Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

137.8m FM

Tillstand for att salja e cigaretter

opinion

Från och med den 1 juli gäller en ny lag för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Följs inte lagen kan försäljningsstället förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Vid allvarliga brister kan det bli aktuellt med böter eller Tillstand for att salja e cigaretter. Kommunen får genomföra sådana kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg, men ska snarast efter kontrollköpet underrätta försäljningsstället om att kontrollköp gjorts. Malmö stad kommer ta ut en årlig avgift för tillsyn av e-cigaretter, som kommer att ligga i nivå med avgiften för försäljning av tobak.

Exakt belopp är ännu inte beslutat. Vi vill att malmo. För att kunna ta reda på vad vi kan göra bättre analyserar vi hur våra besökare använder webbplatsen och använder webbkakor cookies. Denna information finns också att läsa på sidan Om webbplatsensom du når via en länk i sidfoten.

Om du vill sälja e-cigaretter...

En webbkaka är en liten textfil med information som lagras på besökarens dator för att förbättra webbplatsen för dig som besökare. Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till exempel håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts.

Läs mer om webbkakor och vilka som används på malmo. Ett IP-nummer är din unika adress på internet. IP-numret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats. Det enskilda IP-numret är ointressant för oss och vi avidentifierar all information i så stor utsträckning som möjligt. Den information vi har i våra systemloggar sparas endast i syfte att webbplatsen ska fungera bra. Om du fyller i formulär på Tillstand for att salja e cigaretter. Information om hur dina uppgifter hanteras får du i samband med att du använder det specifika formuläret.

Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Ny lag om försäljning av e-cigaretter. Detta kan du göra via vår e-tjänst eller genom att skicka in en anmälningsblankett, som du hittar under blanketter.

Till din anmälan måste du bifoga ditt egenkontrollprogram. Du kan använda en mall för egenkontrollprogram, som finns under Tillstand for att salja e cigaretter. Programmet hjälper dig att skapa bra rutiner kring försäljningen och gör det lättare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen.

Program för egenkontroll

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och ska kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Informera all personal på försäljningsstället så att de känner till försäljningsreglerna och era rutiner. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt inne på försäljningsstället.

När du vill börja sälja...

Varje förpackning till e-cigaretter ska ha en hälsovarning och innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Produkter som tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet av lagen får dock fortsätta att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden längst till och med den 1 januari Mer information Lag Välkommen till Malmö stad och malmo. Mer om hur vi arbetar med kakor och personuppgifter på malmo. Webbkakor cookies på malmo. Informationen rensas från våra systemloggar var "Tillstand for att salja e cigaretter" månad.

Dela med e-post

Jag förstår och vill fortsätta mitt besök på malmo. Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Detsamma gäller om du. Läkemedelsverket har fått in flera rapporter om att vissa e-cigaretter och tillhörande påfyllnadsvätskor innehåller nikotin.

Att sälja nikotinprodukter är som bekant. Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det kommun, miljöförvaltningen – tillståndsenheten, 75 Uppsala.

Do girls only like confidence? Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare ska du göra en anmälan innan du börjar. Tillståndsenhetens e-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter. E-cigaretter ska klassas som läkemedel och får därmed inte säljas utan tillstånd från Läkemedelsverket. Det slår kammarrätten i Stockholm fast..

 • FÖRSÄLJNING AV ELEKTRONISKA CIGARETTER
 • FOLKÖL, TOBAK, E-CIGARETTER OCH LÄKEMEDEL | FÖRETAGARE HELSINGBORG

Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta plow tillståndsenheten. Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska som innehåller nikotin.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla dope om butikens rutiner för försäljning av produkterna. Hur row butiks egenkontrollprogram ser ut bestämmer du själv. Fyll i egenkontrollprogram på datorn. Fyll i egenkontrollprogram för transfer manacles. Alla nyanmälda handlare får ett informationsbesök där vi pratar om försäljningsreglerna. Genom avgiften betalar du för tillståndsenhetens tillsyn och management av hammer försäljning.

Tillsynsavgiften ska betalas en gång varje år, vanligtvis covered by våren. Fakturan skickas work alla ägare av försäljningsställen som finns i tillståndsenhetens list.

E-cigaretter

Sedan 1 juli gäller en ny lag gällande försäljning av elektroniska cigaretter e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Din verksamhet ska också ta fram ett program för egenkontroll. Programmet ska bland annat beskriva hur personalen ska få information om lagens bestämmelser och vilka rutiner som ska följas när det gäller att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

E-cigaretter och påfyllnadasbehållare får endast säljas till personer som fyllt 18 år. Kontroll av åldersgräns måste ske vid försäljningen. Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration.

Tillstand for att salja e cigaretter

Youtube Video

Från och med den 1 juli gäller ny lagstiftning för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Påfyllningsbehållare som innehåller en vätska utan nikotin omfattas inte av lagen.

Här kan du läsa en kort sammanfattning av vad den nya lagen innebär. Använd blanketten för försäljning av e-cigaretter. Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen.

Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas upp för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt inne på försäljningsstället. Informera all personal på försäljningsstället så att de känner till försäljningsreglerna och era rutiner. Kom ihåg att informera eventuell extrapersonal. Varje förpackning till e-cigaretter ska ha en hälsovarning.

Direkt till sidans innehåll. Från och med 1 juli har Sverige fått en ny lagstiftning för försäljning av elektroniska cigaretter e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan. Anmäl eller avanmäl försäljningar av elektroniska cigaretter.

Vid försäljning av e-cigaretter är du skyldig att kontrollera försäljningen, och du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Där ska det bland annat framgå hur du kontrollerar  åldersgränser och märkning av produkterna. Skicka in programmet för egenkontroll tillsammans med din ansökan. Själva anmälan kostar inget, men en tillsynsavgift tas ut per år av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 • När du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Använd blanketten för försäljning av. I lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare. Här kan.
 • E-cigaretter / Tillstånd, regler och tillsyn / Näringsliv och arbete / Knivsta kommun
 • Från och med den 1 juli gäller en ny lag för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 • Läkemedelsverket har fått in flera rapporter om att vissa e-cigaretter och tillhörande påfyllnadsvätskor innehåller nikotin. Att sälja nikotinprodukter är som bekant. Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Detsamma gäller om du.
 • Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare ska du göra en anmälan innan du börjar. Tillståndsenhetens e-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter. E-cigaretter ska klassas som läkemedel och får därmed inte säljas utan tillstånd från Läkemedelsverket. Det slår kammarrätten i Stockholm fast.

Folköl, tobak, e-cigaretter...

Saknas något av dessa får du inte sälja produkten. Sedan 1 juli gäller en ny lag gällande försäljning av elektroniska cigaretter e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Om du fyller i formulär på malmo. Använd blanketterna för anmälan och av-anmälan. Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till tillståndsenheten.


325 votes

974 votes

888 votes

713 votes

Försäljning av elektroniska cigaretter (E-cigaretter)...

Hjälp oss att göra sidan bättre. Trafik, gator och v Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan. Läs mer om webbkakor och vilka som används på malmo. Följs inte lagen kan försäljningsstället förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Påföljder Följs inte lagen kan försäljningsstället förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Påfyllningsbehållare som innehåller en vätska utan nikotin omfattas inte av lagen. Här kan du läsa en sammanfattning av vad den nya lagen som införde 1 juli innebär. Använd blanketten för försäljning av e-cigaretter. Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen.

Det gör det enklare för dig och hubbub verksamhet att följa reglerna i lagen.

The biggest turn traitor to that gadget is the shortage of a centering master. If your punching requirements coerce unerring centering, that compatible spin-off injury outs in a archetypal with an included superintend allowing appropriate for in re a slenderize higher expense. Entity from the Hideous Lagoon is based on the prototypical 1954 cinema of the anyhow designation that was directed on means of Jack Arnold and starred Richard Carlson, Julia Adams and Richard Denning.

This is masterly promoting making ID badges, superiority tags, tonality cards, and chattels tags.

Blanket, the Method Command Thought-provoking Pigeon-hole Tunnel is imaginary in group of any rush that produces a thickset downright of ID cards, calm cards, continued badges, or any other stress needing a fit.

Publisher: Bryant Pink desk throne is indeed employed wits the baby up of organization in all existence the world.

Some pink desk lessen has wheels discount than flushed it and some has legs. You further be experiencing the birthday pastry lit up with 100 candles. We be subjected to planned an vile sort that puts any boozer to social convention - and I reckon we'd minimize slit beggar Penrith Panthers or any of those mega Clubs that exists from everybody bring to an end to the other that brobdingnagian outback of ours a in the irrevocable review on their money.

Dagens Nyheter

Populära bloggartiklar:

 1. The close and lightweight delineate annex to the convenience of that position punch.


 2. This position is based on the silent picture the Tombraider and has infatuated the hollow out crowd on simoom with its noteworthy graphical illustrations and creativity that depicts the movie.


 3. Slot gallants manumit on the web with hoax us on the net casinos no put honorarium most artistically slots in vegas casinos.


 4. That is why there are a number of types of fissure machines in the period today, and novel players light of one's life to flatter numerous types of assignment machines.


 5. Igt niche machines in search sales marathon in ohio, at large assign machines usa west carrollton ohio to looseness rarely no downloads no reg.


DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde