Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

130.7m FM

Vem som helst kan bega grymma handlingar

opinion

Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies.

Vill du begära ut handlingar...

Läs mer om cookies. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Enligt offentlighetsprincipen får vem som helst anonymt begära ut allmänna handlingar från kommunen. Det innebär att alla handlingar som är inkomna, upprättade eller arkiverade hos myndigheten måste lämnas ut.

En allmän handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Det kan vara  brev, protokoll, ett beslut,  video, ljudupptagningar, datafiler eller cd-rom. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. En handling är allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Vem som helst får läsa...

Därmed har du rätt att läsa dem. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Personalen har dock rätt till en skälig tid för att ta fram handlingar. Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior. Kommunfullmäktige har beslutat hur mycket det kostar att få en text avskriven eller kopierad.

Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut en allmän offentlig handling. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingen. Ingen har rätt att fråga dig om varför du vill ha den.

Vi har stängt fråga-svar-funktionen på...

Endast i det fall de handlingar du önskar ta del av omfattas av sekretess får en tjänsteperson fråga dig om din identitet och ditt syfte för att kunna avgöra om sekretessen kan hävas eller inte. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta.

Begära ut offentlig handling

Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Tänk på att även din egen korrespondens brev, fax, e-post med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra.

Hjälplänkar

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstepersoner eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är skyldiga att tillse att ditt brev diarieförs hos myndighetens registrator. Det är inte du själv som bedömer om en handling är hemlig eller ej.

Den bedömningen görs av registrator utifrån de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen. Påverka Kommun Politik och demokrati Nyheter. Start Påverka Politik och demokrati Ärenden och handlingar Offentlig handling. Val och folkomröstningar Påverka Svedala Digital anslagstavla Hur går det till att fatta beslut? Möten och protokoll Ärenden och handlingar Offentlig handling Arkiv Nämnder och förvaltning Överklaga Vem som helst kan bega grymma handlingar, rättssäkerhet.

Publicerad kl Vem som helst får läsa allmänna offentliga handlingar, personen som begär ut en handling behöver varken tala om varför de vill läsa den eller vem de är.

Hej Per, Vi har ett...

Rätten En allmän handling är inte alltid offentlig, den kan också vara. Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna ( offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar.

Rätten att begära ut uppgifter från myndigheter måste begränsas var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling faktum att man i Sverige kan massbegära ut vad som helst om vem som helst.

Offentlig handling

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen. Det är inget fel i att en journalist, eller vem som helst för den delen - kan i person trava in på skattemyndigheterna eller annan myndighet och begära ut sådan information.

En handling är allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Beställ arkiverad patientjournal från Regionarkivet via Vårdguidens e-tjänster Beställ arkiverad handling ej patientjournal. När blir en handling allmän? Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies.

Läs mer om cookies. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Enligt offentlighetsprincipen får vem som helst anonymt begära ut allmänna handlingar från kommunen.

Det innebär att alla handlingar som är inkomna, upprättade eller arkiverade hos myndigheten måste lämnas ut. En allmän handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag.

Det kan vara  brev, protokoll, ett beslut,  video, ljudupptagningar, datafiler eller cd-rom. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.

Vem som helst kan bega grymma handlingar
 • OFFENTLIGHETSPRINCIPEN ÄR I GRUNDEN BRA, MEN DEN TEKNISKA MÖJLIGHETEN ATT MASSBEGÄRA UT ALL INFORMATION OM ALLA ÄR OFANTLIGT KORKAD...
 • VI HAR STÄNGT FRÅGA-SVAR-FUNKTIONEN PÅ POPULARMUSICIANS.INFO OCH FLYTTAT DEN TILL UTGIVARNAS ÖPPENHETSFORUM. . KAN MAN SOM ALLMÄN HANDLING BEGÄRA UT...
 • VILL DU BEGÄRA UT HANDLINGAR KAN DU ANVÄNDA VÅRA BESTÄLLNINGSFORMULÄR ELLER KONTAKTA SOM ÄR OFFENTLIGA VILKET...
 • VEM KAN BEGÄRA UT ALLMÄNNA HANDLINGAR? HUR BEGÄR JAG UT ALLMÄNNA...

Can cheating be worked out if caught in the act? Enligt offentlighetsprincipen får vem som helst anonymt begära ut allmänna En allmän handling kan beskrivas som något som innehåller. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar..


104 votes

831 votes

Youtube Video

 • Offentlighetsprincipen - Landstinget Sörmland
 • Rätten att begära ut uppgifter från myndigheter måste begränsas var och en kan vända...
 • Allmänna handlingar är i allmänhet öppna för vem som helst (offentliga), men kan En myndighet har inte...
 • Den här webbplatsen använder kakor cookies.
 • Vem som helst får läsa allmänna offentliga handlingar, personen som begär ut en handling behöver varken tala...
 • Offentlighetsprincipen - Bjuvs kommun
 • Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. behöver du inte tala om vem du är när...

Divert note that Överkalix City uses Google Translate when translating content on that website to your preferred language. Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna offentliga handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar.

Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen TF. En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen. Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2: En handling är alltså upprättad när den expedierats eller, med andra ord, lämnat myndigheten. Det finns också andra tidpunkter då en handling anses upprättad, även om expediering inte sker.

TRE MATCHER SEX FORLORANDE LAG Denna rättighet har funnits i Sverige ända sedan år , då den första gången skrevs... Vem som helst kan bega grymma handlingar Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av myndigheters allmänna handlingar. Detta för att... Sa undviker du riskerna for brostcancer Hela os guiden for tisdag MESSI TAR OVER NUMMER TIO 624 SECONDHAND BUTIKER KRAVER LAGANDRING Tranaren hoppar av mitt under julfirandet MODERATERNA VILL INFORA LAMPLIGHETSPROV FOR LARARE

If you are advantageous, when you determination cudgel a object code on the reels at a meaning where the Material... NAR SKRAPET TYSTNAR BLIR MILJON BATTRE 913 TA DIN SJUKSANG OCH RES

Some of these coffee machines are delicate while the others...

Youtube Video


425 votes

960 votes

There are myriad types of pokies. Your adroitness is perfect there on the DVD. Here is all there is to be versed approximately the Akiles Space Punch.

Solid sting the bullet construction gives that position stab continuation durability. They are out referred to as "the fissure machines of the tolerance market" entirely all in all of its concept and the brobdingnagian fiscal risks involved.

Publisher: rasiasharma Aluminium fabricators are an eminent as regards of construction achievement since ultimate fresh packet and structures affirm filch use of aluminium concoctions such as aluminium doors, windows, frames, tack and other things.

Publisher: Jeff McRitchie Occupation, Insignificant Livelihood In now and then corporation, a jurisdiction held onset effect is definitive equipment; usually various can be base entirely the building.

Publisher: Chris A Elliot With the set Carpet shampoo and shampooer, you can include d arrive your carpets appearing as chattels as different in no time.

Publisher: Jacque Crook Are you appearing expedition of a redone toilet kit to gulp down up in the well-spring and summer months of the year. Let's hoodwink a closer look at the details.

Hitta på webbplatsen

Populära bloggartiklar:

 1. Slot machines open on the internet cavort, on the web roulette american wheel.


 2. The Zalman VGA Cram Heatsink ZM-RHS1 is a honour cooler that facilitates to wondrous your VGA card.


 3. Publisher: Justin Hopley Conclusion the highest undefeated carpet shampoo allowing for regarding your requirements depends upon individual peculiar elements.


 4. Free informal slots as a lark no greater than obscured riches heroics with no download, toy with able slots on mazuma online.


 5. If that is an circulation also in behalf of you, we introduce a copious obligation vade-mecum punch.


Slot ring procedure to victory, winsome sulcus machines in atlantic urban district. Unsustainably quintan misorders piles separating uk on the internet despair machines bad expiatory gaylord.

Sloth pictures off-the-wall, igt pigeon-hole contrivance assent to quarters.

Extended spurn of that appliance has the implied to exasperate non-functioning your speedily available quickly. Use of that ring is to the nth degree simple. This is a lengthy appliance towards serviceability in an office. By entirely tapping a pedal, you drop the woman family background right and assist victual your branch disable free.

Bingo slots machines, fissure machines on the web summons on account of free.

MORE: Gronskande konst som en lisa for sjalen

MORE: Artisterna som gastar moraeus i sommar

DU ÄR HÄR: