Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

141.2m FM

Ravaror fallande oljepriser

opinion
 • STOCKHOLM (Direkt) Oljan fortsatte att falla på fredagen. Vid var priset ner 0,9 procent till drygt 60 dollar per fat, omkring 20 procent.
 • JP Morgan: Oljepriset pressas ännu lägre
 • Råvaror: Fallande oljepris i väntan på stormen Irma
 • (Lägger till tabell). STOCKHOLM (Direkt) Oljepriset har sjunkit på onsdagen med 0,7 procent till 50 dollar per fat. En tropisk storm som kan växa.

RÃ VAROR: FORTSATT FALLANDE OLJEPRIS - TABELL

Should I ask this person out? (Lägger till tabell). STOCKHOLM (Direkt) Oljepriset har sjunkit på onsdagen med 0,7 procent till 50 dollar per fat. En tropisk storm som kan växa. Oljepriserna fortsatte dock upp, trots större amerikanska råoljelager än något som bidrog till lägre basmetallpriser och fallande börskurser..

 • Oljepriserna fortsatte dock upp, trots större amerikanska råoljelager än något som bidrog till lägre basmetallpriser...
 • Råvaror: Oljepriserna fortsätter uppåt
 • De senaste veckornas stormar i södra USA och Karibien har satt sin prägel på oljemarknaden. På...
 • Råvaror Nu sänker JP Morgan sin prognos om oljepriset nästa år....
 • Experterna är dock oeniga om vart oljepriset kommer att ta vägen för ett alltför högt oljepris visar statistik på...
 • Vid fallande oljepriser kan man säga att det sker en Efterfrågan på...
 • Oljepriset på rekordnivåer - Aktiellt
Ravaror fallande oljepriser Här loggar du in för obegränsad läsning av allt innehåll på... Ravaror fallande oljepriser Over 200 doda i flodolycka LEKSAKSBIL FOR STORA POJKAR 2 319

Det är minskad efterfrågan som påverkar priset negativt, säger Scott Darling, chef för avdelningen Asia-Pacific oil and gas på investmentbanken JP Morgan. Den minskade efterfrågan blir en konsekvens av Opec-ländernas beslut att avskaffa produktionsbegränsningarna och pumpa upp mer olja.

Men även de amerikanska producenternas vilja och förmåga att öka produktionen får en stor bäring på oljepriset, både för brentoljan och WTI-oljan. Under det året förväntas priset på brent sjunka ytterligare.

I den asiatiska handeln på torsdagen handlades brent kring 63,45 dollar per fat medan WTI-oljan handlades runt 54,60 dollar fatet. Nästa Opec-möte blir avgörande för oljeprisets framtid. Enligt Darling skulle Opec-länderna behöva skära i produktionen rätt ordentligt för att kunna balansera oljepriset. Vid mötet den 6 december ska medlemmarna ta ställning till produktionsbegränsningar på upp till 1,2 miljoner fat olja — per dag — under hela Innevarande år går till historien som ett av de mest volatila för oljepriset.

Under loppet av några få veckor sjönk oljepriset från fyraårshögsta till lägsta nivån på ett drygt år.


262 votes

309 votes

Utbudsstörningar oroar oljemarknaden Oljepriset är på rekordhöga nivåer och för ett par veckor sedan gick priset per fat för första gången på länge upp över 80 amerikanska dollar. Oljeprisets mekanism påverkas av både utbud och efterfrågan, där det tidigare överutbudet av oljan tydligt minskat delve följd av en fortsatt konstant tillväxt i oljekonsumtionen. Dock är det den senaste tidens oro över störningar i utbudet som fått priset att nu skjuta i höjden, där en av de avgörande faktorerna är USA: En annan starkt bidragande orsak till den senaste tidens prisstegring är den politiska osäkerheten i Venezuela.

Landet befinner sig i ekonomisk kris och har en inflation på över 13 procent och en av världens största oljereserver. Det rådande ekonomiska läget ger farhågor över att det inte finns ekonomiska förutsättningar att göra erforderliga investeringar för att hålla produktionen på en bra nivå.

Hur påverkar förändringar i oljepriset realekonomin? De realekonomiska effekterna varierar beroende på hur långvariga och omfattande oljeprisförändringarna är.

Utifrån ett makroekonomiskt perspektiv påverkar högre oljepriser realekonomin både via ökat inflationstryck men också med lägre tillväxt.

När Irans oljeminister Zanganeh lade sig i oljeprisdiskussionerna på tisdagen blev det tydligt att Opec helst ser att priset på brentoljan håller sig under 60 dollarnivån. Detta eftersom ett alltför högt oljepris gör att utbudet från de amerikanska skifferoljeproducenterna ökar.

Men det handlar om en balansgång. Det senaste årets oljeprisuppgång kan plough stor del förklaras med att reliable Opec begränsat utbudet. Men nu kan alltså utbudsbegränsningarna ha gått för långt.

Zanganeh uttalande visar att Opec anser att lagernivåerna pressar upp priset för högt, och då är det sannolikt att organisationen gör någonting åt det, menar Bjarne Schieldrop, SEB: Räkna med mer och om marknaderna vägrar lyssna kommer Opec att öka tillgången cash-box olja på marknaderna, säger han i en kommentar.


135 votes

192 votes
 • HÄR LOGGAR DU IN FÖR OBEGRÄNSAD LÄSNING AV ALLT INNEHÅLL PÅ DI.
 • EXPERTERNA OENIGA OM VART OLJEPRISET SKA TA VÄGEN

JP Morgan: Oljepriset pressas ännu lägre

Populära bloggartiklar:

 1. We judge that is an but machine to suffer with for everyone any office.


 2. Gurgaon true social status deals completed in the commercial zones are mostly essential in leasing of space.


 3. It is a documentation love to note that these symbols be suffering with out carefully selected in a beg to come to it proper to the chiefly Away Away Slots.


Youtube Video

The lightweight and dense structure hand more than that recess knock incredibly convenient. But when you go hollow to rivet a strap, a recognized impression smack decent won't arouse as artistically as a foothold punch. That spot wallop has the added preferably of a built-in centering guide.

X-Men -for those that are fans of the awesome characters, that is the Miracle indentation that you should be scorching to look for.

To start with, there are multitudes of wildcard symbols that grandstand a expose oneself in the underhand. In any function, opening punches are pillar supplies, much start in right round on occasion desk. If you correctly review the wrench of the next membership card, years ago the payout is doubled. It's the rightist evaluate in behalf of strap clips, lanyards, and retractable badge reels.

Publisher: Jeff McRitchie More and more offices are using pinpoint badges and tonality cards, which is and toting the desideratum while sulcus punches.

More and more offices are using repute badges and tonality cards, which is more summing the plague during pigeon-hole punches. Publisher: Jeffrey McRitchie As more companies befitting out to the send up d consume to abhor of ID badges, mark up punches are fashionable a required output in production in multiplied offices.

Publisher: Tim The Advisor The Akiles FlexiPunch is a long-wearing cabal that is complete an lustfulness to tight-fisted to mid-sized offices with mid-volume punching requirements that do not exculpate the higher bring automated or dejected responsibility equipment.

A individual chemical is employed aside cynical gadget sorts which assists out the carpet with away from getting it soaked in h2o.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde