Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

94.1m FM

Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas

opinion

Lösningen är — enligt vad Båtliv erfar — att registrera skotern i Skeppsregistret. Gör så här om du har en vattenskoter: Gå in på Transportstyrelsens hemsida och ta fram blankett nr 14 och registrera din vattenskoter som båt och begär samtidigt ett nationalitetsintyg så kommer den med utan längd restriktioner annars 5 meter minst. Kostnaden är kr för registrering och kr för nationalitetsbeviset. När du gjort detta så har du en båt med regnr och får då köra var du vill.

Man ska ju skicka med papper med teknisk data om "båten" och om den inte uppfyller 5 meterskravet, är det inte kört då? Alla som vil lha blanketten för att registrera en skoter kan maila till info batliv. Båtbevis eller annan utredning om båtens skrov och styrförmåga samt om dess största längd och största bredd. Jag hoppas att du inte är representativ för den grupp som gillar vattenskotrar i ditt ointresse att vårda naturvärden och visa hänsyn till andra. Är skotern att anse som båt så är ju problemet med buskörning och Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas vådslöshet redan löst genom att Sjölagens reglerdå även går att applicera på "vattenskotrar".

Och Jesper, varför dra alla "vattenskoteråkare" över en kam? På Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas sätt skadar en rätt använd skoter miljön, och på vilket sätt brister en förare som framför skotern enligt sjölagens regler i hänsyn?

Jag har själv inte provat vattenskoter men skulle förmodligen tycka det var fantastiskt roligt eftersom jag gillar vanlig skoter, MC m m. Vari ligger trångsyntheten i min kommentar? Dessutom är det inte som sjöfarare jag lider av vattenskotrarnas framfart utan som strandgäst.

Följande citat kommentar från surkillen i SvD beskriver problemet ganska bra; "Har alltid varit positiv till vattenscooter. Fram till igår när vi satt¨på en av de vakraste små öarna i Stockholms skärgårds yttersta band. I tre timmar körde en vattenscooter runt, runt, runt ön.

Inläggsnavigering

Förbjud skiten helt och hållet. Dessvärre är det han beskriver mycket vanligt men jag håller inte med den sista meningen utan tycker de precis som andra motorsporter skall få utövas där de inte stör. Är det verkligen så svårt att förstå folks irritation över det svåra buller som även moderna vattenskotrar förorsakar när de far fram på platser där de inte får köras? Det är i princip fel att förbjuda en båttyp bara för att någon eller några förare hanterar den fel.

I stället bör man satsa på utbildning och restriktioner mot vissa båttyper kanske gummibåtar och vattenskotrar i lokala, känsliga områden. Jag tycker inte att det ser så konstigt ut alls. Sedan är det bara att gå in på naturvårdsverket och kolla vad som gäller. Sjöfarare behöver ta ansvar för andra människor och naturen. Du svara dock inte på frågan om du inte har ett ansvar att visa sans och måttfullhet.

Låt mig också tillägga saklighet om det är du som står bakom de båda artiklarna. Visst finns det vattenskoterförare som buskör, Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas inte alls i lika stor utsträckning som vissa förbudsivrare påstår.

Körning med gummibåtar med ilskna små tvåtaktare eller racerbåtar utan ljuddämpare är i så fall ett lika stort problem. Mitt ansvar "Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas" journalist är att belysa saken och lyfta fram olika sidors synpunkter. De kommer väl till tals i tidningen Båtliv. Du uppvisar en hänsynslös attityd i din respektlöshet mot de som lider av vattenskotrarnas framfart vilket kombineras med dålig journalistik.

Det är lite som att bita sig i svansen eftersom det sannolikt stärker den sida du kallar förbudsivrare. Jag kommer citera dig i ett par insändare som jag planerar. Tack för din medverkan. Kolla på SBUs hemsida.

börja tillämpa den lag som...

Tänker Båtunionen respektera en sådan ordning, eller kommer man på samma sätt som i artikeln ovan att propagera för olika sätt att gå runt den eventuella lagstiftningens avsikter? Det är inte "vattenskotrar" det är fel på. Bara vissa individer och i kombination med oklara regler och nästan ingen tillsyn.

När fritidsegelbåtar dök upp var det ett kraftigt motstånd bland "kaptener". När motorbåtar dök upp var det kraftigt motstång bland kaptener och seglare.

När de började plana var Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas kraftigt motstånd. När man började åka vattenskidor var det ramaskri.

SOU och Ds kan köpas...

Nu hatar många vattenskotrar, RIB båtar och stora segelkatamaraner…. Rätt använd är vattenskoter till stor glädje och den stör då ingen utom den inskränkte!! Och de framförs alltid med vett och sans…. Sett till definitionen av buller så kan din ståndpunkt bara gälla för en enda person, dig själv. Men när man dsikuterar buller måste man vidga sina vyer och utgå från andra refernsramar än sina egna eftersom reglerna bygger på det. Gör du inte det kan du aldrig förstå miljödebatten som förs vad gäller ljudnivån i samhället.

Och då blir det lätt övertoner som du och andra tar till; inskränkt, gnällspikar, idioter e t c. Vad geglerna för vattenskotrar kan knappast bli klarare.

Alla som vil lha blanketten...

De får köras på vissa anvisade platser och inte på andra platser, punkt. Det finns redan en sjötrafikförordning Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas reglerar vårdslöshet i sjötrafik det man i folkmun bland annat kallar buskörning.

Jag undrar hur många av de som kritiserar "vattenskotrar" igentligen borde bry Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas. Vad gäller övriga EU länder känner jag bara till hur det är i Danmark.

De har både krav på s k "speed båt" körkort och att du bara får köra inom vissa områden som alltid ligger minst en km från strandlinjen. Ja, låt oss harmonisera med Danmark. Det innebär att samma sak som nu med tillägget att du skall ha körkort. Du frågar om skillnader mellan olika vattenfarkoster. Skillnaden ligger i hur de används. Så återigen, vattenskoter är i huvudsak motorsport och körs runt, runt eller fram och tillbaka om och om igen.

Båtar körs oftast från en punkt till en annan. Undantag finns åt båda hållen, naturligtvis. Ja, jag har hus vid havet och båt. Anser du att andra som besöker sjö, hav och skärgård har en beskuren rätt till synpunkter på miljön där?

Du undrar om anknytning. Spelar anledningen till besöket eller om man har en släkting i närheten roll för vems synpunkter som skall tas i beaktande?

SOU och Ds kan köpas...

Det är DU som säger att de körs runt runt. Jag behöver inte utveckla vad jag menar, Det är ungefär som att säga. Nej, Det skall naturligtvis göras i samråd med inblandade parter.

Jag tycker denna artikel från Båtliv är mycket intressant och hoppas att den skall väcka fler frågor kring denna minst sagt märkliga dom från EU domstolen. Vet kustbevakningen själva vad som räknas som allmän farled? Den kustbevakare jag pratat med kunde bara utpeka huvudfarled…. Vi respekterar alltid den lagstiftning som gäller. Jag tog mig tid att titta på länken i ditt inlägg och kan bara hålla med om att detta inte ser bra ut, så här får det absolut inte gå till.

Men med hänsyn till vad du skriver i övrigt är det vattenskotern det Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas fel på och inte föraren??? Om det hade varit en Buster med utombordare hade det varit OK, eller? Förmodligen är ditt svar på min fråga nej, så varför inte förbjuda alla båtar? Alla båtar kan ju komma på att de helt plötsligt ska köra in och busa på förbjudet vatten och föraren kan inget göra för att förhindra!?

Jag har sett samma sak göras med motorbåt, på samma ställe — men inte alls lika ofta som med vattenskoter. Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas jag har heller aldrig efterlyst ett totalförbud. Vattenskotrar har sin plats. Men jag ser heller inte problemet med att de bara får framföras i farled, direkt till och från farled, samt i speciellt avlysta "lekområden" vilket är som lagen är nu.

Med tanke på att missbruket är väl spritt med dessa maskiner, så ser jag dessa begränsningar som rimliga. Om man orkar läsa igenom hela domen och inte bara hoppar in och läser fotnoten står följande.

Sådana föreskrifter skall dock alltid meddelas för:. Länsstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för vattenskoteranvändning, om det behövs för att sådana olägenheter eller skaderisker som avses i första stycket 3 inte skall uppkomma, samt om körning till och från allmän farled. Läs de tre punkterna ovan och tala sen med trovärdighet om varför man inte ska få framföra sin vattenskoter på exempelvis Kanholmsfjärden utanför metersgränsen från ledlinje!

Har Länsstyrelsen fullgjort sin plikt? Stockholms län är ett av de Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas som endast har allmäna farleder upplåtna och inga andra vatten! Jag liksom många andra tycker att förordningen är inskränkt och ett verk av förbudsivrare och inte har något berättigande då argumenten är desamma som trots år av teknisk utveckling.

Herr talman!

Vattenskotrar idag låter mindre än fritidsbåtar och bränsleförbrukningen och därmed utsläppen är lägre, allt faller platt. Skrota vattenskoterförordningen då det inte är farkosterna utan förarna som är problemet! Friheten att röra sig i skärgården på samma villkor som killen som kör en 6 meters båt med V8 och raka rör, eller han som åker runt med familjen i en styrpulpetare med aktersnurra.

Varför får vi inte det? Om vi accepterar politikernas dumhet i det här fallet, vad är nästa båt de ger sig på? Du kan nog hitta en del av anledningen till att vattenskotrar specialbehandlas om du läser inläggen på guppa. Nu skriver du ju själv att det är förarna och inte farkosten som är problemet. För de elever som har åldern inne att få teoriutbildning för körkort kan. Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas var den stora insatsen av personal kunde skogbränderna begränsas.

Båtar och vattenskotrar åker alldeles för nära sol och badplattformarna vid Slottsholmen. Bra att kommunen lade ut bojar! Skotrars framfart i skärgården måste ifrågasättas. börja tillämpa den lag som begränsar vattenskotrarnas framfart”. Kan förstå att vissa människor som tyckte att vattenskotrar, (Jetski), var ett Tror att detta enorma tokeri har sin härkomst i stockholms skärgård med sin.

För övrigt är vattenskotrarna inte förbjudna men användandet av dem begränsas. De tekniska Vattenskotrarnas framfart i skargarden kan begransas polisen kan använda för att stoppa bilar är spikmatta, fordonsnät och bolagsmännens framfart, säger Gunnar Wikström, processråd hos KO. kan inkludera men inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, Huvudanledningen till att vi köper in nya vattenskotrar är för att de vi har.

MORE: Regeringsforslaget att begransa fri forskning strider mot lagen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde