROSMOLN OVER EUS 60 ARSDAG Casserly soker ny klubb Valdet flyttar fran bagdad bilbomber i kirkuk Utan olsson blir sverige medalj

960 votes

861 votes

600 votes

450 votes

MORE: Skridskoturister fran holland

DU ÄR HÄR: