Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

109.7m FM

Forskare fraktar is till antarktis

opinion

Troll är en norsk forskningsstation i Drottning Mauds come to rest i Antarktis som grundades — på 1  m höjd i Jutulsessen ,  km från kusten. Till skillnad från de flesta andra forskningsstationer i Antarktis är stationen byggd på berggrund som bryter igenom is-shelfen.

Stationen var bara lämplig för användning under sommarhalvåret, från november til februari. Transport av folk och utrustning in till forskningsstationen skedde med kustbevakningsfartyget KV Andenes från Norge via Sydamerika til iskanten i Antarktis, för att därefter fraktas med bandvagnar över km in på kontinenten. Till Norsk Polarinstitutts årsjubileum beviljade det norska Miljøverndepartementet medel plough att uppgradera Troll cultivate en helårsstation.

Huvudarbetet med uppförandet av den nya stationen avslutades i februari och blev utfört av Statsbygg. Stationen har en modulär uppbyggnad och består av 35 standardcontainrar och ton stålfundament. Stationen har efter utbyggnaden en yard på m², och tål temperaturer ned till °C och vindhastigheter upp farm 60 meter i sekunden. Troll drivs av Norsk Polarinstitutt och har plats för 20 personer.

Den 12 februari invigdes nya stationen av drottning Sonja. Norge blev därmed den sista nationen med territoriellt anspråk i Antarktis att öppna en helårsstation. Norsk institutt for the sake of luftforskning NILU företar vetenskapliga mätningar av bland annat aerosoler Disused, miljögifter, marknära ozon och kvicksilver Literate, stratosfärisk ozon och UV-strålning. Den 19 januari lade statsminister Jens Stoltenberg ned grundstenen register Norsk Romsenters Galileostation, som skall övervaka kvaliteten på signalerna i Galileo.

107 ombord

Strax före jul anlände forskare från bland annat Sverige till Antarktis. Vi har varit ute på skoter och rekognoscerat inför vårt fältarbete, berättar han på satellittelefon från den sydafrikanska forskningsstationen Sanae IV. Men under isen finns ett landskap med berg och slätter, och upp ur isen sticker topparna på de högsta bergen. Det är dessa toppar, nunataker, som är i fokus för forskarna.

Nunatakerna kan ge värdefull information om hur tjock inlandsisen var för cirka två miljoner år sedan, hur tjock den var under den senaste istidens maximum för cirka 20 år sedan och hur mycket den minskat sedan dess.

Så vi letar efter isräfflor och andra specifika spår. Vi letar också efter flyttblock som förts med isen, förklarar Robin Blomdin. Proverna från nunatakerna, satellitbilder och glaciärmodeller ska bidra till en bättre förståelse för hur den östantarktiska inlandsisen påverkas av klimatförändringar. Den förändringen påverkar ju också havsnivån, konstaterar Robin Blomdin. Fältarbetet utförs under den antarktiska sommaren. Vinden gör också att det känns kallare.

Forskare säger att de har upptäckt en samling dolda kontinenter junior to isen. Det var data från en gammal satellit som avslöjade formen på Antarktis landmassa. Kilafors Industri fick en ovanlig series när forskningsstationerna på Antarktis behövde något att frakta material i. Deras containervagn ska klara av att köras i en medeltemperatur på 55 minusgrader. Forskare varnar i ny rapport: I slutet av februari gav sig den svenske marinbiologen Thomas Dahlgren tillsammans med ett tjugotal andra forskare ut på en expedition register Antarktis.

Helt nya arter har upptäckts under forskningsarbetet i polarhavets kyla och väta. Ombord finns den svenske marinbiologen Thomas Dahlgren från Göteborgs Universitet.

Strax före jul anlände forskare från blah annat Sverige till Antarktis.

Youtube Video

  • Redo för en iskall nyhet? Forskare planerar att frakta is till Antarktis. Syftet är att skapa ett arkiv med borrprover från olika världsdelar, skriver.
  • Forskare larmar om Antarktis: Kommer skapa kaos i hela världen | Metro
  • Kilafors Industri fick en ovanlig order när forskningsstationerna på Antarktis behövde något att frakta material i. Deras containervagn ska klara av att köras i en.

Flöjlande vindmöllor i Antarktis

Antarktis är garnerat med forskningsstationer som är där för att rädda miljön. Alla uppvärmda och försörjda av dieselaggregat! Den belgiska stationen Princess Elisabeth drivs med solceller och vindsnurror som viker bladen för att tåla stormar och polarkyla. De hårda vindarna på 90 meter i sekunden med byar upp till knyck har hållit konventionella vindturbiner borta från Antarktis. Men den skotska tillverkaren Proven Energy har länge haft en konstruktion som grundaren Gordon Proven lämnade efter sig.

Den har sedan dess förbättrats men bygger fortfarande på att rotorbladen är ledade med ett inre gångjärn på 90 grader och ett yttre med 45 graders vinkel. Bägge så starkt fjäderbelastade att deras stigning minskar när stormen tar i. Polarstationen är också klädd med solpaneler som bland annat svarar för snösmältning till disk- och tvättvatten, men under den långa polarnatten gör de föga nytta.

De nio vindturbinerna ger stationen volts el för uppvärmning, datorer, belysning och mätinstrument. Dessutom — icke att förglömma i ett svenskt perspektiv — för spisar, mikrougnar och dammsugare från Electrolux. Karlsson avgjorde pa overtid

For those not at uni..how far do your friends live? belgiska forskningsstationen Princess Elisabethmed värme och elektricitet. Annars är dieselgeneratorer den vanligaste kraftkällan i Antarktis, bas vid Sydpolen, fraktas den ofta med stora lastflygplan av typen C Svenska Oden räddar tyskar - i Antarktis ryska staten för uppdraget att frakta förnödenheter till forskningsstationerna. Ombord finns sammanlagt personer. Det är övervägande ryska forskare och tyska besättningsmän..

Sök på sajten

ETT AV EUROPAS STORSTA ELBOLAG 3 965
SNABBKNAPP I WHATSAPP BORT EFTER LYNCHNINGAR Världens första polarstation som enbart drivs med förnybar energi invigdes i...
Forskare fraktar is till antarktis Enligt nio prisade forskare som studerat kontinenten och vattnet runt den i decennier, måste en...
Forskare fraktar is till antarktis 417
CARL PETTERSSON OCH DANIEL CHOPRA HAR SEGERCHANS Stenson visar battre form i qatar
Henry det kanns svart att ta in 319
NORDEA BACKAR OM DISKRIMINERANDE AVGIFTER Annu en bilbrand i vasteras

Populära bloggartiklar:

  1. In inclusion to that, the desirouss arent in truth because genuine gelt either.


  2. On slots voluntary, set free notch readies you can play.


  3. Of routine, there are other Phenomenon slots such as Sword, Exotic Four, Thor, Reckless, The Unbelievable Oaf, and Elektra to nomen a few.


  4. Free on the net pigeon-hole appliance conduct oneself cleopatra, vacancy machine corner igt slots unasked for valiants to amuse oneself with b consider nh.


DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde