Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

131.5m FM

1177 ger fa svar i tid

opinion

Information och tjänster för din hälsa och vård. Ett blodprov är en vanlig undersökning som du kan få göra av många olika anledningar. Vid ett blodprov får du lämna en liten mängd blod som sedan analyseras. Hur mycket blod du får lämna beror på vad läkaren vill undersöka. Den här texten riktar sig till dig som är vuxen.

Här kan du läsa mer om blodprov på barn. Ett blodprov kan ibland behöva lämnas snabbt och ibland under mer planerade former. Vissa tycker att det är obehagligt att lämna blodprov och andra tycker inte det. Det kan göra ont och svida lite att lämna blodprov men det går snabbt över.

Vissa läkemedel påverkar ditt provresultat. Det är därför viktigt att du berättar för läkaren om du använder exempelvis naturläkemedel och hälsokostpreparat. Ibland behöver du vara fastande inför att blodprovet ska tas.

Det innebär att du inte får äta eller dricka något från klockan 22 på kvällen innan provtagningen, om provet ska tas tidigast klockan 8 på morgonen. Det går bra att dricka ett litet glas vatten. Reglerna för fasta kan variera mellan olika laboratorier och analyser. Du kan få mer information om detta av den som ska ta provet.

En del tycker att det är mycket obehagligt att lämna blodprov. Då kan det vara skönt att sitta eller ligga ner när provet tas. Berätta för den som ska ta provet om du känner dig orolig. Då kan hen ge dig 1177 ger fa svar i tid så att det känns "1177 ger fa svar i tid." Det kan också hjälpa att ha med sig en närstående när provet ska tas.

Ett blodprov är en vanlig...

Vid venösa blodprov kan du få lokalbedövning i huden. Då används en bedövningssalva eller ett speciellt bedövningsplåster. Det sätts på stickstället en timme innan. Om du är bedövad känner du bara själva beröringen men inte sticket. Du kan läsa mer om spruträdsla och 1177 ger fa svar i tid du kan göra för att provtagningen ska gå lättare här. Ett blodprov kan gå till på flera olika sätt och beror på var på kroppen som provet ska tas och varför det ska tas.

Blodprov kan tas på tre olika sätt:. Om blodprovet tas genom ett stick i fingret kallas det för ett kapillärt blodprov.

Då samlar den som tar provet upp blod från mycket små blodkärl som finns i huden. Dessa blodkärl kallas för kapillärer. Ett blodprov från fingret ger upp till en milliliter blod. Det går att göra ett begränsat antal analyser på den mängden blod. Provet görs med hjälp av en liten nål som sitter i en hållare.

Tidbokningstjänster

Nålen sticker till automatiskt när den hålls mot fingret. Det kan knäppa till när nålen löser ut. Därefter pressas fingret försiktigt så att det kommer ut en bloddroppe. Den samlas sedan upp i ett litet rör. Själva sticket gör lite ont. Det sticker till men går snabbt över.

Det går inte att använda bedövningsplåster eller bedövningssalva vid ett kapillärt blodprov. Det går lättare att lämna provet om fingertoppen är varm. Du kan värma fingertoppen genom att hålla handen runt den ett litet tag. Då ökar blodcirkulationen och den som tar provet behöver inte pressa så mycket på fingret för att få fram blodet. Om det behövs en större mängd blod för fler eller mer komplicerade analyser tas blodprovet oftast från en ven.

Oftast finns det tydliga vener i armbågsvecket eller på ovansidan av handen. Vener kallas de blodkärl som leder syrefattigt blod 1177 ger fa svar i tid till hjärtat. När provet ska tas tvättas huden där sticket ska ske. Provet görs med en speciell provtagningskanyl som kopplas till ett provrör. Blodet sugs sedan upp i provröret. Ibland används ett så kallat stasband.

Det spänns åt över armen och gör så att venerna syns tydligare för den som ska ta provet. Ett blodprov i en artär är ett ovanligt blodprov. En artär är ett blodkärl som leder syrerikt blod från hjärtat och ut i kroppen. Med ett sådant prov kan läkaren få reda på hur mycket syre och koldioxid blodet innehållet samt blodets surhetsgrad. Surhetsgrad kallas också för pH-värde. Provet tas av en läkare eller en specialutbildad sjuksköterska.

Det kan tas från en artär vid handleden eller en artär i ljumsken. Vanligtvis märks inte provtagningen mer än att det blir en liten prick från stickstället som försvinner på någon dag. Ibland kan det bli ett litet blåmärke "1177 ger fa svar i tid" kännas ömt på stickstället.

Det är normalt och försvinner efter några dagar. Ibland undersöks provet 1177 ger fa svar i tid, ibland skickas det iväg till ett laboratorium. Det beror på var du lämnar blodprov och vad det är för analyser som ska utföras. Svaret lämnas av den läkare som beställt blodprovet. Du kan få lämna ett blodprov vid flera olika tillfällen. Det kan till exempel vara inför olika behandlingar, för att utreda om du har en sjukdom eller för att följa upp en behandling.

Ibland kan ett blodprov ge besked om du har en sjukdom. Det finns också många sjukdomar som inte kan diagnosticeras enbart med ett blodprov. Ofta använder läkaren provsvaren tillsammans med andra undersökningar för att ställa en diagnos.

Ibland kan du få lämna ett blodprov inför att du ska få en behandling. Det kan göras för att ta reda på om behandlingen är lämplig. Det kan till exempel handla om blodprov som mäter njurarnas funktion inför behandling med vissa läkemedel. Det beror på att vissa läkemedel är olämpliga om du har nedsatt njurfunktion. Läkaren kan också behöva utgå ifrån ett värde vid behandlingens början för att kunna kontrollera effekterna av den.

Ärendetyper - grundutbud

Exempelvis kan vissa vätskedrivande läkemedel göra så att halten av kalium i kroppen minskar. Genom att mäta kaliumhalten i blodet innan behandlingen startar kan hen se hur behandlingen påverkar dina kaliumnivåer.

Blodprov kan också användas för att mäta effekterna av en behandling men också för att undersöka så att du har rätt dosering.

Det görs 1177 ger fa svar i tid vid diabetes. Då kan en mätning av blodsockervärdet eller långtidssockervärdet, HbA1c, visa om behandlingen är tillräcklig. 1177 ger fa svar i tid del läkemedel kan mätas i blodet. Det gäller till exempel vissa hjärtmediciner 1177 ger fa svar i tid vissa läkemedel mot kramper. Då kan ett blodprov visa om du har rätt dos.

Blodprov kan också användas för att ta reda på om en behandling är effektiv. Det gäller till exempel om du har blodbrist och får läkemedel med järn. Då kan ett blodprov visa när du har fått ett bra blodvärde igen. Blodprov kan också användas för att undersöka om du har en infektion eller en inflammation i kroppen.

Då mäts halten av ett protein i blodet som heter C-reaktiv protein. Det förkortas till CRP. Koncentrationen av CRP i blodet ökar snabbt om du får en infektion som beror på en bakterie. När du blir frisk går värdet ner igen. CRP kan också användas för att mäta om du har en sjukdom som orsakar en mer kronisk inflammation i kroppen.

Det kan till exempel vara vissa sjukdomar i tarmarna och i lederna. CRP-värdet ökar då när sjukdomen är i en aktiv fas. Om du ska sövas eller om du ska få ryggbedövning vid en operation får du lämna blodprov några dagar innan operationen. Det görs för att narkosläkaren ska bedöma om det är lämpligt att använda den planerade behandlingen. Om dina värden inte är som de ska kan du få en annan behandling.

Det finns flera metoder som laboratorierna kan använda för att mäta halterna av de olika ämnena i blodet. Halterna kan mätas i helblod, plasma eller serum. Helblod används till exempel för att mäta hemoglobin i blodet, långtidssocker och vid DNA-analys.

När du är klar får du veta vilken tid vi ringer, var redo att svara då. Du kan dygnet runt ringa när du blir sjuk och behöver råd om vård.

Sjuksköterskor svarar på dina frågor, ger dig råd och kan säga om du behöver kontakta oss på. Om man har haft oskyddat sex och tror att man har fått klamydia är det bra att testa sig för att så snabbt som möjligt få behandling. För att testet säkert. Du får vård och en journal även om du är medvetslös och vårdpersonalen inte vet vem du är Ibland kan det ändå vara svårt att förstå de begrepp och uttryck som används men när barnet blir äldre krävs oftast att barnet ger sitt samtycke till det Du kan också be att få spärren borttagen under en viss tid.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde